تقدس فزایی و تقدس زدایی دو چالش هویتی اقلیت های دینی ایران

فرزانه سجادپور، ابراهيم جمالي

مطالعه موردی :زرتشتی ها و آشوری های ایران
از دیر باز دین به عنوان یک مجموعه پیچیده فرهنگی در شکل گیری هویت نقش زیر بنایی داشته است. هرچند امروزه هویت های دینی در مقابل هویت های نوین یا کم رنگ شده و یا به نفع آنها به طور کامل کنار گذاشته شده اند ، اما چالش هویتی اقلیت های مذهبی برای شکل دادن هویتی معنا دار و متفاوت از اکثریت حاکم ، همچنان پیرامون عنصر دین ، باز تولید می شود.
در این پژوهش دو اقلیت دینی ویژه مورد بررسی قرار گرفته اند : آشوری ها و زرتشتیان ساکن ایران. نقطه مشترک این دو گروه اعتقاد به میراث داری تمدن های افتخار آمیز ایران زرتشتی و آشور کهن است. اما از لحاظ تعلق گروهی ، زرتشتیان احساس وابستگی و تشابهات فرهنگی بیشتری با سایر ایرانیان دارند تا آشو ری ها.چراکه زرتشتیان خود را ایرانیانی پایدار بر دین اجدادی می دانند ولی آشوری ها خود را دیندارانی با نژاد سامی فرض می کنند ، که از پرستش بت ها و خدایان متعدد رها شده و به سوی مسیحیت گرویده اند. این دو اقلیت دینی برای تعریف عناصر سازنده هویتی خود و برای تمایز قایل شدن بین "من " و دیگری " علاوه بر عناصر تشکیل دهنده قومی ، در یک چالش دینی مکررا" دست به تقدس زدایی و تقدس فزایی در مناسک و حتی باورهای مذهبی خویش زده اند. نمونه های تاریخی متعددی از این فرایندهای دو گانه برای بازتولید هویت های دینی در این پژوهش ارائه می شود. علاوه بر این چون داده های تحقیق بر مبنای یک پژوهش میدانی است  کنش های دینی نوین این دین باوران نیز مورد بررسی قرار می گیرد.بنا براین روش تحقیق در این پژوهش به دو صورت اسنادی و میدانی است . در بخش میدانی پژوهشگران با حضور در مناسک دینی و مصاحبه های سازمان یافته ، سوالات پژوهش را ردیابی کردند . و با توجه به پراکندگی زرتشتیان و آشوری های ایران در شهر های مختلف فقط دو مرکز بزرگ زرتشتی نشین و آشوری نشین در ایران در این تحقیق مد نظر است:تهران برای هر دو اقلیت ، یزد برای زرتشتیان و ارومیه برای آشوری ها.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید :

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 6084.doc68.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سجادپور، فرزانه

مطالب نویسنده