هنر روسی در ابتدای قرن بیستم

اوگنیا پتروا و ژان کلود مارکاده ترجمه سعیده بوغیری

هنر روسی بین سال های 1900-1920 تنوع و پیچیدگی فراوانی به خود دید، بسیار بیش از آنچه  امروز تصور می شود. برای تایید برتری درک درست این هنر باید گفت این زندگی هنری از آهنگ نزاع ها چه آرام و چه پرهیاهو تاثیر می پذیرد. گروه ها و انجمن ها پدید می آیند و از میان می روند. پس از دوره ای امپرسیونیستی و سپس سمبولیستی (کاندینسکی، Kandinsky، مالویچ، Malévitch، رزانوا، Rozanova)، ابتدا هنرمندان هنر تصویری (فیگوراتیو، figuratives) به سمت اشکال گوناگون انتزاعی پیشرفت می کنند. پس از آن برخی به هنر تصویری بازمی گردند (ایوان کلیون، Ivan Klioune ، مالویچ). برخی دیگر هرگز اشکال هنر تصویری را ترک نمی کنند (شاگال، Chagall). در نظر هنرمندان پرشماری، شوق هنر آبستره به مثابه بخشی برجسته بر روی محتوایی اساسا پاگرفته از هنر تصویری مولد باقی می ماند (لاریونوف، Larionov، گونتشاروا، Gontcharova). در هر حال، جریان فیگوراتیو در هنر روس بسیار قدرتمند باقی می ماند. پیروان آن به هیچ وجه محافظه کارانی نیستند که به هر قیمت به یکی از اشکال هنر روزمره متوسل شوند. تاریخچه نمایش در آثار این هنرمندان سرشار از کشفیات و گرایش به حالات نمایشی است. این تاریخچه از رمانتیسم و نوآوری تاثیر پذیرفته است.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده