فراخوان مقاله برای «ویژه نامه پیر بوردیو»

گروه اخبار

«انسان شناسی و فرهنگ»  و  نشر بیدگل بزودی  ویژه نامه ای از مجموعه ویژه نامه های  خود را در قالب یک فیلم مستند درباره زندگی  جامعه شناس و انسان شناس بزرگ فرانسوی ،  پیر بوردیو، یعنی فیلم «جامعه شناسی یک ورزش رزمی است» (اثر پیر کارل) با ترجمه  سعیده بوغیری و سمیرا قاسمی، همراه با یک کتاب  منتشر خواهند کرد. این کتاب – فیلم  حاوی زندگینامه،  مباحث و مقالاتی  درباره آثار و کتابنامه بوردیو  خواهد بود. انسان شناسی و فرهنگ از  تمام علاقمندان به انتشار  مقاله  یا ترجمه در این مجموعه درخواست  می کند مقاله خود را  به آدرس  مسئول انتشارات ما  آقای مرتضی ارشاد همراه با  یک کپی به آدرس مدیر «انسان شناسی و فرهنگ» ارسال کنند. مقالات برگزیده در این مجموعه به چاپ می رسند.
مشخصات مقاله: 2000 تا 3000 کلمه همراه با  سیستم رفرانس دهی علمی. مقاله باید به یک موضوع خاص در زندگی پیر بوردیو یا نقد آنها پرداخته باشد. مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 30 آذر  1389 برای ما ارسال کنید. مشخصات کامل نویسنده  آدرس تماس تلفنی و الکترونیک ضروری است.

آدرس الکترونیک مسئول بخش انتشارات : 
morteza.ershad@gmail.com

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده