نقشه مرگ و میر کودکان در افریقا

نرخ مرگ و میر کودکان یکی از مهم ترین شاخص های موجود برای اندازه گیری میزان فقر در یک کشور است. کودکان موجوداتی شکننده تر از بزرگسالان هستند و به همین دلیل عدم توسعه خود را به سرعت در مرگ و میر کودکان زیر 5 سال نشان می دهد. این مرگ و میر ها اغلب به دلیل کمبود یا نبود تغذیه مناسب و بهداشت و وسایل رفاهی اتفاق می افتد. قاره افریقا یکی از سخت ترین موقعیت ها را در جهان کنونی از این لحاظ داراست، موقعیتی که نتیجه چندین قرن استعمار و بهره کشی بی رحمانه از این قراه به وسیله سایر نقاط جهان و به خصوص به وسیله تجار برده اروپایی و آمریکایی است. امروز این قاره نه فقط قربانی گسترش شگفت انگیز بیماری ایدز در میان جوانان خود است، بلکه در میزان مرگ و میر کودکان نیز بدترین موقعیت را در جهان دارد. این نقشه به مجموعه ای از نقشه های دانشگاه کلمبیا درباره فقر تعلق دارد که در روزهای آینده میزان مرگ و میرکودکان را در سایر نقاط جهان نیز خواهیم دید. همانگونه که در نقشه مشاهده می شود، کشورهای افریقاس سیاه برخلاف کشورهای عربی شمال و کشورهای جنوبی افریقا، نامناسب ترین موقعیت را دارند، در این میان وضعیت کشورهایی چون نیجر، سیرالئونه، مالی، در غرب، بخش هایی از آنگولا در جنوب غربی و کشورهای سودان، اتیوپی، در شرق و بخش هایی از آنگولا در جنوب شرقی بدترین موقعیت ها را دارند. و جالب اینجاست که این کشورها به بیشترین حد زیر سلطه استعماری قرار داشته اند. اطلاعات این نقشه به ابتدای سال های 2000 مربوط می شوند.
ورود به نقشه

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی