نقشه ی جابجایی های اجباری درون مرزی

ترجمه ی سمیرا قاسمی- گروه بین المللی و ترجمه

در جهان در حدود 26 میلیون نفر به امید رسیدن به حقوق انسانی خود مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. بین 10 تا 15 میلیون نفر دیگر شکار پروژه های عظیم و 143 میلیون نفر قربانی بی نظمی و بی قاعده گی های طبیعت بوده اند. عبارت "جابجاشدگان داخلی" (les déplacés internes) به افرادی اطلاق می شود که مجبور بوده اند خانه ی خود را ترک کنند و در منطقه ای دیگر از سرزمین شان پناه جویند. بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز نظارت جابجایی داخلی L’Internal displacement monitoring center (IDMC)، شمار جابجاشدگان داخلی در سال 2008، به میزان 6.7 % افزایش داشته است یعنی آنکه 26 میلیون انسان مجبور شده اند خانه ی خود را ترک کنند و در بخشی دیگری از کشورشان سکنی گزینند. در میان این تعداد تنها 13.7 میلیون نفر مورد حمایت کمیساریا عالی امور پناهندگان (HCR) قرار گرفته اند. لازم به ذکر است افرادی که به نقطه ی دیگری از کشور منتقل می شوند همچنان شهروند شهر و ایالت خود باقی می مانند. آنها از همان قوانین و آزادی ای برخوردار هستند که شامل حال اعضای دیگر جامعه می شود. نخستین نهادهایی که باید مسئولیت این افراد را برعهده گیرند حکومت های مربوطه و قدرت های محلی هستند. اما با این حال، مسئولین یا نمی توانند یا نمی خواهند وظیفه ی خود را بر عهده بگیرند و چنین برخوردی رایج است. امروزه تعداد جابجاشدگان داخلی از پناهجویان فزونی یافته که این پدیده را می توان با تغییرات ساختاری درگیریهایی چند سال اخیر مرتبط دانست.

منبع:
http://www.forumrefugies.org/fr/Europe-et-International/L-asile-et-les-refugies-dans-le-monde/Les-deplaces-internes
منبع نقشه:
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/deplaces


برای دیدن نقشه در قطع بزرگ در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 5682.doc173 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

قاسمی، سمیرا

مطالب نویسنده