عکس های تاریخی (1): «انقلاب فرهنگی» در چین : 1966-1968

گروه تاریخ

از اوایل سال 1966 جنبشی در چین به سرکردگی مائو تسه تونگ به راه می افتد که در واقع مصرفی داخلی داشت اما بهانه آن مقابله با «تجدید نظر طلبان» در حزب کمونیست  و گرایش آنها به غرب، بدین ترتیب در طول سه سال میلیون ها نفر دستگیر و کشته می شوند و چین یکی از تیره ترین دوره های سرکوب کمونیستی را تجربه می کند. بسیاری از مسئولان پیشین در این زمان دستگیر و با گذاشتن «کلاه های بوقی»  بر سرشان به معرض عمومی به نمایش گذاشته می شوند. بعدها مسئولان اصلی «انقلاب فرهنگی» خود به اتهام توطئه و اقدامات ضد انقلابی دستگیر و هزاران تن از آنها نیز به قتل می رسند.  

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی