نگرش انسان شناختی به استان بوشهر(1)

ملیحه درگاهی

در تحقیق حاضر به بررسی گونه شناسی محیطی و اقلیمی استان بوشهر پرداخته خواهد شد. رویکردی که در اینجا مورد نظر قرار گرفته است شهر را به عنوان مفهومی فضایی، کالبدی و طبیعی می بیند که حاصل رابطه ای است که انسان با طبیعت به وجود می آورد. شهر را می توان محیطی انسان ساخت تعریف کرد که پس از شکل گیری در فضا تکامل و با گذشت زمان، رشد یافته است.
فضا و مکان از مقولاتی هستند که علوم مختلفی همچون انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و ... را به خود معطوف داشته است. هر یک از این علوم جنبه های مختلفی از این پدیده ها را بررسی کرده اند. انسان شناسی شهری Urban Anthropology نیز به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی انسان شناسی فرهنگی، با رویکردی جامع گرا محیط و فضای شهری را در عین پیچیدگی بسیار زیاد و وجود پارامتر های بی شمار در دو بعد زمانی و مکانی، مورد مطالعه قرار می دهد.

برای خواندن بخش اول این تحقیق در زیر کلیک کنید :

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 7212.doc447.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده