واژگان بیگانه در زبان فرانسه(8)

مهسا اکبری

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.


1.    (لاتین) Ab fove principium
(از ژوپیتر شروع می کنیم) commençons par Jupiter
از شخص مهم تر شروع می کنیم، از موضوع اصلی شروع می کنیم.


2.    (لاتین) Claudite jam rivos, pueri; sat prata biberunt
(جوی را ببندید، بچه ها؛ چمنزارها به اندازه کافی سیراب شدند.) fermez les ruisseaux, enfants; les près ont assez bu
عبارتی از ویرژیل که برای پایان دادن به یک گفتگو یا یک بحث به کار می رود.


3.    (لاتین) Dura lex, sed lex
(قانون سخت است، اما قانون است) la loi est dure, mais c’est la loi!


4.    (لاتین) Festina lente
(آهسته عجله کن!) hâte- toi lentemen
آهسته و پیوسته پیش برو!


5.    (لاتین) In praesenti
(در زمان حال، برای لحظه) dans le temps présent , pour le moment


6.    (ایتالیایی) Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
(تمام امید ها را رها کن، ای کسی که وارد می شوی!) Laissez toute espérance, vous qui entrez
کتیبه ای که دانته بر روی در آنفه قرار داد.


7.    (لاتین) Macte animo
(خوب تلاش کن!) bon courage!


8.    (لاتین) Nunc est bibendum
(حالا باید نوشید!) il faut boire
عبارتی از هراک برای جشن گرفتن یک موفقیت!


9.    (لاتین) Pro tempore
(طبق زمان) selon le temps


10.    (لاتین) Res, non verba
(واقعیات، نه کلمات) des réalités, non des mots
عمل، نه حرف!
  

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده