کارگاه ترجمه ترکی(1): اجلاس استانبول برای دوستی و همکاری در «قلب آسیا»

گروه بین المللی و ترجمه

برای تمرین در زبان ترکی ، در این صفحه همچون سایر صفحات بین المللی(به استثنا انگلیسی و فرانسه) از زبان انگلیسی به عنوان زبان میانجی استفاده می شود. بنابراین ابتدا باید متن زیر را از ترکی ترجمه و سپس به ترجمه آن به زبان انگلیسی در انتها رجوع کرد.


 

ISTANBUL ZIRVISI
“ASYA’NIN KALBİ”NDE DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ İÇİN
İSTANBUL BİLDİRİSİ( 26 Ocak 2010)

 
Biz, Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, ÇHC Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı ile Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin daveti üzerine 26 Ocak 2010’da İstanbul’da toplandık ve aşağıdaki bildiriyi kabul ettik.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı İcra Direktörü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO’nun üst düzey temsilcileri, İstanbul’daki toplantıya gözlemci olarak katıldılar.  
Ortak Vizyon
Asya’nın tam kalbi olan Afganistan’ın bugünü ve geleceği komşularınınkiyle ayrılmaz biçimde bağlıdır.  
Emin, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan, bölgesel barış ve istikrarın hayati unsuru olup; bu ancak dostluk ve işbirliğini yansıtan bölgesel bir çerçevede sağlanabilir.
Tarih boyunca Afganistan ve komşuları, karşılıklı yoğun değişim ve etkileşimle yoğrulmuşlardır.  Kültürlerimiz, nüfuslarımız ve dillerimiz tamamen iç içe geçmişlerdir. Zengin insan potansiyeli, kültürel derinlik ve umut vaadeden ekonomik potansiyel hepimiz tarafından paylaşılmaktadır. Benzer bir şekilde, karşı karşıya olduğumuz risk ve sorunların bazıları da ortaktır. Terörizmin tüm biçimleri, aşırıcılık ve yasadışı uyuşturucu ticaretinin tüm yönleri birbiriyle bağlantılıdır ve ülkelerimizin tamamını etkilemektedir.
Sorunlara karşı koymada bölge ülkelerinden birinin başarısı olumlu olarak komşu ülkelere de yansırken, eksiklikleri komşularını da etkilemektedir. Mevcut bölgesel ortamı belirleyen karmaşık sınamalara karşı bölgemizin bir bütün olarak kararlı ve eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiğine kaniyiz.
Bu husus ülkelerimizin ekonomik potansiyeli ve ülkelerimiz için müreffeh bir gelecek sağlanması açısından da aynı ölçüde geçerlidir. Ticaret ve transit geçişler, taşımacılık ve enerji gibi önemli alanlarda güçlendirilmiş ve etkili bir bölgesel işbirliği sadece Afganistan için değil, ülkelerimizin ve halklarımızın tümü için de giderek artan biçimde yararlı olacaktır.
Bölgesel işbirliği bölgeden başlar. Bölgesel işbirliği büyük bir potansiyele sahiptir. Bölgesel olarak samimi, açık ve yapıcı bir tavırla sahiplenildiğinde, yönlendirildiğinde ve yönetildiğinde etkin, olumlu sinerji sağlar.  
Afganistan’ı çevreleyen bölgede barışın, istikrarın ve refahın sağlanması ortak çabasını destekleyecek zengin, olumlu ve ilerlemeye yönelik girişimler ve çabalar mozaiği oluşturmayı hedefliyoruz.
Aramızdaki bağlar, iyi komşuluk ilişkilerinin temel prensiplerini esas alan, bağlayıcı davranış kuralları için oydaşma oluşturmada güçlü bir temel teşkil etmektedir.
Afganistan ile bugünkü dayanışmamız, bölgemizde ebedi ve değiştirilemez bir dostluk ve işbirliği kurulmasını kolaylaştırıcı bir rol oynayacak ve bu açıdan bir sınav olacaktır.    
İşbirliğinin İlkeleri
Afganistan’ın merkezinde olduğu bölge için yukarıda belirtilen vizyonu hayata geçirmek için, bizler:
Bu Zirve için davetin, Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında 1 Nisan 2009’da gerçekleştirilen Üçüncü Üçlü Zirve toplantısının sonucunda kabul edilen ve “Afganistan ve Pakistan Cumhurbaşkanları, Türkiye Cumhurbaşkanından Türkiye’de, bölgesel konulardaki işbirliğini güçlendirme yönündeki siyasi iradelerini vurgulayan bölgesel bir zirve düzenlemesini istediler” ifadesini içeren Ortak Açıklama çerçevesinde hareket eden Türkiye tarafından yapıldığını kaydeder;
Afganistan’ın ve birbirimizin egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı teyid eder;
Afganistan Hükümetini ve halkını, ülkeyi geliştirmeleri, ekonomiyi yeniden inşa etmeleri ve insan gücünü daha da ilerletmeleri sırasında desteklemeyi sürdürme taahhüdümüzü yineler;
Afganistan Hükümetinin ve uluslararası toplumun, Afganistan’ın kalkınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik süregelen çabalarını destekler;
Afganistan Cumhurbaşkanının, 19 Kasım 2009’daki Cumhurbaşkanlığı konuşmasında açıkladığı programı destekler;
Böylelikle, Afganistan Anayasası doğrultusunda, Afganistan tarafından idare edilen ve sürdürülen, uzlaşma ve birleşme yönündeki ulusal süreci destekler;
Afganistan’ın karşı karşıya olduğu sorunların birbiriyle bağlantılı yapısını ve komşu ülkelerden hiçbirinin bunlardan bağışık olmadığı gerçeğini teslim eder;
2002 tarihli, İyi Komşuluk İlişkileri için Kabil Deklarasyonu ile sözkonusu belgedeki, terörizmi, aşırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığını ortadan kaldırma yönündeki ortak kararlılığı, bölgede barışın ve istikrarın tesisine yönelik ortak arzuyu ve toprak bütünlüğü, karşılıklı saygı, dostane ilişkiler, işbirliği ve birbirlerinin içişlerine karışmama ilkelerine dayanan yapıcı ve destekleyici ikili ilişkiler kurma taahhüdünü de içeren amaçları ve ilkeleri hatırlatır;
Afganistan’ın yakın komşularının barış, istikrar ve refahın geliştirilmesindeki kilit öneminin altını çizer;
Güvenlik, yönetim ve kalkınma alanlarındaki sürdürülebilir sürecin birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirdiğini teyid eder;
Birleşmiş Milletler/UNAMA’nın eşgüdüm sağlama rolünü ve Afganistan’ın sahiplenmelerini güçlendirmek için, Afganistan’a katkıda bulunanlara yardım çabalarında mümkün olduğunca şeffaf olmayı telkin eder;
Afganistan ve ötesindeki sorunların çözümünde, bölgesel işbirliğini zaruri bir dayanak olarak içermesi gereken kapsamlı bir yaklaşımın önemini vurgular;
Bölge ülkeleri arasında işbirliği bağlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ve aralarında, Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki Üçlü Zirve sürecinin yanısıra, İran, Afganistan ve Pakistan; İran, Afganistan, Tacikistan; Tacikistan, Afganistan ve Pakistan; Tacikistan, Pakistan, Afganistan ve Rusya Federasyonu; Rusya Federasyonu, Pakistan ve Afganistan; Afganistan için Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları (RECCA); Şanghay İşbirliği Örgütünün himayesinde, Mart 2009’da düzenlenen Afganistan için Özel Konferans’ın da bulunduğu çeşitli süreçlerin varlığını hatırlatır;
Birbirlerini güçlendiren ve bölgesel işbirliğine zenginlik ve değer katan bu süreçleri memnuniyetle karşılar;
Böylelikle süregelen bölgesel işbirliği çabalarına güçlü bir vurguda bulunulmasını ve daha da ivme kazandırılmasını taahhüt eder;
Terörizmin ancak birbiriyle uyumlu çabalarla çözülebilecek ortak bir tehdit olduğunu kabul eder;
Terörizm, aşırıcılık, yasadışı uyuşturucu madde üretimi ve ticareti, organize suç ve insan ticaretine karşı mücadele çabalarının güçlendirilmesini amaçlar;
Sınır aşan yasadışı silah akışının, yasadışı uyuşturucu ve ara madde üretimi ve ticaretinin, uluslararası örgütlü suçların önlenmesi amacıyla işbirliğini derinleştirmeyi ve bu sorunlarla mücadele için diğer araçlar meyanında ulusal kabiliyetlerin güçlendirilmesini taahhüt eder;
Mülteci sorununun, uluslararası toplumun desteğiyle, Afganistan içinde, Afgan mültecilerin güvenli, gönüllü, aşamalı ve insan onuruna yakışır şekilde geri dönüşlerini ve yerleşimlerini kolaylaştıracak koşullar yaratılarak ele alınması ihtiyacını vurgular;
Ekonomi ve insan kaynaklarının geliştirilmesine ve güvenliğe yönelik çalışmaların ulusal ve bölgesel düzeylerde koordine edilmesini taahhüt eder;
Ticaret ve geçiş ile enerji ve taşıma koridorları kurarak ve bunları daha da geliştirerek bölge çapındaki bağlanılırlığın güçlendirilmesi ve ortak teşebbüsler yoluyla özel sektörün bölgesel kalkınma programlarına katılmasının teşvik edilmesi hususunda mutabık kalır;
Ticaret, enerji, taşımacılık, sanayi, madencilik, tarım, hayvancılık ve çevre alanlarında proje bazlı işbirliğine ivme kazandırılmasında anlaşır;
Çeşitli uluslararası ve bölgesel örgütlere üyeliklerimizden yararlanmaya ve yukarıda belirtilen ortak vizyonumuzun ve ilkelerimizin yerine getirilmesine yönelik çeşitli süreçlere katılmaya hazırlıklı bulunur;
Uluslararası toplumu bölgesel işbirliği amaçlarımızı ve projelerimizi tanımaya ve güçlü bir biçimde desteklemeye davet eder ve
Birleşmiş Milletler’in Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi ve tarafsız rolünü vurgularız.    
Afganistan’ı, haklı barış, güvenlik ve refah arayışında desteklemek için işbirliğinde, aşağıdaki hususlarda mutabık kaldık:
a)      Akademi, medya ve düşünce kuruluşlarının seçkin üyelerini biraraya getirecek Düşünce Platformu kurulması. Türkiye, 2010 yılında içinde Düşünce Platformu’nun ilk toplantısına evsahipliği yapmayı teklif etmiştir.
b)      Ortak eğitim diyaloğu ve faaliyetlerinin teşviki maksadıyla ilgili ulusal kuruluşlardan kıdemli memurları bir araya getirecek seçilmiş alanlarda Bölgesel Yetenek Geliştirme Programları oluşturulması konusunda çalışılması.
c)      Doğal afetlere karşı simülasyon tatbikatı düzenlenmesi.
d)     İş sahası yaratılması ve altyapı geliştirilmesi konusunda sonuç almaya yönelik projeler oluşturulması amacıyla ortak uzman çalışması yapılması için görevlendirmede bulunulması.
e)      Bölgedeki ülke ve halklar arasında işbirliği ve ortaklıkları ortaya koyacak ortak bir kültür sergisi düzenlenmesi.
Yıllık olarak ve uygun bulunduğunda bir araya gelmeyi kararlaştırdık.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Abdullah Gül’e Bölgesel Zirve’ye evsahipliği yapmasından ve bu bildirinin kabulünü kolaylaştırmasından dolayı en derin minnettarlık hislerimizi ifade ederiz.
 
İstanbul, 26 Ocak 2010
ISTANBUL SUMMIT
ISTANBUL STATEMENT ON FRIENDSHIP AND COOPERATION
IN THE “HEART OF ASIA” (26 January 2010)

 
 
We the President of the Islamic Republic of Afghanistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Republic of Turkey, the First Vice President of the Islamic Republic of Iran, the Special Representative of the President and the Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan have met in Istanbul on 26 January 2010 upon the invitation of the Republic of Turkey and agreed on the following Statement.
 
The Foreign Secretary of the United Kingdom, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kyrgyzstan, the Minister of State in charge of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and the Minister of State of the United Arab Emirates, the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference, the Secretary General of the Economic Cooperation Organization, the Executive Director of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, the senior representatives of the United States of America, France, Italy, Germany, Japan, the United Nations, the European Union, and NATO joined them at their meeting in Istanbul as observers.
 
The Shared Vision
 
 
Forming the very heart of Asia, Afghanistan is a country whose present and future is inseparably bound with those of its neighbourhood.
 
The vital element of regional peace and stability is a safe, secure, stable and prosperous Afghanistan, which, in turn can be ensured within a regional framework that reflects friendship and cooperation.
 
Afghanistan and the neighbouring countries have been moulded by intensive mutual exchanges and interactions throughout history. Our cultures, populations and languages are profoundly intertwined. Rich human potential, cultural depth and promising economic potential are shared by us all. Similarly, several of the risks and challenges we face are also shared. Threats such as all forms of terrorism, extremism and all aspects related to illicit narcotic drugs are interlinked and affect all of our countries.
 
The success of one regional country in standing up against challenges positively reverberates in neighbouring countries, while shortcomings also afflict the neighbours. We are convinced that our region as a whole should take determined and coordinated action to address the complex challenges that characterise the contemporary regional environment.
 
This is equally true for the economic potential of our countries and for the attainment of a prosperous future for our countries. Enhanced and effective regional cooperation in key fields such as trade and transit, transport and energy would exponentially benefit not only Afghanistan but indeed all of our countries and peoples.
Regional cooperation starts from the region. It has great potential. It is effective when it is regionally owned, steered and governed in a sincere, transparent and constructive manner, bringing positive synergy.
 
In the region that surrounds Afghanistan we aim to weave a rich, positive, and progressive mosaic of initiatives and efforts that each shoulders a part of the common task to ensure peace, stability and prosperity.
 
The bonds between us constitute a strong basis to establish a consensus underwriting a code of conduct that is based on fundamental principles of good neighbourly relations.
 
Our solidarity today with Afghanistan will be a facilitator and a test for the irrevocable establishment of timeless friendship and cooperation in our region.
 

Principles of Cooperation
 
 
In order to fulfil the foregoing vision for the region that finds Afghanistan at its core we:
 
Note that the invitation for this Summit was issued by Turkey which acted on the Joint Statement Adopted at the Conclusion of the Third Trilateral Summit on 1 April 2009 among Afghanistan, Pakistan and Turkey which stated that the "Presidents of Afghanistan and Pakistan requested the Turkish President to organize in Turkey a regional summit that would underline their political will to enhance cooperation on regional issues";
 
Reaffirm our strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Afghanistan and of each other;
 
Reiterate our commitment to continued support for the Government and people of Afghanistan as they develop their country, reconstruct their economy, and further improve their human capital;
 
Support the ongoing efforts of the Afghan Government and the international community to address its development needs;
 
Support the program that is set out by the President of Afghanistan with his inaugural speech on 19 November 2009;
 
Support, therefore, the Afghan national process of reconciliation and reintegration in accordance with the Constitution of Afghanistan in a way that is Afghan-led and -driven;
 
Recognize the interconnected nature of the challenges Afghanistan is facing and the fact that no neighbouring country is immune from them;
 
Recall the Kabul Declaration on Good-Neighbourly Relations of 2002, as well as the objectives and principles laid therein, including the shared determination to defeat terrorism, extremism and narco-trafficking, common desire for peace and stability in the region, and the commitment to constructive and supportive bilateral relationships based on the principles of territorial integrity, mutual respect, friendly relations, cooperation and non-interference in each other’s internal affairs;
 
Underscore the key significance of the immediate neighbours of Afghanistan for promoting peace stability and prosperity,
 
Reaffirm that sustainable progress on security, governance and development is mutually reinforcing;
 
To enhance the coordinating role of the United Nations/UNAMA and increase the Afghan ownership, urge the contributors to provide as much transparency as possible in their assistance efforts;
 
Stress the importance of a comprehensive approach which should include regional cooperation as an indispensable pillar in addressing the challenges in Afghanistan and beyond;
 
Recall the existence of various processes aimed at contributing to enhanced cooperative ties among regional countries, including among others the Trilateral Summit processes among Turkey, Afghanistan, Pakistan; among Iran, Afghanistan, Pakistan; among Iran, Afghanistan and Tajikistan; among Tajikistan, Afghanistan, Pakistan; among Tajikistan, Pakistan, Afghanistan and Russian Federation and among the Russian Federation, Pakistan and Afghanistan; the Regional Economic Cooperation Conferences on Afghanistan (RECCA); the Special Conference on Afghanistan convened under the auspices of the Shanghai Cooperation Organization in March 2009;
 
Welcome these processes that add substance and value to regional cooperation and are mutually reinforcing;
 
Pledge therefore to give strong emphasis and further impetus to the ongoing regional cooperation endeavours;
 
Acknowledge that terrorism poses a common challenge that could only be addressed through concerted efforts;
 
Aim to reinforce efforts in countering terrorism, extremism, illicit narcotics production and trafficking, drug abuse, organized crime and trafficking in human beings;
 
Commit to deepen cooperation to prevent cross-border illegal flow of weapons, production and trafficking of narcotics and precursors, and trans-national organized crime, by among other means, strengthening national capacities to address these challenges;
 
Emphasize the need to address the situation of refugees by creating conditions within Afghanistan conducive to the safe, voluntary, gradual and dignified return and settlement of Afghan refugees in Afghanistan with the support of the international community;
 
Commit to coordinating work with a view to underpinning economic and human capital development and security at the national and regional levels;
 
Agree to enhance region-wide connectivity through the establishment and further development of trade and transit, energy and transport corridors and to encourage participation of their private sectors in regional development programmes including through joint ventures;
 
Agree to give impetus to project-based cooperation in the areas of trade, energy, transport, industry, mining, agriculture, livestock and environment;
 
Remain ready to use our membership in various international and regional organizations and participation in various processes in fulfilment of our shared vision and principles as set out above;
 
Call on the international community to recognize and give strong support to our regional cooperation objectives and projects, and;
 
Stress the central and impartial role of the UN in promoting peace and stability in Afghanistan.
 
As we cooperate with regard to supporting Afghanistan in its rightful quest for peace, security and prosperity, we agree on the following:
 
a)      Establish a Minds Platform that would bring together selected members of academia, media, and think-tanks. Turkey has offered to host the first meeting of the Minds Platform in 2010;
 
b)      Work towards Regional Capacity Building Programmes in selected areas that would bring together senior officials of relevant national institutions with a view to promoting joint training dialogue and activities;
 
c)      Organize natural disaster response simulation exercises;
 
d)     Commission a joint expert study to foster targeted projects on job creation, and infrastructure building;
 
e)      Organize a joint cultural exhibition to highlight commonalities as well as cooperation among countries and peoples of the region.
 
We agree to meet annually and as appropriate.
 
We express our deep gratitude to H.E. Mr. Abdullah Gül, President of the Republic of Turkey for hosting the Regional Summit and facilitating the adoption of this Statement.
 
 
 
Istanbul, 26 January 2010

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی