آغاز به کار صفحه «قوم گیاه شناسی و قوم پزشکی» در انسان شناسی و فرهنگ

گروه اخبار

انسان شناسی، بدون شک  تنها رشته علوم اجتماعی است که می تواند  روابط و رویکردهای مشترکی را میان موجود انسانی و سایر موجودات اعم از موجودات جاندار و بی جان، در قالب  علومی روشمند و سامان یافته، تعریف کند. دو رشته ای که «گیاه قوم شناسی» (Ethnobotaby) و «قوم پزشکی»(Ethnomedecine) نام گرفته اند، را عموما در زیر شاخه های «دانش قومی» (Ethno sceience ) قرار می دهند و امروز از مهم ترین زیر مجموعه های انسان شناسی در زمینه این رابطه با سایر پدیده های محیطی است. 
گیاه قوم شناسی، علمی است که به تمام روابط میان انسان و گیاهان در تمام ابعادش می پردازد. اطلاعاتی که در دانش قومی درباره گیاهان و خواص آنها وجود دارد. ریشه نام های گیاهی، نظام های توتمی مربوط به گیاهان، نقش گیاه در تغذیه انسنی و رشد و توسعه آداب تغذیه و...

قوم پزشکی شامل تمام  ابعاد شناختی و کاربردی می شود که به اشکال پزشکی غیر مدرن، سنتی و خارج از حوزه پزشکی متعارف اروپایی که عمدتا به سه شاخه شیمیایی، جراحی و روان پزشکی  مربوط می شود، قرار می گیرند. این سه شاخه البته خود عمدتا  ناشی از سه شاخه تمدن های هندو اروپایی هستند (کشاورزان، جنگجویان و روحانیون) اما شیوه های بی شمار پزشکی  بدیل (الترناتیو) امروز در جهان به یکی از مهم ترین مباحث تبدیل شده اند. در این زمینه نه فقط تمام اشکال بهداشت، تشخیص، درمان بیماری ها، و اصولا معانی بیماری و سلامت مورد بحث قرار می گیرد، بلکه بسیاری از مناسک و شیوه ها و کنش گرانی که در این زمینه ها وجود دارند و در تمدن ها و فرهنگ های گوناگون نام های متفاوتی به خود گرفته اند را شامل می شوند.

«انسان شناسی و فرهنگ» با گشودن این صفحه امیدوار است بتواند بخشی از فرهنگ عظیمی را که در کشور ما در این حوزه وجود دارد را به علاقمندان معرفی کند. مدیریت این صفحه را سرکار خانم دکتر منیژه مقصودی ؛ هضو هیئت علمی گروه انسان شناسی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  پذیرفته اند. و ما خوشبحتانه از مدیریت مشاوره آقای دکار آندره پیه رونی ، استاد برجسته ایتالیایی دانشگاه علوم غدایی در شهر  برا  ایتالیا و سردبیر مجله علمی و مشهور قوم زیست شناسی و قوم پزشکی نیز برخورداریم ( برای اطلاعات بیشتر درباره این دو مدیر به صفحه مدیران در زیر مجموعه «درباره ما» در صفحه اول رجوع کنید)

علاقمندان به مشارکت در این صفحه می توانند مطالب خود را به آدرس مدیریت سایت یا به آدرس مدیر صفحه در زیر ارسال کنند.

mnj_maghsudi@yahoo.com

   

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده