گونه شناسی فرهنگی بازار؛بررسی انسان شناختی بازارهای ساری(1)

زهره نظام محله

پایان نامه کارشناسی، گروه انسان شناسی، نیم ترم اول 87-88
بخش اول : شهر ؛ بازار، فرهنگ
طبق تعاریفی که از شهر شده است شهر را می توان " زیستگاهی انسان ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص ، که تمرکز جمعیتی نسبتا پایداری را در درون خود جای می دهد ، فضاهایی ویژه براساس تخصصهای حرفه ای به وجود می آورد ، تفکیکی کم و بیش مشخص و فزاینده میان بافتهای مسکونی و بافتهای کاری ایجاد می کند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابط درونی خویش پدید می آورد که درون خود خرده فرهنگ های بیشماری را حمل می کند"(فکوهی 1383:  ص29 ) دانست.
بنابراین تعریف سه چیز را به وضوح می توان در شهر دید 1. فضا 2. زمان 3. رابطه ی این دو و در واقع انسان که سازنده ی آن است . مسلما هر جایی که انسان باشد فرهنگ نیز حضور خواهد داشت .
درادامه این نکته حائز اهمیت است که این ساختار فضایی ، زمانی ، انسانی را می توان در بخش های دیگری از شهر نیز مشاهده کرد که یک نمونه ی کوچک شده ی آن بازار است که در درون خود یک جامعه ی مجزایی از شهر دارد و در عین حال ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر از شهر که طی قرنها جزیی از بافت شهر گردیده است . در بازار هم می توان فضاهای شهری چون خیابان ها و معابرو میدان ها را مشاهده کرد و هم ، زمان؛ که پیوندی با مکان و انسان یافته است و هم می توان انسان ها و رابطه ی ایشان را با فضا و زمان مشاهده کرد . انسان در اینجا محور بحث قرار خواهد گرفت . در مبحث بوردیو که به نظریه ی میدان معروف است ما با یک تمثیل مواجه هستیم که به بازار اشاره می کند و برای درک راحت تر این مبحث از آن استفاده می کنیم . در این مبحث بیان گردیده که انسان به عنوان یک جزیی از رابطه در میدانهای متفاوتی قرار می گیرد که در هریک رفتارهای مشخصی از خود بروز می دهد واین میدانها درهم تنیده شده اند . پس مسلما علاوه بر منش های مجزایی که در هریک خواهد داشت هم پوشانی خاصی هم با هم دارند .

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده