اندیشمندان فرهنگ معماری معاصر(18) کریستین نوربرگ شولتز

بهنوش شمس الهی

کریستین نوربرگ شولتز(2000- 1926) یک معمارنروژی، مورخ معماری و تئوریسین، در اسلو متولد شد.  و پدرالیزابت نوربرگ شولتز خواننده بود.نوربرگ شولتز پس از جنگ جهانی دوم در مدرسه Eidgenossische Technische Hochschule ، زوریخ، سوئیس تحصیل کرد و در سال 1949 فارغ التحصیل شد. او 51-1950 را در ارتش نروژ گذراند. در سال 1951 عضو هیئت علمی دانشکده اسلو شد، جایی که او به عنوان استادیار منصوب گردید. شولتز در سال 1963 مدرک دکترا را از دانشگاه تکنولوژی تروندهایم (Trondheim) دریافت کرد. در طول سال تحصیلی 74-1973 او استاد مدعو در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست و دانشگاه دالاس، Dallas، در سال 1978 بود. او رئیس دانشکده معماری اسلو بود. در اوایل دهه 1970 او دو جلد از سری کتاب های تاریخ معماری جهان (History of World Architecture) را بر اساس معماری باروک (Baroque)  که ساختمانها را هم ازجهت ساختاری و هم به عنوان کار هنری مورد توجه قرار داده است، تألیف کرد.
اگرچه نوربرگ شولتز تجاربی را به عنوان یک معمار در وطنش  داشت، در عرصه بین المللی نیز مشهور بود هم  به خاطر کتابهایش درباره تاریخ معماری ( به طور خاص معماری کلاسیک ایتالیا، مخصوصا باروک) و هم به دلیل نوشته هایش روی{مباحث} تئوریک مشهور بود. کارهایش در زمینه تئوری به وسیله تغییرجهتی هوشمندانه از ارتباطهای رواشناختی و تحلیلی اولین نوشته هایش به موضوع پدیدار شناسی مکان شناخته می شوند، اویکی از اولین نظریه پردازان معماری بود که اندیشه مارتین هایدگر (Martin Heidegger) را به حوزه {معماری} آورد(که در دهه 1970 با یک تاثیر قوی از نوشته های مارتین هایدگرآغاز شد و تاثیر عمده بر تفکرات معماری { در آن زمان}گذاشت. کریستین نوربرگ شولتز شخصیت مهمی در این جنبش بود). مهمترین نوشته های نوربرگ شولتز"روح مکان: در جهت پدیدار شناسی معماری" (1980) و "معانی در معماری" (1963) بودند. این کتابها به طور وسیعی در مدارس معماری در دهه های 1960 و  1970 تدریس شدند. او در مورد معماری سرزمین مادری خود نوشته است، که بر ارزشهای ساخت سنتی ، استفاده از مصالح بومی، و امتیازات معماری بومی تاکید می کند .
" معانی در معماری " یکی از اولین طرحها برای ساختار کامل و نظام مند تعاریف معماری است. ساختارآن به طرزی بدیع با استفاده از روانشناسی گشتالت، فرایند ادراک، تئوری اطلاعات، فلسفه تحلیلی مدرن و تئوری عمومی نشانه ها و نمادها شکل گرفته است، به طویکه هر یک از این رویکردها تصویر و موقعیتشان را درون یک طرح روشن، یک ساخت استادانه در جهت یک تئوری معماری دارا هستند. یک تئوری توانا برای مورد بحث قرار دادن معماری  نه تنهابه عنوان یک فرم هنری، بلکه با در نظر داشتن اجتماعش ، تاثیرات فرهنگی و روانشناختی ونیز ادغام مواد نظری از حوزه های مختلف درون یک ساخت تئوریک، بر مبنای علم مدرن و تئوری نمادین فرم.
یکی دیگر از کارهای کریستین نوربرگ شولتز" شخصیت، زبان و مکان"است که در سال 2000 منتشر شد.  نوربرگ شولتز{ در این کتاب}از دریچه یک گزارش خلاق معماری و شیوه های ساخت مدرن ظرفیت بشر برای درک، تجربه و فضای زندگی را تحلیل می کند. اواز این دیدگاه تئوریک برای ایجاد یک ارتباط بین معماری مدرن و واقعیت به عنوان یک منبع الهام تلاش می کند. کتاب {شخصیت، زبان و مکان} یک وسیله معتبر است که به خوانندگان امکان تفسیر و مقایسه جنبه های بنیادی مورد توجه در طراحی مدرن را می دهد: ارتباط بین انسان و فضا( شخصیت)، طراحی و ابزارش( زبان) و معماری در ارتباطش با چشم انداز(مکان). چندین نمونه از معماری باستان و مدرن و سیستم های چشم انداز و شهر( پاریس، اوربینو(Urbino)،  بیت المقدس (Jerusalem)){که} قدرت و نمونه مفاهیم نظری با یک مجموعه غنی از تصاویر، کامل می گردد.
ازدیگر کارهای با ارزش نوربرگ شولتز می توان به موارد زیر اشاره نمود:
هستی، فضا و معماری، اتنشارات Praeger ، لندن، 1971
•    Existence, Space and Architecture Praeger Publishers, London, 1971
معنا در معماری غرب، Rizzoli ، نیویرک، 1974
•    Meaning in Western Architecture Rizzoli, New York, 1974.
معماری باروک، Rizzoli، میلان، 1979
•    Baroque Architecture Rizzoli, Milan, 1979.
معماری روکوکو و باروک اخیر، Rizzoli ، میلان، 1980
•    Late Baroque and Rococo Architecture Rizzoli, Milan, 1980.
روح مکان، در جهت پدیدارشنای معماری، Rizzoli، نیویورک، 1980
•    Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture Rizzoli, New York. 1980.
معماری نروژی مدرن، Scandinavian University Press، اسلو، 1987
•    Modern Norwegian Architecture Scandinavian University Press, Oslo, 1987.
معماری جدید جهان، Princeton Architectural Press ، نیویورک، 1988
•    New World Architecture Princeton Architectural Press, New York, 1988.
مفهوم سکونت، Rizzoli ، نیویورک، 1993
•    Concept of Dwelling Rizzoli, New York. 1993.
اصول معماری مدرن، Andreas Papadakis Publishers، لندن، 2000
•    Principles of Modern Architecture Andreas Papadakis Publishers, London, 2000.
معماری: شخصیت، زبان، مکان، Skira ، میلان، 2000
•    Architecture: Presence, Language, Place Skira, Milan, 2000.منابع:
http://www.aschehougagency.no/books/non_fiction/arts_crafts/norberg_schulz_christian_intentions_in_architecture
http://www.dictionaryofarthistorians.org/norbergschulzc.htm
http://eng.archinform.net/arch/3907.htm
http://www.flipkart.com/architecture-christian-norberg-schulz-presence-book-8881187000

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی