روابط خویشاوندی در میان مهاجرین هزاره افغانستانی در ایران

حسین میرزایی

مطالعه ای انسان شناختی درمحله مهاجرنشین شهرک قائم قم
مقدمه

اقوام بیگانه قرن ‌هاست به کشور ما روی می‌آورند و در جای جای آن اقامت می‌گزینند و میلیونها نفر به جمعیت ما  می‌افزایند و با مشکلات و معضلات خودی و بیگانه دست و پنجه نرم می‌کنند. هویت و ملیت این اقوام، کار و بیکاری ، قهر و آشتی با خود و میزبانان خود، سازش درون قومی و برون قومی در محیط نا آشنا، نیک بختی و بدبختی در زندگی، رضایت و عدم رضایت از وضعیت و موقعیت، آمد و شد به میهن اصلی، نفع و ضرر برای کشور مبداء و مقصد، بازگشت نهایی به سرزمین آباء و اجدادی، همه اینها پرسش‌هایی هستند که در مورد هر قوم مهاجر، و در این جا مهاجران افغانستانی به کشور ما خواه نا خواه مطرح می‌شوند. در این مجال، ما موضوع را محدود می کنیم و فقط از یک قوم در میان اقوام متعدد این کشور،  یعنی هزاره های مقیم شهرک قائم شهر قم و نیز در مورد یک بُعد از ابعاد زندگی آنان، یعنی موضوع «خویشاوندی» در میان آنها سخن می گوییم.

برای مطالعه این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

میرزایی، حسین

مطالب نویسنده