مرتضی کُتُبی

پیمان اسحاقی

دکتر مرتضی کتبی در روز دوم آذر ماه سال 1311 هجری شمسی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در تهران آغاز کرد و در سال 1324 توانست تصدیق ششم ابتدایی را از دبستان بَدِر اخذ نماید. شش سال بعد، در سال 1330 دیپلم طبیعی خود را از دبیرستان دارالفنون دریافت داشت. آنگاه وارد دانشگاه شد و تحصیل در رشته زبان‌های خارجی (فرانسه- انگلیسی) را در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1335 توانست در این رشته لیسانس بگیرد.

پایان نامه او در این مقطع ترجمه « جنگ تروا به وقوع نخواهد پیوست» (La guerre de Troie n'aura pas lieu)، اثر ژان ژیرودو بود . در همان سال گواهینامه علوم تربیتی و ورزش را از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دانشسرای عالی دریافت کرد. وی از سال 1335 تا 1337 به عنوان دبیر زبان‌های فرانسه و انگلیسی در دبیرستان‌های شهرستان آمل به خدمت پرداخت. از آن پس به هدف تکمیل تحصیلات به فرانسه سفر کرد و در دانشکده ادبیات دانشگاه پاریس (سوربن) به تحصیل روان‌شناسی پرداخت و در سال 1339 از این رشته لیسانس گرفت. (گواهینامه‌های روان‌شناسی عمومی، روان‌شناسی کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت، روان‌شناسی اجتماعی)، او تحصیل در فرانسه را در مقاطع بالاتر ادامه داد تا اینکه در سال 1341 موفق به اخذ درجه دکتری دانشگاهی در رشته ادبیات فرانسه با عالی‌ترین درجه (Très honorable)، از دانشکده ادبیات دانشگاه پاریس (سوربن) گردید. پایان نامه ایشان در مقطع دکترا « بورژوازی قبل از جنگ فرانسه در خانواده تیبو، اثر رُژه مارتن دوگار: مطالعه روان‌شناختی و جامعه شناختی» (La Bourgeoisie française d'avant-guerre, dans les Thibault de Roger Martin du Gard,(étude psychologique et sociologique) نام داشت که در سال 1341 (1962) در 250 صفحه، به زبان فرانسه ارائه شد. دکتر کتبی پس از بازگشت به ایران در سالهای 1342 تا 1343 به عنوان دبیر زبان های فرانسه و انگلیسی در دبیرستان های شهرستان ساری به تدریس مشغول گردید. در همان سالها به عنوان گوینده اخبار به زبان فرانسه در رادیو ایران به فعالیت می پرداخت. از سال 1343 تا 1347 به عنوان دبیر زبان فرانسه در دبیرستان البرز تهران (در چارچوب طرح احیای زبان فرانسه، انستیتوی فرانسه در ایران) به کار مشغول شد. همچنان که از سال 1346 تا 1347 به دعوت دکتر غلامحسین صدیقی، ریاست موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، به عنوان استاد مدعو جهت تدریس نظریه‌ها در روان شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد دعوت شد. دکتر کتبی در بهمن/ اسفند 1346 به کارآموزی در مؤسسه فرانسوی افکار عمومی (I.F.O.P.)، پاریس (شعبه گالوپ در ایالات متحده امریکا) و نیز سازمان رادیو، تلویزیون فرانسه (O.R.T.F.) پرداخت. از همان سال ایشان به عنوان استادیار روان‌شناسی اجتماعی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. از سال 1349 به هدف تهیه دکترای دولتی برای فرصت مطالعاتی به کشور فرانسه سفر کرد و تا سال 1953 در آنجا به تحقیق مشغول بود. در سال 1351- 1352 نیز در مرکز مطالعات عالی آسیا و آفریقای جدید (C.H.E.A.M) پاریس به کارآموزی پرداخت. نهایتا در سال 1353 در رشته روان‌شناسی اجتماعی، دکتری دولتی (اِتا) با عالی ترین درجه (Très honorable)، را از دانشگاه رنه دکارت، پاریس 5 دریافت نمود. پایان نامه او در این مقطع « مسائل و گرایش‌های داوطلبان ورود به دانشگاه در کشورهای در راه «توسعه»: مورد ایران» ((Problèmes et attitudes des étudiants entrant à l'université dans les pays en voie de développement ( le cas de l'Iran). نام داشت که به زبان فرانسه تکثیر گردید. وی پس از بازگشت به ایران فعالیتهای آموزشی سنگینی را آغاز کرد و از آن سال ( 1353) تا سال 1374 با درجه دانشیاری روان‌شناسی اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران به تدریس مشغول گردید. ایشان در سال 1374 به درجه استادی رسید. پایان تدریس رسمی ایشان در دانشگاه تهران به سال 1381 باز می گردد که در 5 بهمن ماه آن سال ایشان به صورت رسمی از دانشگاه تهران باز نشسته شد. اما تا کنون به تدریس در دانشگاه های دیگر اشتغال دارد. وی همچنین در سالهای 1357 تا 1360 در خبرگزاری فرانسه (A.F.P.) پاریس و تهران به کار مشغول بود. کارنامه آموزشی دکتر کتبی بسیار پربار است. در طول بیش از سه دهه ایشان در مقاطع مختلف تحصیلی، از دبیرستان تا مقطع دکترای دانشگاهی به تدریس و آموزش پرداخت. او در دبیرستان‌های البرز تهران، و دبیرستان های استان مازندران (آمل و ساری) زبان‌های فرانسه و انگلیسی را تدریس کرد و در دانشگاه‌های تهران، هنرِ فارابی، شهید بهشتی (ملی سابق)، علامه طباطبایی، تربیت معلم، تربیت مدرس، شاهد، آزاد اسلامی، امام خمینی (قم)، مدرسه عالی بیهقی (یونیسف)، مدرسه عالی شمیران، مدرسه عالی آموزشیاری (سازمان بهزیستی کشور) به تدریس روان‌شناسی اجتماعی (عمومی و کاربردی)، بررسی افکار عمومی، پویایی گروهی، بهداشت روانی، مقدمات روان‌شناسی، جامعه شناسی خانواده، جامعه‌شناسی ادبیات، انگیزه و رفتار در مسائل جمعیتی، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه متون علوم انسانی و اجتماعی به فرانسه و به فارسی، ترجمه متون نظم و نثر به فرانسه و به فارسی، نامه نگاری، واژه شناسی در مقطع کارشناسی، نظریه ها در علوم اجتماعی،نظریه‌ها در روان‌شناسی اجتماعی، امور فرهنگی، کارگاه ترجمه، ترجمه متون علمی و فنی، آیین نگارش و اصول ویرایش، ساختارهای دستوری زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد و سمینار تحقیقات اجتماعی در ایران در مقطع دکترا پرداخت. وی در دوره زمانی میان سالهای 1359 – 1370 به عنوان استاد مدعو در برخی از دانشگاه های خارجی به تدریس پرداخت که از آن جمله می توان به استاد مدعو تاریخ و تمدن ایران معاصر در مؤسسه ملی السنه و تمدن‌های شرقی (INALCO)، دانشگاه پاریس III (سوربن جدید)، M.I.153، استاد مدعو جامعه‌شناسی ایران معاصر در دانشگاه پاریس (III سوربن جدید) UER Orient، استاد مدعو تاریخ ایران معاصر در دانشگاه پاریس X، نانتر (Nanterre، استاد مدعو و مدیر بخش پایان نامه‌های مؤسسه عالی مدیریت (Inst.Sup.de Gestion)، پاریس اشاره کرد. در طی این سالها دکتر کتبی مسئولیت های علمی بسیاری را نیز بر عهده داشته است که از آن جمله می توان به وابسته پژوهشی در بخش جامعه شناسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران ( 1342-1346)، مؤسس و مدیر بخش روان‌شناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران (1346-1349)، مدیر بخش سنجش افکار تلویزیون ملی ایران (1347-1348)، عضو هیأت موسس رشته روان‌شناسی اجتماعی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، موافقت شورایعالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (14/10/1376)، مدیرمؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی وتعاون، دانشگاه تهران( که از آن کناره گیری نمود)، عضو شورایعالی پژوهش دانشگاه تهران (1355-1357)، عضو شورای پژوهشی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (1378-1381) اشاره کرد. دکتر کتبی تا به امروز در انجام طرح‌های پژوهشی بسیاری دخیل بوده که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد : دستیاری پژوهش در طرح شرایط روانی – اجتماعی کار صنعتی در ایران (یونسکو)، دستیاری پژوهش در طرح بررسی ساختار اجتماعی بافت قالی در ایران (شرکت فرش ایران)، دستیاری پژوهش در طرح خانواده و بستگی‌های خانوادگی در ایران، وابسته پژوهش در طرح بررسی وضع جنسی، باروری و مرگ و میر در سه منطقه تربت حیدریه، شهسوار و تهران، مدیر پژوهش در طرح گرایش‌ها و مسائل داوطلبان ورود به دانشگاه (وزارت علوم و آموزش عالی)، مدیر پژوهش در طرح واکنش کودکان 7 تا 12 ساله به پیام‌های دریافتی از خانواده، مدرسه و تلویزیون (وزارت فرهنگ و هنر)، مدیر پژوهش در طرح جایگاه دروغ و الگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما (دانشگاه تهران)، مدیر طرح بررسی عوامل کمی و کیفی فقر ترجمه در کشور نسبت به نیازهای عظیم توسعه، مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( این طرح تحقیقاتی به دلیل فقر بودجه معوق ماند.) دکتر کتبی تا به امروز در انجمن های علمی بسیاری عضویت داشته که از آن میان می توان به عضویت در هیأت رئیسه انجمن علوم اجتماعی به ریاست دکتر غلامحسین صدیقی (1341)، انجمن جهانی جامعه شناسی (1345)، انجمن بین المللی روان شناسی (1355)، سمپوزیوم بین المللی انجمن‌های ملی اولیاء و مربیان (1354)، انجمن جمعیت شناسی ایران (1372)، انجمن جامعه شناسی ایران (1378)، انجمن انسان شناسی ایران (1381)، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران (1383-1385) اشاره نمود. ایشان همچنین در سال 1376 انجمن فارغ التحصیلان علوم اجتماعی ایران را تاسیس کرد و به عنوان اولین رئیس آن انجمن به فعالیت پرداخت. نیز جزء موسسین انجمن روان شناسی اجتماعی ایران به شمار می رود و تا پیش از کناره گیری نائب رئیس آن انجمن بود. ایشان طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه تهران در مورد انتخاب محقق برجسته این دانشگاه، در مورخه 12/8/1380، به عنوان دومین محقق برجسته با 5/368 امتیاز انتخاب شد. دکتر کتبی متأهل و دارای سه فرزند به نامهای کامبیز – فلوران متولد 1341، لورانس – دنیا متولد 1343 و هانری – کیوان متولد 1345 می باشد. فعالیتهای علمی دکتر کتبی شرکت در مجامع علمی در ایران: 1343 کمیته برنامه ریزی زبان فرانسه در ایران، وزارت آموزش و پرورش( فرهنگ سابق) 1344 کمیته برنامه ریزی سیاحت جوانان، سازمان جلب سیاحان، تهران 1346 کمیته علوم اجتماعی رادیو، اداره رادیو، تهران 1346 دهمین سمینار بین المللی تحقیق درباره خانواده، انجمن بین المللی جامعه شناسان، تهران 1347 کمیته تهیه مقدمات کنفرانس آموزش علمی و فنی، وزارت علوم و آموزش عالی، تهران 1347 کمیته تحقیق در مورد برنامه ریزی و هماهنگی عوامل تغذیه کودکان پیش دبستانی 1347 کمیته مربوط به تأسیس آموزشگاه ده یاری، سازمان زنان ایران، تهران 1347 کمیته تحقیق در مورد برنامه‌های تلویزیون 1348 کمیته مربوط به سمینار تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر حوانان، کمیسیون ملی یونسکو، تهران 1348 سمپوزیوم آسیایی انجمن‌های ملی اولیاء و مربیان، تهران 1348 کمیته ملی تحقیق درباره خانواده، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران 1348 کمیته مشاغل زنان، سازمان زنان ایران، تهران 1354 دومین دوره سخنرانی‌ها و مباحثات در مورد خانواده و فرهنگ، تهران 1355 سمپوزیوم بین المللی سازمان تلویزیون ملی ایران، مشهد، ایران 1356 هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، کرمان، ایران 1369 نخستین کنفرانس دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین، تهران 1370 سمینار جامعه شناسی و توسعه، دانشگاه تربیت مدرس/ سمت، تهران 1373 دومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه، دانشگاه تبریز، ایران 1374 سمینار در مورد روش‌ها و فنون در آموزش و تحقیق علوم اجتماعی در ایران، یونسکو، تهران 1377 سمینار آموزش علوم اجتماعی در ایران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران 1378 شورای تخصصی گروه آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 1378 همایش تأثیر جنگ بر ادبیات معاصر، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران 81/1380 کمیته برنامه ریزی و تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی دفتر امور شبه خانواده، سازمان بهزیستی کشور، تهران در خارج: 1345 ششمین کنگره جهانی جامعه شناسی، اویان، فرانسه 1349 هفتمین کنگره جهانی جامعه شناسی، وارنا، بلغارستان 1353 هشتمین کنگره جهانی جامعه شناسی، تورونتو، کانادا 1354 سمپوزیوم بین المللی انجمن‌های ملی اولیاء و مربیان، مانتون، فرانسه 1355 بیست و یکمین کنگره بین المللی روان‌شناسی (بزرگداشت ژان پیاژه با حضور وی)، پاریس 1357 نهمین کنگره جهانی جامعه شناسی، اوپسالا، سوئد سخنرانی ها : در ایران: 1346 روابط دختر و پسر در شرایط کنونی ایران، کاخ جوانان، تهران 1347 تحدید موالید در برابر فرهنگ سنتی، دانشگاه‌های تهران، اصفهان و شیراز (سلسله سخنرانی) 1347 طرح مسئله تنظیم خانواده از دیدگاه جامعه شناسی روستایی، سپاه بهداشت، پادگان فرح آباد (چهار سخنرانی) 1348 مسائل مربوط به آموزش عالی، کانون دانشجویان دانشگاه تهران 1348 روانشناسی اجتماعی رهبری در ارتش، دانشگاه پدافند ملی، تهران 1349 جوانان دانشجو در برابر مسائل ملی، کانون دانشجویان دانشگاه تهران 1354 مسائل روش شناختی و انسانی تحقیقات جامعه شناختی در ایران، مؤسسه فرانسوی تحقیقات در ایران شناسی (I.F.R.I.)، تهران (به زبان فرانسه) 1354 معرفی پروفسور هانری ژن، رئیس دانشگاه آزاد بروکسل، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران (به زبان فرانسه و ترجمه همزمان) 1355 بررسی روش‌های تحقیق غربی در علوم اجتماعی در برخورد با مسایل روانی – اجتماعی در ایران، انجمن روانشناسی ایران (با حضور دکتر علی اکبر سیاسی)، تهران 1370 تحقیقات اجتماعی ما در خدمت جامعه نیازمند ما قرار ندارد. سمینار "جامعه شناسی و توسعه" 19-21 آذر 1375 ارائه "در جست و جوی هویت گم شده"، دفتر امور خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست،معاونت امور اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، تهران 1376 نقش انجمن‌های فارغ التحصیلی در پیشرفت رشته‌های تخصصی، نخستین مجموع عمومی انجمن فارغ التحصیلان علوم اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران 1378 گفت و شنود با نوجوانان دوره راهنمایی، منطقه 15 وزارت آموزش و پرورش 1378 ادبیات جنگ در ایران، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران 1378 تجربه یک ترجمه، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران 79/1378 روان‌شناسی رشد در سنین ابتدایی، طرح جامع کلاس‌های آموزش خانواده، مناطق 6 و 11 وزارت آموزش و پرورش (سلسله سخنرانی) 1379 غرب زدگی: هسته اصلی اندیشه جلال آل احمد. کارگاه اندیشه اجتماعی جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 26 اردیبهشت 1381 نقش انجمن‌ها در کشورهای پیشرفته و فعالیت‌های مختلف آنها در نخستین مجمع عمومی انجمن روانشناسی اجتماعی، فرهنگسرای شفق، تهران 1383 گزارش کار دو سالانه انجمن روانشناسی اجتماعی ایران و نقد فعالیت‌ها، دومین مجمع عمومی انجمن روان‌شناسی اجتماعی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران 1383 به یاد استاد گرانمایه مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی، مراسم سیزدهمین سالگرد فوت ایشان 85/1384 مسائل جوانان دانش آموز امروز ما، گسست نسل‌ها: پنج سخنرانی برای دانش آموزان و والدین آنها، منطقه 1 وزارت آموزش و پرورش در فرانسه: 1351 ساختار خانواده در ایران، مرکز مطالعات عالی آفریقا و آسیای جدید (C.H.E.A.M.)، پاریس 1355 زمین لرزه در ایران، سمینار یک روزه، مطالعه رفتارهای مربوط به حوادث ناگهانی و خطرناک، پاریس 1358 رفراندوم برای جمهوری یاسلطنت، رادیو «فرانسه بین المللی» (France Inter)، پاریس 1358 تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، مرکز مطالعات عالی آفریقا و آسیای جدید، پاریس 1358 طبیعت قدرت در ایران، رادیو «اروپای یک» (Europe 1)، پاریس 1359 ایران بعد از انقلاب، مرکز مطالعات عالی آفریقا و آسیای جدید، پاریس 1359 بحث آزاد در مورد وقایع ایران، کمیسیون فرانسوی عدالت و صلح"Commission française "justice et paix"، پاریس 1360 تعطیلی دانشگاه‌ها در ایران، رادیو «فرانسه فرهنگی» (France culture)، پاریس 1360 آیا بی معنا معنا دارد؟ (L'insensé a-t-il un-sens?) با همکاری ژان پی یر دیگار، کریستیان برومبرژه، نوشین یاوری (90 دقیقه)، رادیو «فرانسه فرهنگی»، پاریس تجربیات تحریری در ایران: 1377 عضو هیأت تحریریه فصلنامه زبان و ادب، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی 1380 عضو هیأت تحریریه مجله علوم روان‌شناختی (تحولی، بالینی، پرورشی، اجتماعی)، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 1381 عضو هیأت تحریریه فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر (3م) 1385 عضو هیأت تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی در فرانسه: 1359 عضو هیأت تحریریه سالنامه چکیده‌های ایران شناسی (Abstracta Iranica)، موسسه فرانسوی تحقیقات ایران‌شناسی(I.F.R.I.)، تهران آثار و انتشارات کتابها و مقالات 1 - مسکن و بهداشت روانی، کنگره بهداشت روانی در واشنگتن، ژوئن 1964، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، 1343، 5 ص.، تکثیر شده، به زبان فارسی و فرانسه (با همکاری پ. وی یی). Habitation et santé mentale 2 - شرایط روانی – اجتماعی کار صنعتی در ایران، مطالعه نخست: اصلیت کارگران صنعتی تهران، تهران، مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، اوت 1965 (1344)، 143 ص.، تکثیر شده، به زبان فرانسه (با همکاری پ. وی یی). Psycho-sociologie du travail industriel en Iran. Première étude: origine des ouvriers de Téhéran, ترجمه این اثر به زبان فارسی به دست دکتر باقر ساروخانی انجام شد و تحت عنوان روان‌شناسی اجتماعی کار صنعتی در ایران، کتاب اول: خاستگاه کارگران تهران، درتاریخ 1357، در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید 3 - مسائل مربوط به ترکیب اجتماعی قالیبافی و روش تحقیق آن، سمینار درباره گزارش مقدماتی طرح صنعت فرش، جزوه شماره 1، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1344، صص. 25 تا 35، تکثیر شده، به زبان فارسی. 4 - رفتار روستایی در برابر یک مسئله تازه: گسترش گیاه شیرین بیان در زمین‌های کشاورزی کرمانشاه، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، ژوئیه 1966 (تیر 1345)، 6 ص.،تکثیر شده، به زبان فرانسه. (با همکاری ژ. روفی و ف. کی زر). Projet d'étude d'un village rural de kermanchah dans l'aire de la réglisse, 5 - خانواده‌ها و بستگی‌های خانوادگی در ایران، ششمین کنگره جهانی جامعه شناسی، اویان فرانسه، سپتامبر 1966، Les Cahiers Internationaux de Sociologie (دفترچه‌های بین المللی جامعه شناسی)، سپتامبر 1966، (شهریور 1345)، صص. 93 تا 103، به زبان فرانسه، تکثیر شده، به زبان فارسی(با همکاری پ. وی یی). Familles et unions de familles 6 - روش و مسائل بررسی باروری در ایران قسمت1، مجله مسائل ایران، سال 4، شماره 4، صص. 50 تا 58، آبان 1345(با همکاری پ. وی یی و ب. پرهام). این قسمت اشتباهاً به نام حامل مقاله علی اسدی زیر عنوان موقعیت زن و مرد در ایران چاپ و در شماره 12 همین سال تصحیح گردید. 7 - تولد و مرگ در یک جامعه اسلامی، مجلهDiogène (دیوژن)، شماره 57، 1967 (1346)، صص. 114 تا 141، به زبان فرانسه، تکثیر شده، به زبان فارسی(با همکاری پ. وی یی و ب. پرهام). Naissance et mort dans une société islamique 8 - بررسی مسائل تلویزیون در ایران، مجله سخن، شماره 5، اردیبهشت 1346، صص. 491 تا 499. 9 - روش و مسائل بررسی باروری در ایران قسمت 2، مجله مسائل ایران، سال 5، شماره 4، صص 27 تا 36، آبان 1346. این مقاله مجدداً در مجله خواندنی‌ها، سال 28، شماره 38، 12 دی 1346، صص 43 تا 47 به چاپ رسید. 10 - وضع امور جنسی در ساختار اجتماعی ایران، دهمین سمینار بین المللی تحقیق درباره خانواده، مارس 1968، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، اسفند 1346، 8 ص،تکثیر شده،به زبان فرانسه. 11 - زلزله دیگری در انتظار مردم خراسان است، مجله با مشاد، شماره 91، شهریور 1347، صص. 7 و 8. این مقاله مجدداً در روزنامه کیهان، شماره 7555، مهر 1347، ص 6، ستونهای 3، 4، 5، با عنوان روانشناسی فاجعه درج شده است. 12 - مسائل انسانی تحقیق در علوم اجتماعی در ایران، نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 1، پائیز 1347، صص. 64 تا 79 (باهمکاری لیلا سپهری). 13 - فهرست مطالب دربارة خانواده، تهران، گروه روان شناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، دی ماه 1347، 40 ص.، تکثیر شده(با همکاری). 14 - فهرست مطالب دربارة وسایل ارتباط جمعی در ایران (رادیو، مطبوعات، سینما، تلویزیون و تأتر)، تهران، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، سال 1347، 131 ص.، تکثیر شده (با همکاری). 15 - یک تکنیک ملی سنجش افکار، تهران، گروه روان شناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، اسفند ماه 1347، 53 ص.، 47 فرم و 1 نمودار، تکثیر شده (با همکاری). 16 - تلویزیون درتهران اسفند ماه 1346،تهران، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران و تلویزیون ملی ایران، شهریور 1347، 110 ص. و6 ص. پرسشنامه (با همکاری). 17 - تلویزیون در اصفهان (تحقیقی اجتماعی – فرهنگی برای ورود تلویزیون)، تهران، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران وتلویزیون ملی ایران، فروردین 1348، 90 ص. و5 ص. پرسشنامه و 6 نمودار، تکثیر شده(با همکاری). 18 - تلویزیون در شیراز (تحقیقی اجتماعی – فرهنگی برای ورود تلویزیون)، تهران، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران و تلویزیون ملی ایران، فروردین 1348، 91 ص. و 5 ص. پرسشنامه و 6 نمودار، تکثیر شده(با همکاری). 19 - تلویزیون در رشت (تحقیقی اجتماعی – فرهنگی برای ورود تلویزیون)، تهران،گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران وتلویزیون ملی ایران، فروردین 1348، 91 ص. و 5 ص. پرسشنامه و 6 نمودار، تکثیر شده(با همکاری). 20 - سنجش افکار، شماره مخصوص بولتن تلویزیون ملی ایران، فروردین 1348، صص. 60 تا 62 و 72. 21 - عقاید وافکار دانشجویان رشته‌های فنی وصنعتی نسبت به رشته‌های خود (تحقیقی درمورد مسائل آموزش فنی و صنعتی)، تهران، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران و وزارت علوم و آموزش عالی، اردیبهشت 1348، 82 ص. و 6 ص. پرسشنامه، تکثیر شده(با همکاری). 22 - مسائل مربوط به آموزش متوسطه در ایران، تهران، گروه روان‌شناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، مرداد 1348، 84 ص.، تکثیر شده (با همکاری). 23 - مسائل مربوط به آموزش عالی در ایران، تهران، گروه روان‌شناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، مرداد 1348، 82 ص.، تکثیر شده(با همکاری). 24 - مسائلی چند درباره آموزش عالی و دانشگاه‌ها در ایران، انجمن ملی اولیاء و مربیان، آبان 1348، 15 ص.، تکثیر شده‌، به زبان های فارسی و فرانسه. 25 - حقیقی درباره تماشاگران تلویزیون (تهران، اصفهان، شیراز، رشت)، نامه علوم اجتماعی، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، شماره 3، بهمن 1348، صص. 57 تا 69. 26 - مسائل مربوط به اوقات فراغت جوانان در ایران، تهران، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، مرداد 1349، 76 ص.،تکثیر شده(با همکاری). 27 - اهمیت و بُرد تلویزیون در ایران، هفتمین کنگره بین المللی جامعه شناسی، سپتامبر، 1970، وارنا، بلغارستان، تهران، گروه روانشناسی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، شهریور 1349، 29 ص.، تکثیر شده، به زبان فرانسه. Importance et portée de la télévision en Iran, 28 - چگونه تبلیغات به عنوان یک واقعیت بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد؟ مجله صنعت چاپ، شماره38-47، سال1350 شماره38، صص11و13 و شماره 47، صص.11و 12. 29 - خانواده ایرانی در برابر تغییر،مجموعه گزارشات کارآموزی، مرکز مطالعات عالی در مورد آفریقا و آسیای جدید C. H.E.A.M. ، 1972(1351)، صص. 17 تا 30 (با همکاری ج. بهنام). La famille iranienne face au changement 30 – مسائل روش شناختی تحقیق در کشورهای در راه «توسعه»، مورد ایران، Revue Française de Sociologie (مجله فرانسوی جامعه شناسی)، جلد 15، شماره 3، ژوئیه- سپتامبر 1974 (1353)، صص. 393-404 (با همکاری م. ویلت). Problèmes méthodologiques de l'enquête dans les pays en voie de "développement", le cas de l'Iran 31 - پژوهشی پیرامون ورود دانشجو به دانشگاه، نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 4، تیر 1353، صص. 57 تا 76. 32 - ارزیابی مسائل کنونی تحقیق در علوم اجتماعی، گزارش میزگرد با شرکت پروفسور هانری ژن، رئیس دانشگاه آزاد بروکسل، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1354، 20 ص.، تکثیر شده، به زبان فرانسه. Evaluation des problèmes actuels en sciences sociales 33 - کودک در برابر پیام ها، مجموعه سخنرانی های دومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره خانواده و فرهنگ،آبان 1354 صص.317 تا 323، تهران، وزارت فرهنگ و هنر/ دانشگاه تهران. 34 - بازتاب پیام‌های خانواده، مدرسه و تلویزیون درزندگی کودکان، نامه علوم اجتماعی، دوره 2، شماره 1، بهار 1355، صص. 71 تا 103. 35 - رفتار جوانان دیپلمه در برابر تغییرات اجتماعی (خانواده، ازدواج، تحصیلات عالی، آینده)، تهران، خرداد 1355، (ژوئن 1976)، 63 ص.، تکثیر شده، به زبان های فارسی و فرانسه. 36 - 1180 سال عمر، هر روز درتهران پشت چراغ قرمز تلف می‌شود، روزنامه کیهان، شماره 9881، 16 خرداد 1355، ص. 19. 37 - جامعه پذیری کودک درمحیط رشد سریع، بیست و یکمین کنگره بین المللی روانشناسی، 18-25 ژوئیه1976، پاریس، 1355، 5 ص. به زبان فرانسه. Socialisation de l'enfant en milieu de ''développement" rapide 38 - زمین لرزه در ایران، روز مطالعه رفتارهای مربوط به وقایع ناگهانی و خطرناک، 26-27 ژوئیه1976، پاریس، 1355، 8 ص.، به زبان فرانسه. Tremblement de terre en Iran 38 - فئودالیسم سازمانی مانع پا گرفتن تحقیقات در ایران است. هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، کرمان، شهریور 1356، صص. 573 تا 581. 39 - بررسی روش‌های تحقیقی غرب در برخورد با مسائل اجتماعی روانشناسی اجتماعی ایران، نامه علوم اجتماعی، دوره 2، شماره 3، زمستان 1356، صص. 52 تا 65 (با همکاری م. ویلت). 40 - ازدواج جوانان ایرانی، کنگره بین المللی فدراسیون بین المللی اولیاء و مربیان، مه 1975، مجموعه مقالات Etre parent aujourd'hui، تولوز، انتشاراتPrivat ، سال 1977، 1356 صص. 109 تا 124. Le mariage chez les étudiants en Iran 40 - نامه سرگشاده به آقای مهدی بازرگان، نخست وزیر ایران، روزنامه آیندگان،12 فروردین، 1358،شماره 3322، ص.8-9. (1358)، صص. 6 و 7 (با همکاری ژ.ل.واندورن). Idéologie de L'Imam Khomeyni. Société et religion selon L'Imam Khomeyni 42 - ترجمه حکومت اسلامی ،اثر روح ا. خمینی، پاریس، Fayolle، 1979 (1358)، 167 ص. (با همکاری ب. سیمون). Pour un gouvernement islamique 43 - شکست امام تنها شکست دین نیست، شکست انقلاب توده‌هاست، روزنامه جنبش، 14آبان 1358، شماره 63 صص. 3 و 4 و28 آبان 1358 شماره 65، صص. 4 و 5. 44 - تحلیل روانی – اجتماعی طبقات اجتماعی در ایران پس از انقلاب، پاریس، مجله Les Temps Modernes (عصر جدید)، دسامبر 1979 (آذر 1358)، صص. 1113 تا 1132. Essai d'analyse psycho-sociologique des classes sociales en Iran post-révolutionnaire 45 - ایران، یک نخستین جمهوری، پاریس، انتشارات.S.A سال 1983، (1362)، 295 ص.(زیر نظر). Iran, une première république, le grand satan et la tulipe 46 - گزارش مصاحبه با دو مجروح شیمیایی ایرانی در جنگ عراق علیه ایران به روز نامه لوموند. پاسخ به مطلب افترا آمیزی که در مورد این مجروحان در تاریخ 24 مارس 1984(4 فروردین1363) ص.5، چاپ آخر همین روزنامه درج شده بود(از چاپ این گزارش امتناع ورزیده شد). 47 - نقش پدیده شرق شناسی در استعمار غربی،کیهان فرهنگی، تیرماه 1363، شماره 4، صص. 17 تا 21.(این مقاله زیر نام مستعار دکتر اسماعیل قشقایی به چاپ رسید.) 48 - تحقیقی روانی – اجتماعی درباره کانون زبان ایران، تهران، سال 1365، 30-130 ص. 49 - چند کلمه در مورد ترجمه، فصلنامه ترجمه، سال 1366، شماره‌های 3 و 4، صص. 1 تا 4. 50 - غربزدگی، اثر جلال آل احمد، پاریس، انتشارات L'Harmattan، سال 1988، 1367، 176 ص. (با همکاری ف. بارس –کتبی و د. سیمون). L'Occidentalite 51 - آموزش زبان فرانسه در ایران، همایش بین المللی زبان فرانسه در تهران (16 تا 23 ژانویه)، چاپ در مجله فرانسوی زبان Le Message de l'Islam (پیام اسلام)، ژوئیه 1990، (1369)، صص. 26 تا 29. L'enseignement du français en Iran 52 - زلزله روانی هنوز مردم مصیبت زده ما را می‌لرزاند، روزنامه اطلاعات، 21 مرداد، 1369، شماره 19111، ص. 7. این مقاله مجدداً درمجله کلک، شهریور 1369، سال 1، شماره 6، صص 166 تا 171 و در روزنامه همشهری، 7 دی 1382 (بهنگام زلزله بم) به چاپ رسید. 53 - در جست و جوی هویت گم شده، رمان، تهران، انتشارات فردوس، سال 1370، 346 ص. 54 - مقدمه‌ای بر غربزدگی جلال آل احمد، Occidentalite L'به زبان فرانسه، روزنامه اطلاعات، 26 شهریور 1370، شماره 19425، ص. 6، به زبان فارسی. 55 - تحقیقات اجتماعی ما در خدمت جامعه نیازمند ما قرار ندارد. سمینار جامعه شناسی و توسعه، 19-21 آذرماه 1370، تکثیر شده، 16ص. 56 - کاربردهای علوم اجتماعی در جنگ (تبلیغات)، کنفرانس بررسی دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین (ع)، 8 و 9 مهر 1371، مجموعه مقالات اولین نشست دانشگاه امام حسین (ع)، سال 1371، صص. 231 تا 258.(جایزه بهترین مقاله ها) 57 - جایگاه روان‌شناسی اجتماعی در علوم اجتماعی، فصلنامه دفتر دانش، بهار 1372، سال 1، شماره 4، صص. 68 تا 71. 58 - نقش شرق شناسی در استعمار غربی، فصلنامه علوم اجتماعی. سال 1372، شماره‌های 3 و 4، صص. 215 تا 236. این مقاله در روزنامه اطلاعات سال 1372، شماره‌های 20092، صص. 3 و 4؛ 20093 ص 6 و 20094، ص. 6. تجدید چاپ شده است. 59 - نقش پدیده شرق شناسی در نظام امپریالیستی غربی، روزنامه تهران تایمز، 16 فوریه 1993،(1372)، شماره 265، صص. 12 و 15، به زبان انگلیسی. Role of phenomenom of orientalism in western Imperialism 60 - جامعه شناسی ادبیات به چه کار می‌آید؟ ترجمه بخشی از اثر روبر اسکارپیت تحت عنوانA quoi sert la sociologie de la tittérature?، ماهنامه جامعه سالم، سال 1372، سال 3، شماره 10، صص. 62 تا 64. از فرانسه به فارسی. 61 - نگرش‌های مزاحم و مناسب تحقیقات اجتماعی، سمینار جامعه شناسی و توسعه (19-21 آذرماه 1370)، مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه شناسی و توسعه (جلد اول)، تهران، سمت، 1372، صص. 269 تا 291. 62 - تحقیقات علوم اجتماعی و مسئله توسعه در ایران، ماهنامه جامعه سالم، شماره 10، 1372، صص. 63 - وقتی که غرب دیگر صادر نمی‌شود، ترجمه مقاله Quand l'Occident ne s'exporte plus اثر برتراند بدیع، مجله سنجش، 1373، سال 1، شماره 1، صص. 14 تا 17. 64 - تجربه یک ترجمه: غربزدگی، اثر جلال آل احمد، دومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه، 12-14 مهر 1373، دانشگاه تبریز. 65 - اقتراح: جامعه شناسی و فرهنگ، نشریه کلمه، شماره 12 ، آذر و دی 1373، صص.6-8. 66 - جامعه شناسی ادبیات، ترجمه Sociologie de la littérature، اثر روبر اسکارپیت، تهران، سمت، 1374، 135 ص.، (با مقدمه مترجم)، (چاپ چهارم در سال 1385). 67 - شرق شناسی، غرب شناسی: گفت وگو با دکتر مرتضی کتبی، کیهان فرهنگی، سال 12، مرداد و شهریور 1374، صص. 4 تا 7. 68 - نظریه‌ها در روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه Les Théories en psychologie sociale، اثر مورتون دوچ و روبر م. کراوس، تهران، دانشگاه تهران، 1374، 269 ص. (چاپ پنجم در سال 1386). 69 - کاوش در جامعه شناسی روانی،ترجمه L'enquête en psycho-sociologie، اثر هلن شوشا، تهران،نشر نی، سال 1379، 261 ص. 70 - یک بررسی روش شناختی در علوم اجتماعی در ایران، مجموعه مقالات سمینار بررسی روش‌ها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 20 تا 23 تیر 1374، سال 1375، صص. 263 تا 280. 71 - جامعه شناسی بیماری و پزشکی، ترجمه La sociologie de la maladie et de la médecine، اثر فیلیپ آدام و کلودین هرتسلیک، قم، نشر باورداران، 1376، 182 ص. (با همکاری). این اثر در سال 1385 در نشر نی با مقدمه مرتضی کتبی در 182 ص. تجدید چاپ شده و به چاپ سوم رسیده است. 72 - افکار عمومی نیروی سیاسی کم شناخته، فصلنامه رسانه، تابستان 1376، سال 8 ، شماره 2، صص. 42 تا 47. 73 - مشاهده در حین مشارکت، ترجمه بخشی از کتاب L'enquête en psycho-sociologie اثر هلن شوشا، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 9، پائیز 1376، صص. 169 تا 191. 74 - کالبد شکافی فوتبال، روزنامه ابرار ورزشی قسمت 1: شماره 1156، 27 آذر 1376 ص. 4؛ قسمت 2: شماره 1159، 1 دی 1376، ص. 4 و5 75 - وضعیت روان شناسی اجتماعی در دانشگاه و آینده آن در ایران، در: خلاصه مقالات سمینار بررسی عوامل موثر در ارتقاء آموزش علوم اجتماعی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی/ یونسکو،30 بهمن 1376، ص.19. 76 - پژوهش گریزی، علل و عوامل عدم استقبال ازکار پژوهش در علوم اجتماعی، خلاصه سخنرانی‌های سمینار آموزش علوم اجتماعی در ایران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 29 تا 30 اردیبهشت 1377، تکثیر شده، 4 ص. 77 - جایگاه دروغ و الگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما، نامه علوم اجتماعی، پائیز و زمستان 1377، شماره 12، صص. 136 تا 156. 78 - از اندرون دل نوجوانان، (درگفت و شنود با دکتر مرتضی کتبی)، تهران، ماهنامه پیوند، انجمن اولیاء و مربیان، بهمن 1378، شماره 244، صص. 40 تا 46، نشریه ماهانه آموزشی- تربیتی، تهران، بهمن 1378، شماره 244، صص.312 تا 318. 79 - علوم اجتماعی ما و پژوهش میان رشته ای، مجله سخن سمت، سال 5، شماره 1، بهار 1379، صص. 16 تا 24. 80 - درآمدی بر روان شناسی اجتماعی، ترجمه Introduction à la psychologie sociale، زیر نظر کلود تاپیا، تهران، نشر نی، سال 1379، 263 ص. (چاپ سوم سال 1386). 81 - بیداری علمی در حوزه روانشناسی اجتماعی، کتاب هفته، 118، شماره پیاپی 1376، 23 اسفند 1379، صص. 57 و 58. 82 - افکار عمومی، ترجمه L'opinion publique، اثر ژودیت لازار، تهران، نشر نی، سال 1380، 215 ص. (چاپ سوم، سال 1384). 83 - دروغ پدیده روانی – اجتماعی کلان وکهن: انگیزه‌ها، ابزارها، صورت‌ها، مجله سخن سمت، سال 1381، سال 8، شماره 1، صص. 45 تا 67. 84 - یاد بود حشمت ا...طبیبی، نامه انسان شناسی، بهار و تابستان 1381، دوره 1، شماره 1، صص. 223 و 224. 85 - یادبود پی یر بوردیو انسان شناس – جامعه شناس، 1930-2002، ترجمهIn memoriam: Pierre, Bourdieu anthropologue-.sociologue 1930-2002 ، نامه انسان شناسی، بهار و تابستان 1381، دوره 1، شماره 1، صص. 224 تا 234. 86 - پی یر بوردیو و فرهنگ مدرسه،نامه انسان شناسی، بهار و تابستان 1382، دوره 1، شماره 3، صص. 215 تا 222. 87 - یادبود نادر افشار نادری مردم شناس، نامه انسان شناسی، بهار وتابستان 1382، دوره 1، شماره 1، صص. 231 تا 233. 88 - علوم انسانی : گستره شناخت‌ها، ترجمه Les Sciences Humanies: Panorama des connaissances اثر ژ.ف. دورتیه، تهران، نشر نی، 1382، 440 ص. (چاپ دوم، سال 1384)، (با همکاری). برنده جایزه کتاب سال 1382 دانشگاه تهران. 89 - سخن آغازین: درباره روانشناسی اجتماعی و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، خبرنامه انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، سال 1، شماره 1، زمستان 1382، صص. 1 تا 3. 90 - به یاد استاد گران مایه مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی، سخنرانی در مراسم سیزدهمین سالگرد فوت، 9 اردیبهشت1383، تکثیر شده، 8ص. 91 - واژگان بوردیو، ترجمه Le Vocabulaire de Bourdieu ، اثر کریستی ین شویره، اولیویه فونتن، تهران، نشرنی، سال 1385، 152 ص. 92 - رون‌شناسی اجتماعی: دُرّ یتیم علوم اجتماعی در ایران، همایش مسایل علوم اجتماعی، انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 14 اردیبهشت 1385،( زیر چاپ). 93 - نباید به یک کتاب اکتفا کرد، خبر نامه سمت. دوشنبه 27 شهریور 1385، ص.3. معرفی و نقد ( به زبان فارسی در نامه علوم اجتماعی ) 1 - بهنام ،جمشید. نقدی بر «ساختار خانواده و خویشاوندی در ایران. اثر ، دوره 1، شماره 4، تیر 1353، صص. 174 تا 178. معرفی و نقد ( به زبان فارسی در کتاب ماه علوم اجتماعی) 2 - گلشن فومنی،محمد رسول. پویایی گروهی و سنجش آن. سال1، شماره1( مسلسل 1)، آبان 1376، صص.21 و23. 3 - ساروخانی، باقر. دریوزگان، پژوهشی در شناخت تکدی در شهر تهران، سال2، شماره 3، 30 دی 1377، ص.11. 4 - ساروخانی، باقر. روش های تحقیق در علوم اجتماعی. سال2، شماره5،(مسلسل17) اسفند1377، ص.26. 5 - اسکلن برگ،جیمز. بزرگ مردان روان شناسی اجتماعی. (ترجمه رضا شاپوریان)، . سال2، شماره10،(مسلسل22) مرداد1378، ص.8. 6 - هولاندر، ادوین پی. و همکاران. روان شناسی اجتماعی: رهبری و قدرت؛ تاثیرات ارتباط جمعی؛ افکار عمومی و فعالیت سیاسی،(ترجمه احمد رضوانی)، سال3، شماره5-6 ، (مسلسل29-30)، اسفند1378 و فروردین 1379،ص.19. معرفی و نقد به زبان فرانسه درسالنامه چکیده های ایرانشناسی (Abstracta Iranica)، ضمیمه مجله مطالعات ایرانشناسی (Supplément à Studia Iranica)، موسسه فرانسوی تحقیقات ایرانشناسی در تهران (Institut Français d'Iranologie de Téhéran)، مجله کتابشناسی در زمینه ایرانی-آریایی (Revue bibliographique pour le domaine irano-aryen) جلد 3 /1980 (1359)، 7 - معرفی و نقد شماره 697، ادیبی، حسین. طبقه متوسط جدید در ایران. تهران نشر جامعه تهران، 1979.چ جلد4 / 1981 (1360)، 8 - معرفی و نقد شماره 422، ضوابطی، م. پژوهشی در نظام طلبگی. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359(1980)، 206ص. 9 - معرفی و نقد شماره509، مسائل کشاورزی ایران. کاویان، 1359(1980)، شماره اول، 109ص. 10 - معرفی و نقد شماره544، Haghighat,Ch. Iran, la révolution inachevée et l'ordre américain, Paris, Anthropos, 1980, 212p. جلد 5 / 1982 (1361)، 11 - معرفی و نقد شماره 690، Ginger, Serge. Nouvelles lettres persanes. Journal d'un Français à Téhéran. 1974/1980.Paris, Anthropos, 1981, 255p. 12 - معرفی و نقد شماره 728، Ghanem, H. Iran. Démocratie et technologie, une interaction explosive. Lutte pour une justice. Shorbrooke( Québec), Didon, 1980, 224p. 13 - معرفی و نقد شماره 746 ، Vernoux, J. L'Iran des Mollah. La révolution introuvable. Paris, Anthropos, 1981, 185p. جلد6 / 1983 (1362) ، 14 - معرفی و نقد شماره 45 ، Vatan Doust, Q. Iranian History and Culture: A Biographical Guide to the English Sources, Washington, Washington University, 1977, 47p. 15 - معرفی و نقد شماره510، Abdullaev, Z.Z. Promysblennest i zarezbdenie rabocbego klassa irana v constse xix e nacbale XXe vv. (L'industrie en Iran et la naissance de la classe ouvrière vers la fin du XIX et le début du XX siècle), Baku, 1963. présenté partiellement par Kazemzadeh, Marina, sous le titre 16 - کارگران ایران در اواخر قاجاریه، کتاب آگاه، تهران، آگاه، 1360(1981)، 1،ص. 99-114. 17 - معرفی و نقد شماره 512، اشرف، احمد. مراتب اجتماعی در دوران قاجاریه، کتاب آگاه، تهران، آگاه، 1360(1981)،1 ،صص. 68-69. 18 - معرفی و نقد شماره 513، اشرف، احمد. تداوم برخی از ویژگی های تاریخی زندگی شهری در ایران: از دوران ساسانی به دوران اسلامی. تهران، آرش، 6، شهر، 1360(1981)، صص. 132-145. 19 - معرفی و نقد شماره 520، حداد عادل، غلامعلی. کتاب های آموزشی و پرورشی بعد از انقلاب. تهران، نشر دانش، 2،2،بهمن/ اسفند1360 ( فوریه/مارس1982)، صص.5-14. جلد7 / 1984 (1363)، 20 - معرفی و نقد شماره 380، کتابی، احمد. سرزمین میرزا کوچک خان. تهران، نشر معصومی، آذر 1362(دسامبر1983)، 136ص. 20 - معرفی و نقد شماره 710 ، آشوری، داریوش. درآمدی به معانی جهان سوم. تهران، کتاب آگاه، 1362(1983)، صص. 181-208 . 21 - معرفی و نقد شماره 765، همایون، داریوش. دیروز و فردا: سه گفتار درباره ایران انقلابی. ایالات متحده امریکا،1360 (1981)، 150ص. 22 - معرفی و نقد شماره 783، خمینی، روح الله. طلیعه انقلاب اسلامی: مصاحبه های امام خمینی در نجف، پاریس و قم، مقر انقلاب فرهنگی. تهران، مرکز انتشارات دانشگاهی، 1362(1983)،382ص. 23 - معرفی و نقد شماره 872، صفی نژاد، جواد. ابزار کار سنتی در عشایر مرکزی ایران. تهران، نشر اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایر ایران، تیر1362(ژوئیه1983)، 114ص. جلد8 / 1985(1364)، 24 - معرفی و نقد شماره 3 ، اشرف الکتابی، منوچهر. کتابشناسی جامعه شناسی. تهران مرکز اسناد و مدارک علمی، 1363(1984)، 282ص. 25 - معرفی و نقد شماره 30، کیهان فرهنگی، مجله ماهانه. تهران ،کیهان ژورنال، 1363(1984). 26 - معرفی و نقد شماره 38، رفیعی، محمدعلی- صادق صمیمی،ز.- مقیم بیگی، ش. پیک کتاب. تهران، بهجت، 1363(1984). 27 - معرفی و نقد شماره 652، محمود، احمد. زمین سوخته. تهران، نشر نو، 1361(1982)،344ص. 28 - معرفی و نقد شماره685، قره باغی، عباس. حقایق درباره بحران ایران. پاریس، نشر سهیل،1362(1984)، 516ص. جلد9/ 1986(1365)، 29 - معرفی و نقد شماره 440، نجاتی،غلامرضا(سرهنگ). جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332. تهران، شرکت سهامی انتشار،1364(1985)، 523ص. 30 - معرفی و نقد شماره559، بهار، مهرداد. پژوهشی در اساطیر ایران، جلد1: متون و یادداشت ها. تهران، 1362(1983)، 326+24ص. 31 - معرفی و نقد شماره 741، حلبی، علی اصغر. مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران. تهران، پیک 1364(1985)، 220ص. 32 - معرفی و نقد شماره 805، دهباشی، علی. یادنامه جلال آل احمد، جلد1. تهران، پاسارگاد،1364(1985)، 736ص. 33 - معرفی و نقد شماره 831، زمانی نیا، مصطفی. کوچ اسماعیل. تهران، پاسارگاد،1364(1985)، 206ص. 34 - معرفی و نقد شماره 891، در کوش، سعید. درآمدی بر اقتصاد شهری. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364(1985)،244ص. 35 - معرفی و نقد شماره 908، راوندی، مرتضی. سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا. تهران، نشر گویا،1364(1985)، 318ص. جلد10/ 1987(1366)، 36 - معرفی و نقد شماره 23، مقدم فر، حمید. کتابشناسی روزنامه نگاری. مراغه، روزنامه اوحدی،1365(1986)،100ص. 37 - معرفی و نقد شماره 841، ازکیا، مصطفی. جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. تهران، اطلاعات، 1365(1986)، 324ص. 38 - معرفی و نقد شماره 870، ابوالحمد، عبدالحمید. مبانی سیاست، جامعه شناسی سیاسی. جلد1، چاپ سوم، تهران، توس، 1365(1986)،593ص. 39 - معرفی و نقد شماره 912، مثل برف آب خواهیم شد.مذاکرات شورای فرماندهان ارتش،دی/ بهمن 1357.تهران، نشر نی، 1365(1987)،262ص. جلد11/ 1988(1367)، 40 - معرفی و نقد شماره 431، خالصی، عباس. تاریخچه بست و بست نشینی.تهران، علمی،1365(1987)،188ص. 41 - معرفی و نقد شماره1109، فهرست اسامی شخصیت های سیاسی و اجتماعی در اسناد لانه جاسوسی امریکا، جلد 1-60.تهران، صابرین، 1365(1987)،302ص. 42 - معرفی و نقد شماره1130، ممتاز، ژ. (زیر نظر). تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل متحد، با همکاری مشفا، ن. - تارم سری ،م. – عالم، الف. و مستقیمی، ب.تهران، مرکز بین المللی مطالعات عالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1366(1987)، 165ص. 43 - معرفی و نقد شماره 1193، ابریشمی، محمد حسن. شناخت زعفران ایران، با معرفی محمد علی جمالزاده و ایرج افشار.تهران، توس، 1366(1987)،328ص. جلد12/ 1989(1368)، 44 - معرفی و نقد شماره 511، ذوقی، ایرج. ایران و قدرت های بزرگ در جنگ دوم جهانی.تهران، پژنگ، 1367(1988)،422ص. جلد13/ 1990(1369)، 45 - معرفی و نقد شماره 328، زمانی نیا، مصطفی. در شبیخون نیشابور.تهران، آگاه، 1365(1986)، 160ص. 46 - معرفی و نقد شماره 361، میرزایی، محمد. ارزیابی سرشماری1365 بر اساس شاخص های سنی و جنسی، نامه علوم اجتماعی، شماره مخصوص 1،2، 1368(1989)، صص.69-82. 47 - معرفی و نقد شماره363، مهاجرانی، علی اصغر و همکاران. بررسی نیروی انسانی در ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره مخصوص3،1 ، 1368(1989)، صص.121-143. 48 - معرفی و نقد شماره 364، محتاط، محمد رضا. سیمای اراک، جامعه شناسی شهری.تهران، آگاه، 1368(1989)، 573ص. 49 - معرفی و نقد شماره 419، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی(بخش تحقیقات عشایری)، منابع و مآخذ عشایر ایران، شورای عالی عشایری ایران، 1366(1988)، 296ص. جلد14/ 1991 (1370)، 50 - معرفی و نقد شماره 940، طبیبی، حشمت الله. پیدایش تصوف و زمینه های اجتماعی آن، نامه علوم اجتماعی، 1،2 ، 1369(1990)،صص. 54-89. جلد15 و 16/1992-1993 (1371-1372)، 51 - معرفی و نقد شماره 51، فصلنامه علوم اجتماعی، تهران ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1370(1991)، 283 ص.،جلد1، شماره های 1و2.، شماره مخصوص غلامحسین صدیقی(1905-1991). 52 - معرفی و نقد شماره1410، فهیمی، سید مهدی. فرهنگ جبهه.تهران، ناشر ین مختلف، 14 جلد منتشر شده، 20 مجلد پیش بینی شده، 1369-1370(1990-1991). 53 - معرفی و نقد شماره1436، رضا قلی، علی. جامعه شناسی خود کامگی.تهران ، نشر نی، 1370(1991)،244ص. 54 - معرفی و نقد شماره1595، زنجانی، حبیب الله. جمعیت کشور و چگونگی توزیع آن در سطح سرزمین(تا سال 1390).تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری در ایران. وزارت مسکن و شهر سازی، 1369(1991)، 16ص.، نقشه+ جدول. 55 - معرفی و نقد شماره1622، مجموعه مقالات سمینار استراتژی توسعه زندگی عشایری. تهران، سازمان امور عشایری در ایران، 1370(1991)، 320ص. 56 - معرفی و نقد شماره1626، صفی نژاد، جواد،عشایر مرکزی ایران.تهران، امیر کبیر، 1368(1989)، 23-736ص.، نقشه+ تصویر. 57 - معرفی و نقد شماره1627، صفی نژاد، جواد. بنه: نظام های زراعتی سنتی در ایران.تهران، امیر کبیر،1368(1389)، 584ص. جلد 17، 18، 19 / 1994-1995-1996 (1373-1374-1375)، 58 - معرفی و نقد شماره 19 ، شهبازی، شراره- عمرانی، نوشین. کتابشناسی توضیحی خانواده.تهران، شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی، 1372(1993)، 290ص. 59 - معرفی و نقد شماره 339، باقری، علی. جامعه و حکومت در ایران، کتاب اول: دوران قاجار.تهران، مرکز نشر بین الملل، 1371(1992)،340ص. 60 - معرفی و نقد شماره 786، مختاری، محمد. انسان در شعر معاصر با تحلیل شعر نیما، شاملو، اخوان، فروغ فرخزاد.تهران، توس، 1372(1993)، 645ص. 61 - معرفی و نقد شماره 802، فرهادی، مرتضی. مشارکت زنان روستایی و ایلی ایران در گروه های یاریگر و سازمان های تعاونی سنتی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، بهار1374(1995)،صص.107-120(شماره مخصوص "نقش زنان در کشاورزی"). 