ویتگنشتاین

محسن زال

در تاریخ فلسفه معاصر ویتگنشتاین نقش و نامی برجسته دارد،و حوزه تاثیر گذاری او ازمحدوده فلسفه بسیار فراتر رفته و میدان علوم اجتماعی را به طور جدی مورد تاثیر قرار داده است ،فیلسوفی که هیچ گاه به تاثیر خود نیاندیشیده بود و در زمان زندگیش هرگز در پی شهرت نبود ،شهرتی جهانی کسب کرد و در آثارش ماندگار شد ،او جزءمعدود متفکرانیست که در تاریخ تفکرشان گسست جدی ای وجود دارد ، درویتگنشتاین این گسست تا حدی است که گذشته فکری خود را نفی میکند و آن را اشتباهی فاحش میخواند ،جالب این که دوره دوم فکری او نیز چون دوره اولش موثر و تاریخ ساز بوده است.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی