بازارهای هفتگی ( نمونه موردی دوشنبه بازار ساوه )

خدیجه کمال لو

رساله ای که در پیش روی شماست تحت عنوان پایان نامه تحصیلی محقق نگارش شده است و باعنوان بازارهای هفتگی با تاکید بر دوشنبه بازار در شهرستان ساوه ( شهرک فجر ) به نگارش درآمده است . ارتباط بین فروشندگان و مشتریان و بالعکس ، نحوه برخورد آنان دایره ای ازکنشهای متقابل را نشان می دهد. ارتباط بین پایگاه اجتماعی خریداران و کسبه ها، میزان رضایتمندی با عواملی چون تعداد خانوار، وجود و یا عدم وجود دکاکین میوه و سبزی درنزدیکی محل سکونت، شیوه هایی که مردم برای دستیابی به این قبیل بازارها استفاده می کنند سنجیده و مورد بررسی واقع شده است . با توجه به دو بخش اقتصاد و فرهنگ ، کلمات کلیدی در بازار و اقتصاد را مطرح و سپس به تشریح آن پرداخته ایم . طرح فضاهای اجتماعی مثل بازار و اعتبار دادن به روابط انسانی سرلوحه کارمحقق است . فضای فردی (خانه) و فضای جمعی ( روز بازار ) در مفهوم فضا مطرح می شوند .

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی