شیوه های تدفین پیش از تاریخ در استقرار قلعه خان(خراسان شمالی ) با تاکید بر عصر مفرغ

خیرالنساء جودی

دومین فصل از پژوهشهای میدانی استقرار قلعه خان، به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قلعه خان در تابستان 1388 به انجام رسید. از اهداف این پروژۀ پژوهشی در درجه نخست تعیین عرصۀ محوطه و پیشنهاد حریم آن به منظور حفاظت های فیزیکی از اثر بود. در این فصل تعداد 27 گمانه در همۀ جهات محوطه ایجاد شد؛ تهیۀ نقشۀ محدودۀ گسترش آثار، شناسائی آثار مربوط به عصر آهن در بافتار  اصلی که قبلآ در لایه نگاری بدست نیامده بود، شناسائی گورستان عصر مفرغ و در نتیجه کسب اطلاعات کلی از سنت های تدفین در این دوره، از دستاوردهای مهم این پژوهش بود.
این مقاله - با تمرکز بر استقرار قلعه خان و با احتراز از مقایسه با محوطه های دیگر بدلیل خلاء جدی مطالعات میدانی در دشت سملقان و نبود اطلاعات انتشار یافته - به معرفی دو تدفین عصر مفرغ پرداخته و بطور در زمانی  این تدفین ها و تفاوت هایشان با تدفین های بدست آمده از لایه های مس –سنگی در همین استقرار را مد نظر قرار داده است.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی