ماخذشناسی انسان شناسی و جامعه شناسی سیاسی در انسان شناسی و فرهنگ

تهیه و تنظیم : مرضیه جعفری

ماخذ شناسی کنونی نخستین مورد از مواردی است که به صورت جدید در سایت انسان شناسی  و فرهنگ ارائه خواهند شد. خوانندگان از اطریق این ماخذ شناسی به صورت لینک های سایت به طرف معرفی کتاب ها و سایر منابعی که عمدتا به وسیله گروه کتاب و رسانه سایت  تهیه و منتشر شده اند هدایت می شوند. نخستین ماخذ شناسی به  حوزه سیاسی مربوط می شود.

 

کتاب:

- آرنت، هانا(1388)، توتالیتاریسم، ترجمه ی محسن ثلاثی،تهران: نشر ثالث
http://www.anthropology.ir/node/3094

- نبوی، نگین (1387)، روشنفکران و دولت در ایران: سیاست گفتار و تنگنای اصالت، ترجمه ی حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/2918

- وارد، کالین(1388)، آنارشیسم، ترجمه ی محمودرضا عبداللهی، تهران: نشر افکار
http://www.anthropology.ir/node/4096

- بحرانی، محمدحسین(1388)، طبقه ی متوسط و تحولات سیاسی در ایران، تهران: آگاه
http://www.anthropology.ir/node/4794

- شیخاوندی، داور(1380)، پنج مقاله ی مارکس و انگلس درباره ی ایران، نشر آتیه
http://www.anthropology.ir/node/4790

- بای، یارمحمد(1388)، ژئوپلیتیک تاریخی ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی: مجموعه ی از ایران چه میدانم؟/87
http://www.anthropology.ir/node/4829

- جیکوبز، لزلی(1386)، درآمدی بر فلسفه ی سیاسی نوین؛ نگرش دموکراتیک به سیاست،
تهران: نشر نی
http://www.anthropology.ir/node/4920

- اوزکریملی، اوموت(1383)، نظریه های ناسیونالیسم، مترجم محمد علی قاسمی، انتشارات تمدن ایرانی
http://www.anthropology.ir/node/5074

- میلر، دیوید(1383)، ملیت، ترجمه ی داود عزایاق، انتشارات تمدت ایرانی
http://www.anthropology.ir/node/5076

- استانفورد کوهن، آلوین(1369)، تئوری های انقلاب، ترجمه ی علیرضا طیب، نشر قومس
http://www.anthropology.ir/node/5734

- ضیمران، محمد(1378)، میشل فوکو: دانش و قدرت، انتشارات هرمس
http://www.anthropology.ir/node/5640

- مردیها، مرتضی(1385)، مبانی نقد فکر سیاسی، نشر نی
http://www.anthropology.ir/node/5774

- برتون، رولان(1384)، قوم شناسی سیاسی، ترجمه ی ناصر فکوهی، نشر نی
http://www.anthropology.ir/node/5736

- گیدنز، آنتونی(1378)، راه سوم بازسازی، سوسیال دموکراسی، ترجمه ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/5622

- خدوری، مجید(1366)، گرایش های سیاسی در جهان عرب، ترجمه ی عبدالرحمن عالم، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
http://www.anthropology.ir/node/5442

- سنت، ریچارد(1378)، اقتدار، ترجمه ی باقر پرهام، تهران: موسسه نشر و پژوهش شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/5304

- کمالی، محمد شریف(1389)، انسان شناسی صلح و جنگ، انتشارات سمیرا، میراث کتاب
http://www.anthropology.ir/node/5273

- پانیچ، لئو و لیز، کالین (1379)، مانیفست پس از 150 سال، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه
http://www.anthropology.ir/node/5255

- خسرو پناه، محمد حسین و باست، الیور(1388)، فرقه ی عدالت ایران؛ از جنوب قفقاز تا شمال خراسان:1920-1917، تهران: انتشارات پردیس و نشر شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/3964

- ای. گودین، رابرت(1388)، دموکراسی سنجیده، ترجمه ی لی لا سازگار، تهران: نشر ققنوس
http://www.anthropology.ir/node/2729


مستند:

- شب و مه / کارگردان: الن رنه
http://www.anthropology.ir/node/3239

- کاتین / کارگردان: آندره وایدا
http://www.anthropology.ir/node/3106

- هدف: خبرنگار / کارگزدان: مازیار بهاری
http://www.anthropology.ir/node/1311

- چرا می جنگیم؟ / کارگردان: فرانک کاپرا و دیگران
http://www.anthropology.ir/node/4777

- انتخابات مقدماتی / کارگردان: رابرت درو
http://www.anthropology.ir/node/5035

- دیوار برلین / محصول نشنال جئوگرافیک
http://www.anthropology.ir/node/905

- صحنه های جدید از آمریکا / کارگردان: یورگن لث
http://www.anthropology.ir/node/4870

- سایه ی کتاب مقدس / کارگردان: آرتو هالونن
http://www.anthropology.ir/node/3271

- به کجا تعلق دارم؟ / کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی
http://www.anthropology.ir/node/3339

- فارنهایت 11/9 / کارگردان: مایکل مور
http://www.anthropology.ir/node/3377

- مجموعه کارت پستال های مشروطه (1)
http://www.anthropology.ir/node/5814

- مجموعه کارت پستال های مشروطه (2)
http://www.anthropology.ir/node/5832


فیلم داستانی:

- ارباب مگس ها / کارگردان: هری هوک
http://www.anthropology.ir/node/3911

- روز استقلال / کارگردان: رولند امریش
http://www.anthropology.ir/node/3913

- بابل / کارگردان: آلخاندرو گونزالز اینیاریتو
http://www.anthropology.ir/node/569

- پادشاهی بهشت / رایدلی اسکات
http://www.anthropology.ir/node/953

- هزارتوی پَن / کارگردان: گولیرمو دل تورو
http://www.anthropology.ir/node/947

- آمین / کارگردان: کوستا گاوراس
http://www.anthropology.ir/node/943

- Z / کوستا گاوراس
http://www.anthropology.ir/node/941

- آگورا / آلخاندرو آمنابار
http://www.anthropology.ir/node/5780

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

جعفری، مرضیه

مطالب نویسنده