ضد روشنفکر گرایی (Anti-intellectualism)

ترجمه ناصر فکوهی

من فکر می کنم در میان عواملی که می توانند توضیح دهند چرا جنبش های اجتماعی سازمان نمی یابند یکی هم ضد روشنفکر گرایی است(...) باید مراقب باشید که نفرت شما(از بعضی از آدم ها) - که می تواند مشروع باشد - باعث نشود که بصیرت تان را از دست بدهید و خودتان را از این ابزار شناخت محروم کنید(...) مثلا اگر کتاب ا. صیاد (...) که یکی از مهم ترین جامعه شناسان پدیده مهاجرت درون و برون کوچی است، را با عنوان «غیبت دوگانه» (La double abence) نخوانید(...) و توجیه تان این باشد که او یک روشنفکر است یا «کلمات قلمبه سلمبه»ای مثل همانند سازی (Assimilation) و یکپارچه سازی (Integration) می برد ، باید بگویم واقعا آدم های «مشنگی» (cons) هستید ... همین (...) من به خودم اجازه می دهم اینطور با شما صحبت کنم(...) تا خودتان را از این منابع فکری، به بهانه اینکه منشاء آنها روشنکران هستند محروم نکنید ... روشنفکر بودن یک مرض نیست. »

La Sociologie est un sport de combat, Film de Pierre Charles, 2001


فیلم : «جامعه شناسی یک ورزش رزمی است»

توضیح : این بخش مربوط به بخشی از فیلم مزبور است که بوردیو را در جلسه ای برای بحث در یکی از حومه های شهری حاشیه ای فرانسه با جوانان فقیر و شورشی نشان می دهد و استفاده از لحنی تا اندازه ای «عامیانه» و بعضی از لغات « به دور از نزاکت» در این نقل قول، بدون دیدن فیلم قابل درک نیست.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده