حلقه حلقه حسین حسین گویان: نگاهی به ابعاد مردم شناختی گزارش خواجه غلامحسین خان (م 1260 ق.)

پيمان اسحاقي

از سوگواری حسینی در شهر حیدرآباد هندوستان
در صورتی که اولین ورود مسلمانان به سرزمینهای شمالی هند را از طریق فتح سند در سال 92 ق./711 م. و اولین حضور شیعیان در شبه قارة هند را مهاجرت تعدادی از طرفداران خاندان بنیهاشم که به ظن قوی شیعه بودند و از طریق دریا از ظلم حجاج گریخته و به سواحل جنوب هند مهاجرت کرده بودند ، بدانیم (قرائی1386: 16) و ظهور دولتهای شیعی در گلکنده و بیجاپور و نیز نظامشاهیان، عادلشاهان و قطبشاهان را در نظر آوریم، شاهد حضور سیاسی و فرهنگی در حدود هزار سالة شیعیان در شبه قاره هند خواهیم بود.


برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اسحاقی، پیمان

مطالب نویسنده