62 - معرفی و نقد شماره 878، ازکیا، مصطفی. شرکت های سهامی زراعی، تهران، وزارت کشاورزی،1372(1993)، 488ص. 63 - معرفی و نقد شماره 880، فرهادی، مرتضی. پیشینه تاریخی خمین، اراک. فصلنامه راه دانش[اراک، دفتر ارشاد اسلامی]، شماره 3-4، تابستان/پاییز1374(1995)،صص.314-335. مصور+ 1 نقشه. 64 - معرفی و نقد شماره 881، فرهادی، مرتضی. سنگ نگاره های سه جانور منقرض شده در نقوش ماقبل تاریخی و نویافته تیمره، فصلنامه راه دانش، شماره6-7، پاییز1374(1995)،صص.145-152.(این اثر در مجله سنبل، شماره 73 مهر1374(1995) صص. 46-47 مجددا چاپ شده است.) 65 - معرفی و نقد شماره 890، فرهادی، مرتضی. کبوتر خانه های ایران،در هم آمیزی زیبایی و کارایی.تهران، صف، دانشگاه شهید بهشتی، شماره های13-14 ، بهار/تابستان 1373(1994)، صص. 66-77. 66 - معرفی و نقد شماره 891، فرهادی، مرتضی. کشت آدوری(خار وابسته)، در: محمد تقوی، مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی و توسعه، جلد2، تهران، سمت، 1373(1994)،صص. 345-364. 67 - معرفی و نقد شماره 892، فرهادی، مرتضی. مشک سازی و مشک زنی در روستاها و ایلات و عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن، فصلنامه کرمان، مرکز کرمان شناسی، شماره 19، زمستان1374(1995)، صص. 66-75. 68 - معرفی و نقد شماره 893، فرهادی، مرتضی. برخی روش های پیشگیرانه در دانش پزشکی عامیانه در میان عشایر و روستاییان استان کرمان، در: مجموعه مقالات دومین سمینار کرمان شناسی، کرمان، مرکز کرمان شناسی،1374(1995)،صص. 179-190. 69 - معرفی و نقد شماره 894، فرهادی، مرتضی. آسیب شناسی پژوهش های فرهنگی عامیانه و لزوم مردم نگاری و مردم شناسی دانش و فن آوری های عامیانه و کار ابزار های سنتی در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره های 5-6، پاییز/ زمستان، 1373(1994)، صص. 85-114. 70 - معرفی و نقد شماره 895، فرهادی، مرتضی. موزه هایی در باد: معرفی مجموعه عظیم سنگ نگاره های نویافته در تیمره، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره های7-8، پاییز/ زمستان 1374(1995)، صص. 13-61. جلد24 / 2001 (1379-1380)، 71 - معرفی و نقد شماره 142، فرهادی، مرتضی. موزه هایی در باد: رساله ای در باب مردم شناسی هنر.تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،1377(1998)، 408ص. 72 - معرفی و نقد شماره 324، احمدی، حمید. قومیت و قوم گرایی در ایران، از افسانه تا واقعیت.تهران، نشر نی، 1378(1999)، 440ص. 73 - معرفی و نقد شماره 326، فکوهی، ناصر. از فرهنگ تا توسعه: توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران.تهران، نشر فردوس، 1379(2000)، 344ص. 74 - معرفی و نقد شماره 327، فکوهی، ناصر. خشونت سیاسی: نظریه ها، مباحث، اشکال و راه کارها.تهران، نشر قطره، 1378(1999)، 287ص.، نمایه. 75 - معرفی و نقد شماره 328 ، فکوهی، ناصر. اسطوره شناسی سیاسی: هنر- اسطوره- قدرت.تهران، نشر فردوس،1378(1999)، 432ص. نمایه. جلد25/ 2002 (1380-1381)، 76 - معرفی و نقد شماره 3 ، فرهنگ گیلان. فصلنامه، 18 شماره[از زمستان1377(1998) تا تابستان1382(2003)]. 77 - معرفی و نقد شماره 7 ، نامه انسان شناسی. ارگان انجمن انسان شناسی ایران، فصلنامه، نشر انجمن انسان شناسی ایران، جلد1، شماره1، بهار تابستان1381(2002)، 236ص.+ 31ص. به زبان فرانسه. 78 - معرفی و نقد شماره 263 ، ابریشمی، محمد حسن. هوش و ادراک رستنی ها.اطلاعات علمی، سال17، شماره1، آبان1381(2002)، صص. 26-29. 79 - معرفی و نقد شماره 286 ، کزازی، میر جلال الدین. نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی.تهران، سمت، 3جلد1380-1381-1382(2001-2002-2003)، 481+686+612ص. 80 - معرفی و نقد شماره 310، مجله علوم روان شناختی: تحولی – بالینی- پرورشی- اجتماعی.تهران، دانشگاه تهران ، 7 شماره چاپ شده، 1380-1382(2001-2003). 81 - معرفی و نقد شماره 341 ، ابریشمی، محمد حسن. نگاهی به پیشینه وام ها و اعتبارات کشاورزی.بانک کشاورزی، فصلنامه، شماره های2-3، تابستان/ پاییز1380(2001)، صص.201-209. 82 - معرفی و نقد شماره 351، ابریشمی، محمد حسن. چهارشنبه سوری منشا از شبانگاه قتل متوکّل دارد.بهاریه، اسفند 1380 فروردین 1381(2002)،صص. 36-44. 83 - معرفی و نقد شماره 352 ، ابریشمی، محمد حسن. گل در فرهنگ ایرانی: دام و کشت و صنعت، مجله ماهانه، شماره های29-35 ،1381(2002)، صص. 20-24، 22-27،26-30، 16-19و 18-22. 84 - معرفی و نقد شماره 358، فکوهی، ناصر. تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی.تهران، نشر نی، 1381(2002)،474ص. 85 - معرفی و نقد شماره359، فرهادی، مرتضی. موزه های بازیافته: گمانه زنی هایی در فرهنگ عشایر و روستاییان سیرجان، بافت، برد سیر و شهر بابک استان کرمان.کرمان، مرکز کرمان شناسی،1381(2002)، چاپ اول 1378(1999)، 393ص. جلد26/ 2001 (1381-1382)، 86 - معرفی و نقد شماره 58 ، جعفری دهاقی، محمود. بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان: از ورود آریایی ها تا سقوط امپراتوری ساسانی.تهران، سمت، 1382(2003)، 321ص. ،کتابشناسی+ نمایه. 87 - معرفی و نقد شماره 260، ازغندی، سید علی رضا. تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران1320-1357(1941-1979).تهران، سمت، بهار1382(2003)،414ص.،کتابشناسی. 88 - معرفی و نقد شماره 332، روزی طلب، غلام رضا- جلالی، ناهید. هنر خاتم.تهران. سمت، 1382(2003)، 319ص.، عکس+ کتابشناسی+ اصطلاح نامه. 89 - معرفی و نقد شماره 360، کزازی، میر جلال الدین. نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی. جلد4، تهران، سمت، ، 1383(2004)، 752ص. 90 - معرفی و نقد شماره 410، آذربایجانی، مسعود و همکاران. روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی.تهران، سمت، پاییز1382(2003)، 615ص. کتابشناسی+ واژه نامه+ 4 نمایه. 91 - معرفی و نقد شماره 420، محدثی، حسن. دین و حیات اجتماعی، دیالکتیک تغییرات.تهران، فرهنگ و اندیشه 1381(2003)، 244ص. 92 - معرفی و نقد شماره 456، بلوک باشی، علی. جامعه ایلی در ایران.دفتر پژوهش های فرهنگی، مجموعه "از ایران چه می دانم؟"، شماره31، 1382(2003)، 119ص 93 - معرفی و نقد شماره 461 ، فرهادی، مرتضی. واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنان در ایران(درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون و مشارکت مردمی).تهران، وزارت کشاورزی، 1380(2001).627ص.کتابشناسی+ جداول+ لغت نامه+ گرافیک+ نقشه. جلد27/ 2004 (1382-1383) 94 - معرفی و نقد شماره 364، تاجیک، محمد رضا. تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان.تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1382(2003)، 215ص. 95 - معرفی و نقد شماره 368، ابریشمی، محمد حسن. زعفران: از دیرباز تا امروز، دایره المعارف تولید، تجارت و مصرف،تهران، امیر کبیر، 1383(2004)،832ص، 36 تابلو+ 32ص.(فهرست مطالب+صورت جداول+یادداشت ایرج افشار+پیشگفتار مولف و معرفی) پایان نامه‌های تحصیلات عالیه 1- 1 ) راهنمایی دکتری شادرو، محمدرضا. پژوهشی در داستان کوتاه فارسی، زیر نظر مرتضی کتبی، اساتید مشاور: منصور وثوقی و محمدرضا شفیعی کدکنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376. 1- 2) مشاوره دکتری نبوی، عبدالحسین. بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی مؤثر در شیوع جرائم در جامعه شهری اهواز، زیر نظر مصطفی ازکیا، اساتید مشاور: علیرضا محسنی تبریزی ، مرتضی کتبی و منصور وثوقی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. حاجی زاده میمندی، مسعود. جامعه شناسی مطبوعات ایران، زیرنظر باقر ساروخانی، اساتید مشاور: مرتضی کتبی و منصور وثوقی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376. . 1- 3) داوری دکتری امیدی، علی، معماری کاروانسرا در اصفهان، استاد داور مرتضی کتبی، دانشکده هنرهای زیبای پاریس، (1976) 1355. شمس، پرویز، (دکتری)، سوسیالیسم و انقلاب ایران، زیر نظر فرای ریشارد، استاد مشاور پوآریه،‌استاد داور و رئیس ژوری: مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیسِ فرانسه،(2 ژوئیه 1984)، 11 تیر 1363. حسینی زاد، سید مجید. تحولات اجتماعی و سینمایی ایران، زیر نظر منصور وثوقی، استادان داور: باقر ساروخانی و مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. عصمت اللهی، محمد هاشم. بررسی مسیر تحول مطبوعات افغانستان در چارچوب نظریه‌های آزادی و کنترل مطبوعات، زیر نظر نعیم بدیعی، اساتید مشاور کاظم معتمد نژاد و حسین علی افخمی؛ استاد داور: مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1380. مسعودی، امیدعلی. جامعه اطلاعاتی در برابر چالش‌های نظارتی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات چشم انداز ایران در سال 1400، زیر نظر کاظم معتمدنژاد، اساتید مشاور: نعیم بدیعی و مهدی محسنیان راد؛ اساتید داور: مرتضی کتبی و علی دلاور، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1384. 2-1) راهنمایی کارشناسی ارشد ناظم زاده، ناصر. اثر برنامه‌های تلویزیونی بر کودکان و نوجوانان، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، 1354. پورحسینی، خسرو. معنی، ارزش و مصرف پول نزد کودکان تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. خالوئی، محمدعلی. تعریف اجتماعی جنایت: مطالعه در مرکز کار و آموزش قزالحصار، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. شریعتی، تقی ناصر. بررسی عوامل مؤثر در رضامندی بیمه شدگان از خدمات درمان تأمین اجتماعی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. برومند، نسرین. تحقیق دربارة چگونگی راههای کسب موفقیت جوانان کارمند، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. ساده، مهدی.کاربرد ضرب المثل در توجیه فرهنگ عامیانه، زیر نظر مرتضی کتبی، اساتید مشاور غلامعباس توسلی و مهدی ثریا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. نیکنام اصل، ابوالفضل. مداخله والدین و آشنایان در ازدواج زنان و مردان کارمند ساکن تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. کیال، علی. مطالعه فعالیت‌های فراغتی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در دو گروه درآمد بالا و پائین، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1356. بهنام مرادی، شهربانو. بررسی و مقایسه طرز تفکر و رفتار پرستاران در زمینه همسر گزینی و ازدواج، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1356. سجاد، احمد. خانواده‌های گسترده گرجی در فریدون شهر، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1356. فجرک، علی. ‌بررسی روابط ارباب رجوع با اداره و تأثیر آن بر مدت انجام پرونده در شهرداری تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1356. بیتا، محمد جواد. ارزشیابی خدمات درمانی دو بخش از مراکز روانپزشکی رازی، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1357. مهردادیان، علی محمد. تطابق ارزش زمان‌ها در زبان فارسی و فرانسه، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1370. علی اکبری، بهمن. تئوری بازگشت به سوی خویش در اندیشه دکتر شریعتی، زیر نظر مرتضی کتبی، استاد مشاور غلامعباس توسلی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. بخارایی، احمد. نقش رسانه در توسعه، زیر نظر مرتضی کتبی، استاد مشاور باقر ساروخانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. شفیعی، محمد. بررسی کمی و کیفی ناسازگاری سربازان وظیفه در حین خدمت و علل بروز جرائم آن، زیرنظر مرتضی کتبی، استاد مشاور علیرضا محسنی تبریزی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. هاشمی، سیدضیاء. تغییرات اجتماعی در نهج البلاغه، زیر نظر مرتضی کتبی، استاد مشاور غلامعباس توسلی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. نوربخش، سید مرتضی. عوامل روانی- اجتماعی مؤثر بر وضعیت تحصیلی نابینایان، زیر نظر مرتضی کتبی، استاد مشاور علیرضا محسنی تبریزی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. فتحی، سید مرتضی. بستر فرهنگی اعتیاد، زیر نظر دکتر مرتضی کتبی،‌استاد مشاور محمود روح الامینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1376. قاسمی، علیرضا. روزنامه نگاری غیرحرفه‌ای در ایران و تطور آن در پرتو وقایع سیاسی- اجتماعی سالهای 20-32، زیرنظر مرتضی کتبی، استاد مشاور باقر ساروخانی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1377. نبئی، سودابه. بررسی میزان استفاده و رضامندی شهروندان تهرانی از روزنامه ایران، زیرنظر مرتضی کتبی، استاد مشاور مهدی محسنیان راد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. فرجام فر، جلال. بررسی انگیزه‌های روانی- اجتماعی مشارکت دانشجویان ساکن تهران، دانشگاه تهران، زیرنظر مرتضی کتبی، استاد مشاور مصطفی ازکیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1379. شالباف، عذرا. بررسی تأثیر تحصیلات زن به توزیع قدرت در خانواده، زیرنظر مرتضی کتبی، استاد مشاور باقر ساروخانی، استاد داور ژاله شادی طلب، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1379. ترغیبی، شاهرخ. تغییرات خانواده در عشایر، زیر نظر مرتضی کتبی، استاد مشاور مقصودی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1379. شکوهی، مرتضی. بررسی انگیزه‌های باروری در زنان روستایی، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1380. اکبری، مصطفی ... 2- 2) مشاوره کارشناسی ارشد کبریایی، احمد. موقعیت خانوادگی و رابطة آن با موقعیت تحصیلی دانش آموزان، زیرنظر غلام عباس توسلی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. خدامرادی، منصوره. نقش آموزشی رادیو و تلویزیون، زیرنظر باقر ساروخانی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. مهدوی، محسن. اثر فوت پدر بر حالت پرخاشگری فرزندان، زیرنظر ژاکلین طوبی، اساتید مشاور: مرتضی کتبی و مشهور، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. فقیرزاده، صالح. مقایسه نظر و عمل خانواده در آبادان، خرمشهر وشادگان، زیر نظر جمشید بهنام، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. سام آرام، عزت الله. بررسی اثرات برنامه‌های عمرانی در روستاهای عهدآباد شهریار بر ساخت اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ساکن آن در سال‌های 47-54، زیرنظر سیاوش امینی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. تقوی، نعمت الله. ساخت‌های خانواده: ازدواج، قدرت، خویشاوندی در روستاهای ایران، زیر نظر جمشید بهنام، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. امیر شیبانی، محمد علی. محدودیت‌های رشد و تأثیر انجمن‌های علمی و تخصصی در ایران، زیر نظر محمد توکل، اساتید مشاور: مرتضی کتبی و رضا منصوری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1372. ربانی خوراسگانی، علی. بیگانگی اجتماعی به همراه بررسی موردی بیگانگی اجتماعی در بین پذیرفته شدگان مراکز آموزشی علامه حلی تهران در سال 71-72، زیر نظر علیرضا محسنی تبریزی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1372. امیری، نادر، .فرآیند باز آفرینی واقعیت اجتماعی در ادبیات داستانی جلال آل احمد، زیرنظر غلام عباس توسلی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1372. پناهی، شادبانو. ترجمه بخشی از کتاب «در جست و جوی هویت گمشده» اثر مرتضی کتبی، زیرنظر سید حامد رضیئی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال، 1373. باقی نصرآبادی، علی. بررسی اندیشه‌های اجتماعی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، زیرنظر غلامعباس توسلی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. اسماعیلی، رضا. بررسی عوامل بزهکاری اجتماعی در اصفهان، زیرنظر علیرضا محسنی تبریزی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. گیویان، عبدالله.بررسی آنومی علل و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، زیر نظر باقر ساروخانی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. مهاجری، اصغر. جنگ و قشربندی اجتماعی، زیر نظر غلامعباس توسلی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. مهدویان، مرتضی. روش مقایسه در علوم اجتماعی و بررسی آن در آثار ابوریحان بیرونی، زیر نظر غلام عباس توسلی، اساتید مشاور: مرتضی کتبی و محمد توکل، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. خوش فر، غلامرضا. مقایسه تحلیلی ارزش‌های خانواده، مدرسه و گروه همسالان از دیدگاه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر تهران، زیر نظر باقر ساروخانی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. طوسی، علی اکبر. جامعه روستایی در ادبیات معاصر ایران با تکیه بر رمان، زیر نظر مصطفی ازکیا، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. موسوی دیز کوهی، سید هاشم. طنز در گیلان، زیر نظر محمود روح الامینی، استاد مشاور مرتضی کتبی و حشمت الله طیبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. ساغری دوز، محبوبه. بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی – فرهنگی زمینه ساز توسعه. زیرنظر محمد توکل، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376. سلیمی، گیتا. بررسی موانع فکری، اجتماعی، فرهنگی گسترش توریسم در ایران از دیدگاه جامعه شناسی زیر نظر محمد توکل، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376. حقایق خراسانی، بتول. سنجش میزان استرس شغلی و بررسی تأثیر آن بر خشنودی شغلی و سلامت روان کارگران و کارکنان شرکت داروسازی داروپخش، زیر نظر علیرضا محسنی تبریزی، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1378. پارساپژوه، سپیده،. شکل گیری شخصیت فرهنگی درمیان دختران نوجوان اسلام آباد کرج، زیر نظر ناصر فکوهی، اساتید مشاور دکتر مرتضی کتبی و جواد ناطق پور، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1379. صفابخش، محسن. حاشیه نشینی، زیر نظر محسنی تبریزی،‌استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1380. جعفری، علی اکبر. بررسی نگرش اقشار جامعه نسبت به تلویزیون (تبلیغات تجاری)، زیر نظر مهدی محسنیان راد، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، 1380. بابایی، اسدالله. تبیین جامعه شناختی بحران هویت در جامعه معاصر ایران، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1380. کمالی، مهرک. زن در رمان معاصر ایران: بررسی رمان جامعه شناختی بامداد خمار، استاد مشاور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1380. 2- 3) داوری کارشناسی ارشد رهبری، غلامحسین،.بررسی آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه کیهان در دهه 55-44، زیرنظر باقر ساروخانی، اساتید داور: مرتضی کتبی و حسین مشهور، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. طلایی، داریوش .مطابقت عروض و نواهای ایرانی (تار)، استاد داور مرتضی کتبی، دانشگاه نانتر پاریس10، 1365،(1986). عبدی، عیسی. مقایسه حرف‌های اضافه A،De و Enدر زبان فرانسه و معادل‌های فارسی آنها و تحلیل اشتباهات مرتکب شده محصلین ایرانی، زیر نظر گ. دیهیم، استاد مشاور رویا لطافتی، استاد داور مرتضی کتبی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375. ترابی، علیرضا. بررسی آراء و اندیشه‌های جرج هربرت مید، اروینگ گافمن و موریس روزنبرگ، زیرنظر تقی آزاد ارمکی، استاد مشاور علیرضا محسنی تبریزی، استاد داور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1377. انصاری، فرشته. بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بر شکل‌گیری شخصیت فرهنگی با تأکید بر دو دبیرستان دخترانه ارشاد و رضوانی شهر تهران، زیر نظر ناصر فکوهی، استاد داور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1379. پاشا، نورالله. بررسی نگرش عقلانی دانش آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، زیر نظر جعفر سخاوت، استاد مشاور عذرا جارالهی، استاد داور مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1379. ایوبی، پروانه. آموزش زبان فرانسه، استاد داور مرتضی کتبی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380. 3- 1) راهنمایی کارشناسی آل بویه، پژند.ترنوور، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1353. جوادی ترشیری، حسین. تأثیر تلویزیون در انجام تکالیف دبستانی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1353. سعادتمند، منوچهر. اثرات منفی برخی کتب مطالعه‌ای در 5 دکه تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1353. عارف نسب، غلامرضا. بررسی علل و عوامل عدم بازده کافی نظام آموزش و پرورش در تحصیلات متوسطه، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1353. ناظری، محسن.تاثیر تبلیغات تجارتی رادیو و تلویزیون در افکار عمومی، استاد راهنما مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. بازارگان، محسن .کاربرد تکنیک تحلیل محتوی در بررسی عریضه‌های مردم ایران، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. قنائیان نجف آبادی، غلامعلی. بررسی جنبه‌های مختلف خدمت وظیفه عمومی زیرنظر مرتضی کتبی، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. هنرور عراقی، منیژه. علل عقب افتادگی دانش آموزان 8-12 ساله در یک مدرسه جنوب شهر تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. نعیمی، علی اکبر. تحول تاریخی پست ایران، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1354. پوررحیمی، رضا. مطالعه دخالت روابط شخصی در تعیین میزان حقوق کارمندان وزارتخانه‌های مشمول قانون استخدام کشوری، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. عسگری، نصرالله. گروه سنجی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،‌1355. اوسط صائب، علی. بررسی چگونگی روابط غیر صوری بین کارمندان، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. رحیمی فرزان، حسن. انگیزه‌های خودکشی، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1355. بهشتی روی، محمدرضا. بررسی ویژگی‌های گروهی یک بخش از شرکت مخابرات ایران در تهران، روش گروه سنجی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1356. پناهی، محمد حسین. تصویر روانی - اجتماعی پدیده پیکان، در شهر تهران، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1356. دالوند، غلامرضا. بررسی ترافیک تهران، شرایط اجتماعی رانندگان تاکسی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1356. ابوطالبی، حمید. نقش مذهب شیعه در فعالیت‌های اجتماعی جوانان، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1357. قائلی، مسعود. رسانه‌های گروهی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1361. عوادزاده، محمد.ترجمه سه مقاله از مرتضی کتبی:" ازدواج دانشجویان درایران"، "اهمیت و برد تلویزیون در ایران"، "مسکن و بهداشت روانی" ، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1368. انصاری، امیر. ترجمه مقاله: «تحلیل روانی – اجتماعی طبقات اجتماعی در ایران پس از انقلاب، مسائل روش شناختی تحقیق در کشورهای در حال توسعه، مورد ایران»، اثر مرتضی کتبی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1368. رئیسی، مریم.ترجمه متون انسانی و اجتماعی (ابستراکتا ایرانیکا)، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1370. عباداللهی حمید. زمینه‌های خانوادگی موثر بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت کوی کن، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1372. محمدی شکیبا، عباس. بررسی جامعه شناختی پست موازی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1372. اشرف آبادی، احمد. بررسی فیلم‌های سینمایی ایران در دو مقطع، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1372. آقا محسنی، امیرمحمود. بررسی ترجمه کتاب خانواده تیبو، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372. میلانی، منصور. ترجمة «اهمیت و بُرد تلویزیون در ایران»، اثر مرتضی کتبی و ترجمه داستان کوتاهی از نادین گوردیی: «آیا هیچ جای دیگری برای ملاقات‌های ما باقی نمانده است؟»، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372. فاتحی، حمیدرضا. تأثیر پایگاه طبقاتی در گرایش‌های شغلی دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان‌های دو منطقه از تهران (3 و 18)، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. یوسفی، سعید،.ترجمه وان گوگ، نوشته فرانک ادگار، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علوم طباطبائی، 1373. عبدالملکی، احمد، . خانواده و روابط زوجین در اسلام، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. مطیع حق شناس، نادر. بررسی وضعیت توزیع ادبی در تهران و دیدگاه ناشران زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. مصطفی پور کندلوسی، کامبیز. بررسی هویت فرهنگی از طریق سنجش میزان تعلق اجتماعی گروهی از دانش جویان دهکده کندلوس، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. عبداللهی، داود. بررسی کارکردهای اقتصادی پیام‌های بازرگانی در اذهان دانش آموزان دوم راهنمایی مدرسه راهنمایی جواد الائمه منطقه 11 تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373. آقازاده، حسین. بررسی علل گرایش خوانندگان مطبوعات نسبت به روزنامه همشهری و سنجش میزان آن در منطقه 6 تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. اکبری پور، صفدر. بررسی علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. شکوهی، مرتضی. بررسی مفهوم شریک زندگی در بین دانش‌جویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سال 1373، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. بیات ریزی، زهره. جایگاه نغزگویی در تفکر عامیانه، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. یحیی زاده، باقر. ارتباط و زبان‌ها، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374. سلگی، رضاحسین. منوگرافی روستای برزول، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. نقدی بازنشین، علی. برداشت‌های ذهنی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های ناحیه یک شهرستان کرج از سریال‌های تلویزیونی، زیرنظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1374. کاسگل پورمناره بازاری، ابراهیم. بررسی عوامل تخریب جنگل‌های شهرستان تاش و پیامدهای روانی آن، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده تهران، 1375. مستخدمین حسینی، حمید. بررسی دیدگاه عرفانی، هنری و اجتماعی سهراب سپهری، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. شیردل، علیرضا. بررسی سطح آرزومندی شغلی و تحصیلی دانش آموزان و مقایسه آن با آرزوهای والدین، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. فیضی، ایرج. علل و عوامل کم روئی و پیامدهای آن در بین دانشجویان، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. طالعی مهربانی،محمد رضا. بررسی مسائل کارکنان دو شغله دولت در شهر تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. بارفروش، احمد. بررسی علل دگرگونی‌های فکری جلال آل احمد، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. پاکدل، پروین. احساس بیگانگی نسبت به کار در ادارات دولتی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1375. پور عظیمی، محمد.نقش پول در تعلیم و تربیت، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376. کثیری قمی، علیرضا. بررسی عامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر در درس زبان انگلیسی در مدارس راهنمایی منطقه 16 تهران، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376. علوی، سید نورالدین. انسان‌شناسی به عنوان زیر بنای فکری دکتر علی شریعتی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376. بختیاری، داود. موانع ذهنی و عینی نماز از دیدگاه جوانان، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1377. زحمتی هوجقان، نرگس. نگاهی به انسان در آثار دکتر شریعتی، زیر نظر مرتضی کتبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1377. آدرس برای تماس با ایشان : m.kotobi@yahoo.com منبع : کارنامه فعالیتهای دکتر مرتضی کتبی ( رزومه ) به قلم ایشان

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اسحاقی، پیمان

مطالب نویسنده