سیاره ای که خاک هایش را از دست می دهد

سمیرا قاسمی

شاید بتوان با یک بیان استعاری، طبق گفته ی دانیال ناهون (Daniel Nahon)، خاک را پوست زمین دانست. با افزایش رفاه و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری ها و دلایل دیگر جمعیت جهان نیز افزایش می یابد که در نتیجه ی آن مصرف خوراک، پوشاک و سایر نیازهای اساسی نیز افزایش می یابد. اما مسئله اینجاست که طبیعت همگام و هم آهنگ با نیازهای بشر پیش نمی رود. برای پاسخ به چنین نیاز روزافزونی، کشاورزی در کشورهای صنعتی با ایجاد خسارت های قابل توجه به محیط زیست  شدت می یابد. کشاورزی نوین با هدف هر چه بیشتر نزدیک شدن به امنیت و ثبات مواد غذایی و خوراکی موجب رشد تولیدات کشاورزی می شود، اما کشاورزی صنعتی با شیوه هایی پرشتاب هر روزه بیش از پیش موجب تضعیف و نابودی زیست محیط می شود. در فرانسه، رونه دومو (René Dumont) که یکی از پژوهشگران برجسته در حوزه ی مهندسی کشاورزی و جامعه شناسی است، یکی از نخستین افرادی بود که خسارات قابل ملاحظه ی ناشی از "انقلاب سبز" و مبارزه با تولیدگرایی کشاورزی را مطرح کرد. خسارت های وارد شده از سوی کشاورزی بیش از هر چیز متوجه خاک و زمین می شود.
منبع:
Institut des ressources mondiales ; Ressources mondiales, Editions Sciences et Culture, Montréal, 1992.
http://www.terrethique.org/universite/universite-terrethique-sol.phphttp://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture

منبع نقشه:
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/mondesol

برای دیدن نقشه بزرگ در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 6124.doc84 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

قاسمی، سمیرا

مطالب نویسنده