تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی

بهار مختاریان، زینت کیالی

اکثر محققانی که به پژوهش درباره تاریخ ساسانیان پرداخته اند، معمولا بخشی از کتب یا مقالات خود را به بحث درباره طبقات جامعه ساسانی اختصاص داده اند. با نگاهی اجمالی به نظر می رسد که اکثر پژوهش ها در این زمینه بر گرفته از کتاب "ایران در زمان ساسانیان"، نوشتۀ آرتور امانوئل کریستن سن (Arthur Emanuel Christensen) باشد.

اکثر محققانی که به پژوهش درباره تاریخ ساسانیان پرداخته اند، معمولا بخشی از کتب یا مقالات خود را به بحث درباره طبقات جامعه ساسانی اختصاص داده اند. با نگاهی اجمالی به نظر می رسد که اکثر پژوهش ها در این زمینه بر گرفته از کتاب "ایران در زمان ساسانیان"، نوشتۀ آرتور امانوئل کریستن سن (Arthur Emanuel Christensen) باشد.به عبارتی دیگر، پژوهش های بعد از کریستن سن تکرار مطالب کتاب او است، و به چیزی فراتر از آن چه کریستن سن دربارۀ طبقات گفته، پرداخته نشده است. ویژگی بارز و در عین حال نقص این گونه پژوهش ها، که خط کریستین سن را دنبال می کنند، این است که اطلاعات بدست آمده از منابع را به شیوه سنتی کنار هم قرار داده، صرفا به توصیف سطحی طبقات می پردازند و صورت ظاهرا منسجمی را از طبقات ارائه می دهند. اما با بررسی منابع اصلی ( متون فارسی میانه و منابع اسلامی قرن 3-7هق)، از یک سو، به نوعی آشفتگی و عدم انسجام در چیدمان طبقات برمی خوریم، و از سوی دیگر به ویژگی ها و جزئیات مهمی در ارتباط با طبقات پیش می آید که هر دو مورد از دید بسیاری از مورخان و پژوهش گران به دور مانده اند.

 

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

مختاریان، بهار

مطالب نویسنده