روبر هرتز

ناصر فکوهی

انسان شناس
1882-1915
هرتز در سال 1882 در سن کلو(Saint Cloud) به دنیا آمد و در مدرسه عالی تربیت معلم (ENS) تحصیل کرد و در آنجا از جمله شاگردان امیل دورکیم بود. وس پس از موفقیت در آزمون دبیری فلسفه در سال 1904 به گروه سالنامه جامعه شناسی (Année Sociologique) پیوست و در سالهای 1905-1906 در لندن به تحصیل و کار بر رساله خود درباره « جنایت و گناه و چگونه و چرا جامعه آن را از میان می برد؟ » مشغول بود. در سالهای 1906-1907 هرتز در دوئه(Douai) دبیر فلسفه شد و سپس به استادیاری در بخش پنجم مدرسه عملی مطالعات عالی (قسمت علوم دینی) به کار پرداخت تا زمانی که جنگ جهانی اول از راه رسید و وی به جبهه فراخوانده شد. در سال 1907 ، هرتز در سال نامه جامعه شنلسی مقاله ای با عنوان « درآمدی بر مطالعه بازنمایی جمعی مرگ» (Contribution à une etude sur la representation de la mort)(vol., 10, : 48-137) را نوشت و در آن به ویژه با اتکاء بر مردم نگاری دایاک(Dayak) ها ی بورنئو(Borneo) مناسک پاگشایی(رمز آموزی) در مرگ را با ازدواج و مناسک ازدواج مقایسه کرد. در سال 1909 در گاهنامه فلسفی (Revue Philosophique) متنی درباره «برتری دست راست» (Prééminence de la main droite) نوشت و آن را تاثیری از دوگرایی موجود در اندیشه ابتدایی در کالبد انسانی دانست. در زمینه فلکلور باید همچنین به مطالعه وی بر کیش سنت بس (Sainte Besse) (1913) که آن را در چارچوب قرائتی دورکیمی قرار داد. مجموعه ای از این متون پس از مرگ هرتز در سال 1928 با عنوان «مجموعه جامعه شناسی دینی و فلکلور» (Mélange de sociologie religieuse et de folklore ) منتشر شد ( در سال 1970 این کتاب بار دیگر با مقدمه ژرژ بلاندیه در انتشارات دانشگاهی فرانسه منتشر شد) . هرتز در جبهه جنگ در سال 1915 و در سن سی و سه سالگی در حالیکه در راس افراد زیر فرمان خود به یک مسلسل آلمانی در مارشویل (Marcheville) حمله کرده بود، کشته شد. هزتز نتوانست رساله دکترای خود را به پایان برد و مارسل موس در سال 1922 در گاهنامه تاریخ ادیان(Revue de l’Histoire des Religion) آن را به چاپ رساند. این متن بار دیگر در سال 1988 به انتشار رسید: «گناه و تاوان در جوامع ابتدایی» (Le Péché et l’expiation dans les sociétiés primitives) ( با مقدمه و یادداشت های مارسل موس و پیشگفتار ژ.ژامنJ. Jamin) (Paris, Jean Michel Place) گاهنامه گرادیوا (Gradhiva) نیز «یادداشت های کلاس مارسل موس در کلژ دو فرانس» (Notes de cours de M. Mauss au Collège de France) (با تدوین و یادداشت های ژ.ژامن و ف. لوپو را در شماره 2 نابستان 1987) منتشر کرد. این کلاس را موس در سالهای 1935 نا 1938 بر اساس رساله هرتز تدریس کرده بود .
کتابنامه:
- E. Evans-Prichard, 1960, “Introduction” à Death and Right Hand.
- R. Needham;, 1978(1973), “Introduction” à Right and Left, Essays on Dual Symbolic Classifications, Chicago, Chicago University Press.
- R. Parkin, 1996, The Dark Side of Humanity, The work of R. Hertz and its Legacy, Gordon and Breach.


منبع:
Gaillard, Gerald, 1997, Dictionnaire des ethnologues et anthropologies, Paris, Armand Colin.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده