معماری تمدن پیش کلمبی

ترجمه مرضیه جعفری

اولین ساختمان ها ی پیش کلمب، از چوب، نی های دسته بندی شده، کفپوشی تارچه یا بام گالی پوش و دیگر مواد شکننده، بنا شده است. معماری و ساختی جاودان و ماندگار در استفاده از سنگ یا آجرهای خشتی  که به طور کلی در آمریکای میانه و ناحیه ی مرکزی کوه های آند گسترش داده شد.
فناوری ساختمانی پیش کلمبی، ابتدایی بود. بیشتر ساختارها با سیستم دارای تیرچه و سنگ سردر (فاقد قوس) ساخته شده اند، اگرچه در تمدن چاوینی (Chavín) پرو و مایا، از اهرام آمریکای میانه کاذب بود، یعنی قوس طاقی در واقع ساختی بود که در آن  با قرار دادن  سنگ ها روی هم  برای القا حالت قوس انجام می شد. سنگ به جای ابزارهای فلزی و کارگران انسانی به جای دستگاه ها برای حمل کردن و ساختن مورد استفاده قرار می گرفت، همچون مشخصات ساخت هایی مانند اهرام، مکان ها، مقبره ها و تختگاه پرستش گاه ها (ساخته شده در تختگاه های خاکی) در این معماری دیده می شدند.
اهرام پیش کلمب زمانی متفاوت از همتای مصری اش در نظر گرفته می شد ، به این دلیل که نه محلی برای دفن بلکه جایگاه یک خداوند به شمار می آمد. با این  حال،  کند و کاوهای اخیر به صورت روز افزون نشان می دهند که گاه  قبرهایی نیز درون اهرام قرار می گرفتند. تصویر نگاشت ها در آمریکای میانه، قوانین ( طومارهای کاغذی، تولید شده از الیاف و پوست گیاهان گوناگون، یا پوست آهو) نشان دهنده ی این است که این ساختمان ها دارای کاکرد  دفاع نظامی نیز بوده اند. نماد آزتک برای فتح همیشه یک هرم بسیار مهم از کالی ، یا  جایگاه خداوند (معبدی بر فراز هرم) بود که توسط کشور فاتح واژگون میشد. برای جلوه ی بیشتر  جنبه ی یادبودی یا بازتاب بهتر آن در قالب حاکمیت بعدی، تعداد زیادی از اهرام آمریکای میانه هرچند وقت یکبار از روی ساختاری که از پیش وجود داشته است، بنا می شدند.

هرم خورشید، تئوتیهوآکان(Teotihuacán)؛
هرم خورشید در تئوتیهوآکان ، مابین قرون اول و دوم پس از میلاد شاخته شد. ساختاری که از لایه های خاک رس صورت یافته با سنگ، و ستون هایی به بلندای بیش از شصت و یک متر(دویست فوت) شکل گرفته است. بالا رفتن از پله هایی که راه را به سوی بالا نشان می دهند، جایی که معبدی رو به سوی خدای خورشید "هویتزیلوپوتچلی"( Uitzilopochtli)، به شکلی ابداعی قرار گرفته است. مکانی که با  طلوع و غروب  خورشید در انقلاب تابستانی همتراز می شود.  

کاخ فرمانروا، اوکسمال(Uxmal)؛
کاخ فرمانروا در اوکسمال بخشی ار مجموعه ی تاریخی مایا در شبه جزیره ی یوکاتان(Yucatán) در مکزیک است. که در قرن هشتم یا نهم پس از میلاد ساخته شده است، در این مدت، ساخت هم تراز، نشان دهنده ی مشخصه ای از جنبه ی هنری نمای معماری سرزمین – یک دیوار ساده کوتاه تر  و  یک دیوار بالایی بسیار آراسته- است. مجموعه اوکسمالدر سال 1996،  به وسیله سازمان یونسکو،  به عنوان میراث جهانی شناخته شده است.

 ال تاخین(El Tajín)، مکزیک؛
ایالت  مکزیکی وراکروز(Veracruz) جایگاه بازمانده های گسترده باستان شناسی پیش اسپانیایی است. آنچه در تصویر فوق می بینید، یک هرم پلکانی در ال تاخین است، که در سال 1992 توسط سازمان  یونسکو به عنوان میراث جهانی برگزیده شد
منبع:

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

جعفری، مرضیه

مطالب نویسنده