شورای جهانی صنایع دستی

اصغر ایزدی جیران

 هدف اصلی شوای جهانی صنایع دستی، برپایی جنبش صنایع دستی برای ارائه آینده ای بهتر برای سازندگان یا تولیدکنندگان صنایع دستی در سراسر جهان است. این شورا، به گونه ای مشاوره ای با یونسکو در ارتباط است.
شورای جهانی صنایع دستی (World Crafts Council) که در سال 1964 تأسیس شده، سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی است. هدف این شورا، توان¬بخشی جایگاه صنایع دستی به مثابه بخشی حیاتی از فرهنگ و زندگی اقتصادی، ارتقاء همکاری میان سازندگان صنایع دستی در جهان، تشوق، کمک، و راهنمایی آنها، و توسعه اقتصادی از طریق فعالیت¬های ایجاد درآمد است. به طور خلاصه، مأموریت WCC آوردن صنایع دستی و سازندگان آن به جریان اصلی زندگی است، با پیوند دادن با گذشته از طریق حفظ سنت-های به ارث¬ رسیده و با آینده بواسطه کاربرد فن آوری مدرن در آزمایش، نوآوری و دسترسی به بازارهای جدید.   
اعضای شواری جهانی صنایع دستی، علاوه بر اینکه در پروژه هایی که خاص هر یک از مناطق پنج گانه (آفریقا، آسیا- اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی) است درگیر هستند، با یکدیگر و در بین مناطق در انجام برنامه-های بزرگ- مقیاس همکاری می کنند. اعضای WCC در طیف وسیعی از فعالیت¬های داخلی و بین المللی مشاکت می جویند، همچون سمینارها، کارگاه ها، نمایش گاه ها، مسابقات، برنامه های مبادله و کنفرانس های تخصصی که بر بسیاری از ابعاد صنایع دستی متمرکزند. شواری جهانی صنایع دستی بر نیاز به دادن شأن، احترام و اعتماد به نفس به سازندگان صنایع دستی تأکید می ورزد، تا آنها را بشناساند، با این عقیده که این افراد گنجینه زنده میراث فرهنگی ما را در دستان شان حمل می کنند.
شورای جهانی صنایع دستی بر این باور است که یک ملت زنده می ماند، مادامی که فرهنگ آن زنده بماند. وب سایت شورای جهانی صنایع دستی اطلاعاتی در خصوص سازمان و ساختار آن، اعضا و فعالیت های اعضا ارائه می دهد. رئیس این شورا هم اکنون خانم اوشا کریشنا (Usha Krishna) است که در سال 2008، در شانزدهمین گردهم آیی شورا در چین به این سمت برگزیده شد. از نظر وی، بسیاری از اجتماعات تولید کننده صنایع دستی هنوز نیز به موجودیت های حاشیه ای تداوم می بخشند. صدای آنها، صدای ضعیفی است که در شلوغی تجاری امروزه به ندرت شنیده می شود. شورای جهانی صنایع دستی مصرانه نیاز دارد تا این صدا را تقویت کند، تا اجتماعات تولیدکننده صنایع دستی را در دیالوگی خلاقانه درگیر کند و جهان صنایع دستی را به جریان اصلی زندگی وارد کند. تنها از طریق دیالوگ و تعامل خلاق است که می توان آغاز به فهم سهم حیاتی صنایع دستی در پدید آوردن اقتصادهای جهانی کرد و پیوند ظریف میان سنت و مدرنیته را همیشگی ساخت. از طریق این امور، ما می توانیم به طور امیدوار کننده ای شأن، اقتصاد و منزلت اجتماعیِ اجتماع صنعتگران را احیا کنیم.
خانم کریشنا معتقد است که در استراتژی های شورا برای انجام برنامه های مختلف، نیاز به امور زیر است:
1. خدمات رسانی فن آوری های جدید بع صنعتگران و برقراری کیفیت در مجموعه ذهنی تولیدکنندگان صنایع دستی، با درگیر کردن آنها در برنامه های آموزشی.
2. خلق کانال های همکاری بین طراحان و صنعتگران به نحوی که صنعت دستی و طرح به همراه یکدیگر پیش روند.
3. عمومی کردن بنیان های دانش متفرق و تشویق اشتراک در این منابع.
4. از بین بردن موانع تجاری و به وجود آوردن دیالوگ بر اساس تعرفه محصولات صنایع دستی.
5. استفاده از ارزش توریسم برای بهره برداری از صنایع دستی و به دست آوردن بازارهای جهانی با استراتژی های سلطه جو و نوآورانه.
6. درگیر کردن جوانان در هنرها و صنایع دستی و حساس کردن آنها نسبت به میراث فرهنگی شان.
7. تمرکز بر پژوهش های اعضا برای فهم دلایل علایق کاهنده و یافتن شیوه هایی برای افزایش درگیری اعضا.

این وب سایت به طور منظم به روز می شود تا اخبار، گزارش ها و برنامه زمانبندی رخدادها را در بخش صنایع دستی بین المللی پوشش دهد.

آدرس وب سایت:

www. worldcraftscouncil.org

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ایزدی جیران، اصغر

مطالب نویسنده