متخصصان معاصر فرهنگ ژاپن(2): رومن سیبریوسکی

سعیده بوغیری - گروه بین المللی و ترجمه

رومن سیبریوسکی (Roman Cybriwsky) از سال 1972 در دانشگاه تمپل مشغول به تدریس است. وی در همان سال دکترای تخصصی خود را در رشته جغرافیا از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. او به تدریس دروسی درباره شهرهای دنیا، جغرافیای آسیا و جغرافیای شمال آمریکا در سطح کارشناسی، جغرافیای شهری– اجتماعی و شهرهای جهانی در سطح کارشناسی ارشد می پردازد. نیز الگوهای شهری جهان، مکان های آمریکا: خانه شهر منطقه، جغرافیای جنوب، جنوب شرق و شرق آسیا دیگر مواد درسی او را تشکیل می دهند. او هم اکنون در سمت مدیر گروه مطالعات آسیای دانشگاه تمپل مشغول به کار است.
در زمینه پژوهش، جغرافیای شهری- اجتماعی، طراحی و گسترش شهری، جنبه های اجتماعی محیط های مسکونی، و دگرگونی اجتماعی همسایگان، کانون علاقه دکتر سیبریوسکی را تشکیل می دهند. او در چندین شهر بزرگ دنیا از جمله نیویورک، توکیو و جاکارتا، فیلادلفیای مرکزی و پنوم پن (Phnom Penh) در کلمبیا به کار پرداخته است. وی همچنین درباره جغرافیای ژاپن و به طور کلی اقیانوس آرام به پژوهش می پردازد.
دیگر زمینه های کار و پژوهش او را جغرافیای فرهنگی، دگرگونی ها و گسترش همسایگان و آسیای اقیانوس آرام تشکیل می دهند.  
دکتر سیبریوسکی در پژوهش کنونی خود بر رشد و گسترش توکیو و چالش های این شهر در نظر طراحان شهری
تاکید دارد. او پیشتر به تفصیل درباره توکیو قلم زده است: از میان آثار او می توان به " توکیو، نیمرخ دگرگون شونده یک غول شهری"، "فرهنگ تاریخی توکیو" و "توکیو، شهر شوگون در قرن بیست و یکم" اشاره کرد. او به تازگی نوشتن دوره کتاب های جدیدی درباره این شهر را به پایان برده و مشغول دریافت پیشنهادات مزایده از سوی ناشران نگران است. او همچنین مشغول کار بر روی اثر بزرگ و جدیدی به نام "فرهنگ تاریخی توکیو" است که در سال 2010 وارد بازار خواهد شد. نیز کتابی به نام " Planeta Tokio " که با عکس های خود او از "مکان های پنهان" توکیو و متونی به زبان روسی همراه خواهد بود.
دکتر سیبریوسکی در سال تحصیلی 2011-2010 در آکادمی کیف اوکراین به سمت استاد نمونه برگزیده خواهد شد.

کتابنامه
    Tokyo: The Changing Profile of an Urban Giant” (1991);
     “Historical Dictionary of Tokyo” (1997);
    “Tokyo: The Shogun's City at the 21st Century” (1998)
     “Roppongi Crossing: The Passing of a Notorious Tokyo Nightclub District and the Reshaping of a Global City”.

    توکیو: نیمرخ دگرگون شونده یک غول شهری

    فرهنگ تاریخی توکیو

    توکیو: شهر شوگون در قرن بیست و یکم

    عبور از روپونجی: گذر از محله بدنام کلوپ های شبانه توکیو و تراش دادن دوباره یک شهر جهانی

romancyb@temple.edu


 منبع:

http://www.temple.edu/gus/cybriwsky/index.htm

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده