بررسی انسان شناسانه مسئله توسعه با تاکید بر موقعیت گروهی از انجمن های غیر دولتی زنان ایرانی در شهر تهران

زهرا حسینی میلانی

این پژوهش مطالعه موردی است از شش سازمان غیر دولتی در شهر تهران که در فعالیت های خود اختصاصا به مقوله زنان با در برداشتن گرایشات فمنیستی می پردازند. این بررسی که بیش از همه از شیوه مصاحبه بهره برده است با رویکردی مردم شناختی به شرح و توصیف فعالیت های NGO ها, چگونگی اثرگذاری, ممانعت ها, ابزارها, ویژگی های فعالین این سازمانها و برداشت آنها از فعالیت های خود, انگیزه های و رویکردهای ایشان و برآورد آنها از انطباق اهداف و عملکرد پرداخته است. بنابراین در ادامه, راه را برای یافتن اهداف و انگیزه های زنان فعال در این مقاله ها با این دسته بندی گشوده است که انگیزه های اعضا در 2 شکل فردی و اجتماعی, اهداف ریزتری را در بر می گیرد که هر یک متناسب با انگیزه ورود کنشگر به سازمان غیردولتی تعریف می شود. در نتیجه می توان کارکردهای ناشی از NGO ها را با توجه به اهداف که در 2 صورت آشکار و پنهان معنی می شوند منشعب از بخش اول پژوهش دانست.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی