بررسی اندیشه های رولان بارت با تاکید بر نظریه اسطوره شناختی وی

فاطمه سیارپور

مقدمه
فرانسه ­ی دهه ­ی 1960،روزهای تسلط واوج گیری ساختارگرایی را تجربه می کرد.به گونه ای که درعلوم انسانی اعم از ادبیات، تاریخ، روان کاوی، روان شناسی و... تقریبا هیچ رشته ای یافت نمی شد که در آن مباحث ساختارگرایی به طور جدی مطرح ودنبال نشود.اگرچه لوی استروس- واضع نظریه ساختارگرایی- درنامه ای به کاترین باکه –کلمان فقط نام خود، امیل بنونیست و ژرژ دومزیل را درزمره ساختارگرایان مطرح می کند و از محسوب کردن دیگران تحت این نام را ،«وارونه کردن جهان » تعبیر می کند،اما درواقع علت قرار دادن همه آنان در یک گروه، نقطه مشترک حرکت آغازین شان است که از مفاهیم ساختاری به ویژه مفاهیم استروسی ونیز منابع استروس یعنی فروید، مارکس و دوسوسور(فکوهی:1382،311)استفاده کرده اند.


برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سیارپور، فاطمه / معاونت انتشارات و مدیر مرکز اسناد

مطالب نویسنده