گفتمان اس ام اس در جامعه امروز ایران

احمد نادری

مقدمه
گفتمان در نظریه فرهنگی مدرن، دال بر وجود پیکره یا مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایای منسجم و بهم پیوسته‌ای است که با تعریف و مشخص ساختن یک موضوع، شیء و یا محمول و با ایجاد مفاهیمی برای تحلیل آن موضوع یا محمول ارزیابی دقیقی از واقعیت ارائه می‌دهد (مکل دانل، 22: 1380).
سه بعد اصلی در گفتمان به چشم می‌خورد که عبارتند از: 1- کاربرد زبان 2- برقراری ارتباط میان باورها و شناخت 3- تعامل در موقعیت‌های اجتماعی (ای و دایک، 18-17: 1382) . وظیفه اصلی مطالعه گفتمان، فراهم آوردن توصیفی یکپارچه از این سه بعد است. گفتمان یک پدیده علمی، اجتماعی و فرهنگی است و کاربران یک زبان وقتی در یک گفتمان مشارکت می‌کنند، در واقع صورتی از کنشی اجتماعی را مرتکب شده و از تعاملی اجتماعی سود می‌جویند.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 3805.doc145 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نادری، احمد

مطالب نویسنده