بررسی تطبیقی نظام های شهرسازی

گروه کتاب و رسانه

قریب، فریدون (1380)، بررسی تطبیقی نظام های شهرسازی (هلند، نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک)، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
کتاب بررسی تطبیقی نظام های شهرسازی نوشته ی دکتر فریدون قریب، برنامه ریزی فضایی پنج کشور را در سه سطح ملی و منطقه ای و محلی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. مولف کتاب کشورهای هلند، سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک که کشورهای واقع در شمال اروپا هستند را برگزیده است که می تواند در برداشتن گان هایی برای بررسی و برنامه ریزی های آینده ی نظام های شهرسازی بسیاری کشورها از جمله ایران راهنما باشد.
تجربه ی دیگر کشورها در شهرسازی به دلیل شباهت الگویی که در اکثر کشورها پیروی می شود به شناخت ساختارهای برنامه ریزی کشورها و بررسی سیاست گذاری های ۀن کشورها یاری می رساند.

فهرست:

-    چارچوب و مبانی نظام های برنامه ریزی فضایی
-    نظام برنامه ریزی و شهرسازی هلند
-    نظام برنامه ریزی و شهرسازی نروژ
-    نظام برنامه ریزی و شهرسازی سوئد
-    نظام برنامه ریزی و شهرسازی فنلاند
-    نظام برنامه ریزی و شرسازی دانمارک
-    تحلیل، تطبیق

::

صفحه ی معماری در انسان شناسی و فرهنگ؛
http://anthropology.ir/branches_architecture

::

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی