بازتابندگی (Reflexivity)

ترجمه ناصر فکوهی

شکلی از بازتابندگی که مورد نظر من است، شکلی پرسمان برانگیز (پروبلماتیک ) است زیرا به صورتی اساسی ضد خود شیفته گرا(anti-narcissique) است. نبود جذابیت و حالت تا اندازه ای اندوهبار که در بازتابندگی واقعا جامعه شناسانه دیده می شود بدان دلیل است که این بازتابندگی خصوصیاتی ژنریک، مشترک میان همه ، پیش پا افتاده و رایج را می نمایاند. و این در حالی است که در رده بندی ارزش های روشنفکرانه، هیچ چیزی بدتر از پدیده های مشترک و میانه حال بودن، وجود ندارد. این امر تا اندازه زیادی توضیح می دهد که چرا جامعه شناسی و به ویژه جامعه شناسی بازتابندگی، با چنین مقاومتی در میان روشنفکران روبرو می شود.

Réponses, Seuil, 1992, pp.51-52

پاسخ ها، 1992، صص. 51-52

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده