زندگی و آثار ادگار مورن

اصغر ایزدی جیران

ادگار مورن به عنوان طراح "نظریه پیچیدگی" رویکردی نوین را به سده حاضر در زمینه های مختلف علوم ارائه می دهد. "انسان شناسی بنیادین" و "انسان شناسی پیچیده" تمامی حوزه های انسانی و غیر انسانی را در شناخت انسان، وضعیت او در کیهان و سرنوشت اش را به هم پیوند می زند و خصوصیات متضاد را مکمل هم می بیند. مورن در روش شناسی خود از رویکرد سادگی علوم طبیعی و انسانی (انفصال و تقلیل گری) فاصله می گیرد و "رویکرد پیچیدگی" را برای درک پدیده ها که دارای همبستگی پیچیده عناصر (اصل دیالوژیک) می باشند بر می گزیند.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ایزدی جیران، اصغر

مطالب نویسنده