اندیشمندان اجتماعی فرانسه: امیل دورکیم

ترجمه سعیده بوغیری- گروه بین المللی و ترجمه

امیل دورکیم (1858-1917) نظریه پرداز اجتماعی فرانسوی و یکی از طلایه داران گسترش جامعه شناسی مدرن بود. وی در اپینال فرانسه و در خانواده ای از خاخام های برجسته و دانشمند متولد شد. او در سال 1882 از اکول نورمال پاریس فارغ التحصیل شد و به تدریس حقوق و فلسفه پرداخت. در سال 1887 نیز به تدریس جامعه شناسی ابتدا در دانشگاه بوردو و سپس در دانشگاه پاریس پرداخت.
دورکیم بر این باور بود که متدهای علمی باید برای مطالعه جامعه به کار گرفته شوند. وی این پیشنهاد را مطرح کرد که گروه ها ویژگی هایی دارند که با مجموع ویژگی ها یا رفتارهای تک تک افراد تشکیل دهنده آن ها متفاوت بوده یا چیزی بیش از آن ها هستند. او همچنین به بررسی پایه ثبات اجتماعی – ارزش های مشترک گسترده شده توسط جامعه از جمله اخلاقیات و دین پرداخت. به نظر او این ارزش ها یا همان وجدان جمعی، قیدوبندهای متصل کننده ای هستند که نظم اجتماعی را برقرار نگه می دارند. وی بر این باور بود که سقوط این ارزش ها به از دست رفتن ثبات اجتماعی و ایجاد احساس دلهره و نارضایتی فردی می انجامد. او از خودکشی به عنوان نتیجه نوعی عدم ادغام فرد در جامعه نام یادمی کند. دورکیم در اثر خود موسوم به مطالعه ای در امر جامعه شناسی(A Study in Sociology, 1897)  به بحث درباره ارتباطات در امر خودکشی می پردازد. در این بررسی ها و نوشتارها او بیشتر از مواد اولیه مردم شناختی به خصوص مطالب مربوط به جوامع قدیمی و بومی استفاده می کند تا از این نظریه ها دفاع کند. از جمله آثار دیگر او می توان به تقسیم کار در جامعه (The Division of Labor in Society, 1893)، قوانین متد جامعه شناختی (The Rules of Sociological Method, 1895) و اشکال ابتدایی زندگی دینی (The Elementary Forms of Religious Life, 1912) اشاره کرد.


منبع: دایره المعارف اینکارتا، 2009.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده