هویت ملی در ایران

گروه کتاب و رسانه

هویت ملی در ایران؛ گردآوری و تدوین: داود میرمحمدی، تهران: موسسه مطالعات ملی- تمدن ایرانی، 1383
کسب هویت از نقطه نظر فردی و از آغاز ورود یک فرد به دنیای اجتماعی آغاز می شود و تا هویت جمعی که حضور گروه و یا جامعه در برابر و در میان دیگری و دیگر جوامع است ، در اشکال گوناگون ادامه می یابد. "دیگری" در مفهوم هویت که در علوم انسانی و اجتماعی مد نظر است، نقشی اساسی ، چه در هویت فردی و چه در هویت جمعی، دارد.
هویت «ملی» در راستای مفهوم هویت جمعی است، که در مفهومی دو وجهی، تمایز و اشتراک، تعلق و افتراق، فهمیده می شود. هر چند که تعاریف گوناگونی از هویت ملی از نظرگاه افراد مختلف در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد، اما می توان آن را نوعی احساس تعهد و تعلق یک جمع و جامعه به نمادها، هنجارها، زبان، ادبیات و...، در نتیجه ی تمایز از دیگر جوامع تعریف کرد که بر گذشته و آینده، شرایط و موقعیت، حوزه ها و روابط گوناگون حاکم بر جامعه تاثیر گذارده است.
از این رو، شناخت و در دست داشتن تعریفی صحیح از "هویت" که در ابتدا واژه ای مورد استفاده در روان شناسی بود و بعدها به علوم اجتماعی راه پیدا کرد، و نیز مفهوم "هویت ملی" (national indentity) که زاده ی دوران جدید است و از اواخر قرن نوزده میلادی به شرق و دیگر سرزمین ها راه یافت، امری ملزوم است. چرا که هویت نقشی اساسی در فرآیند توسعه ی ملی دارد و بر دیگر حوزه ها و نظام های اجتماعی تاثیر گذارده است. هم چنین کشور ایران به دلیل تکثر قومی و داشتن تمدن و تاریخی غنی و انباشت، نیاز به بررسی و شناخت تحولات و تاثیرات مفهوم "هویت ملی" دارد.
کتاب «گفتارهایی درباره ی هویت ملی در ایران» که توسط داود میر محمدی گردآوری و تدوین یافته در چهار مقوله پیرامون هویت ملی در ایران، در مصاحبه هایی آزاد با اندیشمندان حوزه های علوم اجتماعی و انسانی، تنظیم و منتشر شده است:
1-    تعیین فضای مفهومی هویت، هویت ملی و عناصر و مولفه های سازنده ی آن
2-    سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران
3-    آسیب شناسی هویت ملی در ایران
4-    روش ها و سازو کارهای حفظ هوین ملی در ایران

در ادامه فهرست این گفتارها را می آوریم؛

بخش اول: هویت ملی؛ تعاریف و مولفه ها
-    مفهوم شناسی هویت ملی / محمود روح الامینی
-    مفهوم شناسی هویت ملی / محمود سریع القلم
-    هویت ملی؛ رویکرد انتزاعی به خرده هویت ها / جهانگیر معینی علمداری
-    عوامل و عناصر هویت ساز در عصر ارتباطات / حاتم قادری
-    هویت ملی، مولفه ها، چگونگی پیدایش و تکوین آن / نواله قیصری
-    تعامل فرهنگ و هویت ملی / شاپور رواسانی

بخش دوم: هویت ایرانی؛ گذشته، حال و آینده
-    درباره ی فرهنگ و هویت ایرانی / سید علی رضا بهشتی
-    نقش ادبیات فارسی در شکل گیری هویت ملی / کاووس سید امامی
-    سیر تحول و تکوین هویت ملی در ایران / علی بیگدلی
-    هویت ملی ایرانی؛ ویژگی ها و عوامل پویایی آن / حمید احمدی
-    نقش پیشینه ی تاریخی در فرهنگ و هویت ایرانی / ابوطالب میر عابدینی
-    روحیه عدالت خواهی و جایگاه آن در هویت ملی ایرانیان / پیروز مجتهدزاده
-    همزیستی، تساهل و سازگاری نژای و زبانی؛ عناصر سه گانه هویت ملی / داود هرمیذاس باوند
-    مسئله ی سنت و تجدد و تاثیر آن بر هویت ایرانی / رسول جعفریان
-    توسعه ی سیاسی و بحران هویت ملی / حسین بشیریه
-    هویت ایرانی؛ فرصت ها و چالش ها / محمدرضا تاجیک
-    هویت ایرانی، مسئله ی جهانی شدن / علی ابوطالبی
+ خلاصه و جمع بندی مباحث / داود میرمحدی

:: ::
+ تلفن تماس با ناشر: 88745309
+آدرس ناشر: تهران- خ.سهروردی شمالی- خ.خرمشهر، پلاک 14
+ پرونده هویت ملی در انسان شناسی و فرهنگ:
http://anthropology.ir/node/3737

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی