هنر پژوهش موردی

گروه کتاب و رسانه

ای. استیک، رابرت(1379)، هنر پژوهش موردی(The Art Of Case Study Research)، ترجمه ی محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب هنر پژوهش موردی، پژوهش موردی را از منظری مورد بررسیم قرار می دهد که در روش هایی چون پژوهش طبیعی (naturalistic)، کل نگر(holistic)، قوم نگارانه(ethnographic)، پدیدارشناختی(phenomenological) و زندگی نامه ای(biographic) ریشه دارد. نویسنده ی این کتاب، رابرت ای. استیک، تالیف و نگارش این کتاب را برای آموزش انجام پژوهش های موردی و بهبود آن در هنگامی خود به تدریش روش تحقیق مشغول بوده است، انجام داده است. که از جمله کتاب های موجود در زمینه ی روش تحقیق کیفی محسوب می شود که برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی در انجام تحقیقات کاربرد دارد.

در ادامه، فهرست کتاب آورده می شود؛

مقدمه: بررسی اجمالی روش های پژوهش موردی
1.    مورد یگانه
بررسی درونی و ابزاری
انتخاب مورد
ارائه تعمیم ها
تکیه بر تفسیر

2.    پرسش های پژوهش
ساختار مفهومی
بیان موضوع
تکامل پرسش های پژوهش
پرسش های اطلاعاتی موضوعی
پرسش های مربوط به داده های رمزگذاری شده

3.    ماهیت پژوهش کیفی
درک تجربی
تفسیر به مثابه روش
ویژگی های دیگر پژوهش کیفی
شناسایی خطاها

4.    گردآوری داده ها
سازماندهی گردآوری داده ها
دسترسی و مجوزها
مشاهده
توصیف بافت ها
مصاحبه
بررسی اسناد

5.    تحلیل و تفسیر
انباشت مقوله ای داده ها یا تفسیر مستقیم
همخوانی و الگو
تعمیم های طبیعی

6.    نقش های پژوهشگر موردی
پژوهشگر موردی به مثابه معلم
پژوهشگر موردی به عنوان مدافع
پژوهشگر موردی در نقش ارزیابی کننده
پژوهشگر موردی به عنوان زندگی نامه نویس
پژوهشگر موردی در نقش مفسر
تکوینی اندیشی
نسبیت

7.    مثلث سازی
ایجاد اعتبار
هدف های مثلث سازی
اصول مربوط به مثلث سازی
کنترل توسط اعضا

8.    نوشتن گزارش
شکل بندی زودهنگام گزارش
خوانندگان
داستان گویی
توصیف

9.    تاملات

10.    مدرسه هارپر

+کتابنامه

+ واژه نامه ی انگلیسی-فارسی
+ واژه نامه ی فارسی انگلیسی

:: ::

o    آشنایی بیشتر با نویسنده؛

ویکیپدیا:
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Stake

سایت نویسنده:
http://www.ed.uiuc.edu/circe/Robert_Stake.html

ایمیل نویسنده:
stake@uiuc.edu

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده