برابری جنسیتی در ژاپن

ترجمه ی سعیده بوغیری - گروه بین المللی و ترجمه

در ژاپن، زنان در حال حاضر 5/39 درصد حقوق بگیران کشوری را تشکیل می دهند. با اینهمه تنها نیمی از آنان به صورت تمام وقت کار می کنند و این دسته 3/1 درصد پست های ریاست و 3/7 درصد پست های بالایی را در دست دارند. از سوی دیگر، پژوهش هایی دیگر نشان می دهند زنان ژاپنی 90 درصد فعالیت های مربوط به خانه و خانواده را عهده دار هستند.
به باور ساکوتو شیکاموتو (Sakoto Chikamoto)، منابع این وضعیت تبعیض آمیز را نباید در سنت ها، که باید در نظام تولیدی و اجتماعی مدرن جست. به این ترتیب درخواهیم یافت تبعیضات جنسی در جریان رشد اقتصادی سال های 60 تا 70 پیدا شدند. در آن زمان شغل ها در وهله نخست به مردان تعلق می گرفت. به این طریق بود که شرکت های بزرگ توانستند "الگوی ژاپنی" خود را بر اجتماع تحمیل کنند که با ساعات طولانی کار، اشتغال دایم و دستمزدهای تعیین شده بر اساس تعداد کارمندان مشخص می شد.

منبع: س. شیکاموتو، "برابری زن ومرد در همکاری های موجود در میان مصرف کنندگان ژاپن"، مجله بین المللی اقتصاد اجتماعی (économie sociale)، شماره 273، ژوییه 1999، نقل شده در مجله Sciences humaines.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده