گونه شناسی فرهنگی بازار؛بررسی انسان شناختی بازارهای ساری(1)

زهره نظام محله

بخش دوم
جمعیت و تحولات آن

ناحیه ی ساری در سال 1380 بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی دارای 27 نقطه شهری ، 33 بخش و 84 دهستان است . این ناحیه در طی دوره های آماری سال 55، 65 ،75 به ترتیب 1189777 نفر، 1844115 نفر، 2155088 نفر جمعیت را در خود جای داده است . رشد ناحیه طی  دوره های 65-55 ، 75-65 به ترتیب 48/4 درصد و 6/1 درصد بوده است .


برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده