ناصر تکمیل همایون

پیمان اسحاقی

دکتر ناصر تکمیل همایون در سال 1315 در قزوین متولد شد. وی در دو رشته تاریخ و جامعه شناسی در سال‌های 1351 و 1356 موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه پاریس (سوربن) شد. دکتر تکمیل همایون استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. وی علاوه بر موقعیت دانشگاهی، سرپرستی بخش «فرهنگ و تاریخ» در موسسه تحقیقی - انتشاراتی «دفتر پژوهشهای فرهنگی» را بر عهده دارد.

وی در این موسسه به طور ویژه اشراف علمی انتشار مجموعه کتابهایی موجز و دقیق درباره ابعاد گوناگون تاریخ و فرهنگ را برعهده گرفته است. این مجموعه کتابها که با عنوان عمومی « از ایران چه می دانم؟» منتشر می شوند، اغلب در حدود 100 صفحه حجم دارند و در قطع خشتی به چاپ می رسند. دکتر تکمیل همایون تاکنون بیش از ده عنوان کتاب از این مجموعه را به نگارش درآورده است. تاکنون حدود 75 مجلد از این مجموعه به چاپ رسیده و بیش از ده مجلد دیگر نیز در شرف انتشار است. این مجموعه کتابها، از آنجا که توسط متخصصین هر موضوع به نگارش درآمده و اشراف علمی دقیقی بر آنها واقع شده، مورد اقبال و استقبال فراوان مخاطبان قرار گرفته است. دکتر تکمیل همایون علاوه بر پژوهش و تالیف، سالها به تدریس تاریخ و علوم اجتماعی در برخی دانشگاهها و خصوصا پژوهشگاه علوم انسانی مشغول بوده، به نحوی که هم اکنون مقام دانشگاهی استادی رادر اختیار دارد. آنچه دکتر تکمیل همایون را از دیگر پژوهشگران اجتماعی – فرهنگی ایران به صورتی ویژه متمایز می کند، تحصیل و تسلط بر تاریخ ایران ( خصوصا ابعاد اجتماعی تاریخ ایران ) در گذشته و حال، در کنار تحصیل دانشگاهی جامعه شناسی است. در صورتی که بتوان برای شناخت صحیح فرهنگها خصوصا فرهنگ ایرانی، آگاهی از تاریخ و خصوصا تاریخ اجتماعی را لازم دانست، دکتر تکمیل همایون به خوبی از عهده این مهم بر آمده است. آثار ایشان و نتایجی که وی از خلال بحثهای تاریخی – اجتماعی درباره عناصر فرهنگی- اجتماعی ایران، با بهره مندی از نوعی نگاه تاریخی، ارائه می کند، سندی مهم از اهمیت دانش تاریخی در بررسی اجتماعی ایران است. گرچه محدوده موضوعات آثار دکتر تکمیل همایون آنچنان وسیع است که نوعی فقدان مرکزیت در تولیدات ایشان را به ذهن متبادر می کند، تحلیل آماری موضوعات آثار ایشان نشان می دهد که وی بیش از همه درباره ابعاد گوناگون شهر تهران در دوره های جدید، تاریخ اجتماعی ایران، عناصر مدرن تاریخ ایران ( مرزبندی ها، نیروهای نظامی، تعلیم و تربیت)، استانهای جنوبی ایران، خلیج فارس و دریاهای ایرانی و نیز معماری ایرانی به تحقیق و پژوهش دست زده است. آثار ایشان درباره ایران : الف ) کتاب ها : 1ـ میهن دوستی در ایران، استقلال، 1359 2ـ کتابشناسی تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1369 3ـ نقش علمی و فرهنگی یونسکو در پژوهش‌ راههای تاریخی ابریشم، سروش، 1376 4ـ تاریخ تحولات قشون در تاریخ معاصر ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1376 5ـ تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران، 3 جلد، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول 1377 چاپ دوم 1380 6ـ گستره فرهنگی و مرزهای تاریخی ایران زمین، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول 1379 چاپ سوم 1380 7ـ آبسکون یا جزیره آشوراده، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول 1379 چاپ سوم 1380 8ـ سرگذشت دریای مازندران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول 1380 چاپ سوم 1383 9ـ خلیج فارس، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول 1380 چاپ چهارم 1383 10ـ مرزهای ایران در دوره معاصر، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول 1379 چاپ دوم 1380 11ـ تاریخ ایران در یک نگاه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول 1382چاپ سوم 1384 12ـ تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1382 13ـ نظام و نهادهای آموزشی در ایران باستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382 14ـ خوارزم، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1383 15ـ مشروطه خواهی ایرانیان، مرکز بازشناسی ایران و اسلام، جلد اول 1383 16ـ دانشگاه گندی شاپور، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1384 17ـ مشروطه خواهی ایرانیان، مرکز بازشناسی ایران و اسلام، جلد دوم زیر چاپ 1384 18ـ آموزش و پرورش در ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، زیر چاپ 1384 19ـ مکتبخانه (آموزش کودکان و نوجوانان)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زیر چاپ 20ـ رویدادها و یاد مانهای تاریخی تهران، جلد اول (از چهار جلد)، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1384 (زیر چاپ). 21ـ استان هرمزگان، (اجرای طرح با دانشگاه هرمزگان) ب ) مقالات : 1ـ فرهنگ ایرانی (صیرورت و انقطاع)، مجله هنر و مردم، شماره 148 و 149 و 150 ، بهمن و اسفند 1353 و فروردین 1354 2ـ واژه شناسی فرهنگ، مجله فرهنگ و زندگی، شماره 18، 1354. 3ـ بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران، مجله فرهنگ و زندگی، شماره 19ـ 20، 1354. 4ـ گفتاری در جامعه شناسی زبان، مجله فرهنگ و زندگی، شماره 21ـ 22، 1355. 5ـ باستان شناسی و شکل گیری آن در ایران، مجله فرهنگ و زندگی، شماره 23ـ24، 1356. 6ـ فرهنگ شناسی در فراگرد طبقه‌بندی علوم، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره 4، زمستان 1375. 7ـ آشنایی با شبانکاران (معرفی و تحلیل دفتر دلگشا)، مجله هنر و مردم، شماره 193ـ 188، 58 ـ 1357. 8ـ ساخت ارتش در ایران معاصر، نشریه اندیشه انقلاب ایران، شماره 2، اردیبهشت 1358. 9ـ لزوم شناخت و حفظ آثار باستانی، مجله بوستان، دوره دوم، شماره اول، تیرماه 1360. 10ـ شاعران ایرانی و انجمن‌های ادبی، مجله آینده، سال 12، شماره 7 و 8 ، 1365. 11ـ کتاب و کتابخوانی در الجزایر، مجله نشر دانش، سال ششم، شماره 5، مرداد شهریور 1365. 12ـ نقش فولکلور در تاریخنگاری، مجله باستانشناسی و تاریخ، سال اول، شماره1، 66 ـ 1365. 13ـ منطق عشق عرفانی، «از مهندس علیقلی بیانی»، مجله آینده، سال سیزدهم، شماره 4 و 5، تیر و مرداد 1366. (نقد کتاب) 14ـ گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی «از حسین زمرشیدی». مجله ساختمان، دوره اول، شماره 1، 1366. (نقد کتاب) 15ـ جاده ابریشم و نقش پژوهشگران ایرانی، مجله ساختمان، شماره 1، اسفندماه 1366. 16ـ پژوهش درباره جاده ابریشم با همکاری یونسکو، مجله ساختمان شماره 2، فروردین ماه 1367. 17ـ رساله طاق و ازج «غیاث الدین جمشید کاشانی، ترجمه علیرضا جذبی»، مجله ساختمان، دوره اول، شماره 3، خردادماه 1367. (نقد کتاب) 18ـ پژوهش و بررسی شهر تهران، مجله ساختمان، شماره 4، شهریور ماه 1367. 19ـ منابع شناخت تهران بزرگ، مجله ساختمان، شماره 5، مهرماه 1367. 20ـ پروفسور آرتور پوپ و خدمات او در شناخت معماری ایران، مجله ساختمان، دوره اول، شماره 6، آبان ماه 1367. 21ـ معماری و مسائل ساختمانی از دیدگاه ابن خلدون، مجله ساختمان، دوره اول، شماره 7، آذر ماه 1367. 22ـ در حاشیه کنگره بزرگداشت حافظ، مجله ساختمان، شماره 8، بهمن ماه 1367. 23ـ آموزش کودکان و نوجوانان در آغاز تاریخ ایران، فرهنگ، کتاب 2 و3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1367. 24ـ اسناد فارسی درباره هندوستان در دانمارک، نامواره دکتر محمود افشار، شماره 2، تهران، 1367. 25ـ فارابی و سیر شهروندی در ایران (نقد کتاب)، مجله ساختمان، مورّخ 1368. 26ـ احکام حسبت و ویژگی‌های آن در امر ساختمان و معماری، مجله ساختمان، مورّخ 1368. 27ـ در حاشیه سمینار بین‌المللی طبری، مجله ساختمان، مورّخ 1368. 28ـ شهرهای ایران از روزگار پارتیان و ساسانیان «پیگولوسکایا، ترجمه عنایت‌الله رضا»، مجله ساختمان، دوره اول، شماره 9، فروردین ماه 1368. (نقد کتاب) 29ـ نظری به دو مقاله در تاریخ هند «احمد نذیر»، ناموارة دکتر محمود افشار، 1368. (نقد مقاله اسناد فارسی ...) 30ـ نوشهرها (نقد کتاب)، مجله ساختمان، شماره 10، اردیبهشت ماه 1368. 31ـ شهر و شهرنشینی در آثار ابن خلدون، مجله ساختمان، شماره 11، مرداد ماه 1368. 32ـ زمین و اندیشه و هماهنگی‌های فرهنگی در ساختمان، مجله ساختمان، شماره 12، شهریور 1368. 33ـ بازتاب مسائل ساختمانی و راه و سفر در ادب فارسی، مجله ساختمان، شماره 13، مهرماه 1368. 34ـ پروفسور آندره گدار و نقش فرهنگی او در شناخت معماری ایران، مجله ساختمان، شماره 14، آبان‌ماه 1368. 35ـ استراتژی جدید خلیج فارس (بررسی کنفرانس) مجله ساختمان، شماره 15، آذر ماه 1368. 36ـ در سوگ استاد حسن نراقی، مجله ساختمان، شماره 16، بهمن و اسفند 1368. 37ـ آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در دوره ساسانی، مجله تحقیقات تاریخی، موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره 1، 1368. 38ـ آموزش عالی در ایران باستان، مجله تحقیقات تاریخی، موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره 2، 1368. 39ـ آشنایی با افرنج (فرنگ)، نامواره دکتر محمود افشار، تهران، 1368. 40ـ اسلام و تداوم نقش فرهنگی ایران در خلیج فارس، مجموعه مقالات سمینار خلیج فارس، وزارت امور خارجه، 1368. 41ـ دهخدا، مرد عمل، مجله کار و دانش، شماره 10، زمستان 1368. 42ـ آموزش و پرورش در نظر فردوسی، مجله کار و دانش، شماره 11، 1368. 43ـ اشاره‌ای کوتاه بر زلزله در ادب فارسی، مجله ساختمان، شماره 20، مرداد ماه 1369. 44ـ روند پژوهش‌های ایرانی در کنگره‌های بین‌المللی خاورشناسی، نشریه بررسی مسائل ایران شناسی، تهران، وزارت امورخارجه، 1369. 45ـ امنیت دریایی در تاریخ ایران، مجموعه مقالات سمینار خلیج فارس، وزارت امور خارجه، 1369. 46ـ کاروانسرا در فرهنگ ایران، مجله تحقیقات تاریخی، موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی، شماره 4، بهار و تابستان 1369. 47ـ اهمیت دانش و آموزش پیشه‌ها در قابوسنامه، مجله کار و دانش، شماره 13، 1369. 48ـ اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زمان امنیسکو، شاعر رومانی، گزارشنامه سمینار، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1369. 49ـ دانش‌های زمان و تحلیل نظام‌ و نهادهای آموزشی از دیدگاه ابن خلدون، مجله فرهنگ، سال 1369. 50ـ شهرنامه‌های فرهنگی (دامغان)، مجله ساختمان، شماره 22، آبان ماه 1369. (نقد کتاب) 51ـ گفتاری در ماندگاری فرهنگی شاهنامه، فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب 7، پاییز 1369. 52ـ جایگاه طبری در تاریخنگاری اسلامی، یاد نامه طبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. 53ـ خاستگاه تاریخی ایل قاجار، تاریخ معاصر ایران، کتاب دوم، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1369. 54ـ عالم آرای شاه اسماعیلی، مجله آینده، شماره‌های 4 ـ 1، سال شانزدهم، فروردین‌ ـ تیر 1369. 55ـ دارالخلافه تهران، مجله ساختمان، شماره 25، بهمن 1369. 56ـ درآمدی به واژه‌های باستانشناسی و تاریخ، مجله باستانشناسی و تاریخ، شماره 2، بهمن 1369. 57ـ وقایع نگاری، یکی قطره باران، یادنامة استاد دکتر عباس زریاب خویی، به اهتمام احمد تفضلی، بهمن 1369. 58ـ سخنان معمار سخن در معماری ایوان کسری، مجله ساختمان، شماره 26، اسفند 1369. 59ـ شهرهای بزرگ عربی ـ اسلامی (از آنده ریمون، ترجمه حسین سلطانزاده)، مجله ساختمان، شماره 37، اسفند 1370. 60ـ کاروانسرا در فرهنگ ایران، مجله تحقیقات تاریخی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، شماره 5، 1370. 61ـ نقش نهادهای آموزشی جدید در همبستگی فرهنگی مردم خلیج فارس، مجموعه مقالات سمینار خلیج فارس، وزارت امور خارجه. 62ـ نقش فرهنگی استاد مشایخ فریدونی، فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب 7، بهار 1370. 63ـ جایگاه فرهنگی دکتر غلامحسین صدیقی، فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب 9، تابستان 1370. 64ـ روابط فرهنگی بین ایران و چین، فصلنامه سیر و سیاحت، شماره 1، 1370. 65ـ قاجارهای مرو و ترکمانها، مجله یغما، شماره سی و دوم، تهران، 1370. 66 - وقایع نگاری در یکی قطره باران : جشن نامة استاد دکتر عباس زریاب خوئی به کوشش احمد تفضلی تهران 1370 67ـ فرهنگ در شاهنامه، هفتاد مقاله، (یادنامه استاد غلام‌حسین صدیقی)، جلد 2، 1371. 68ـ بررسی سکونتگاهها و بناهای پیش از تاریخ ایران زمین از دیدگاه انسان شناسی تاریخی، فرهنگ (ویژه علوم اجتماعی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب 12، پاییز 1371. 69ـ ایل قاجار در اتحادیه قزلباش، تاریخ معاصر ایران، کتاب چهارم، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1371. 70ـ پایگیری نظام قزلباش و نقش قاجارها، تاریخ معاصر ایران، کتاب پنجم، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1372. 71ـ نگاهی به قراباغ در مسیر تاریخ ایران، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوم، شماره 1، تابستان 1372. 72 ـ فرهنگ و فرایند فرهنگ پذیری در آثار بابا افضل کاشانی، نامه فرهنگ، شماره 16، 1373. 73ـ زبانهای ایرانی در گستره آسیای مرکزی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، نخستین مجمع بین‌المللی استادان زبان فارسی، 1374. 74ـ اندیشه‌های اوحدی مراغه‌ای در منزلت دانش و چگونگی آموزش، نامه فرهنگ، شماره 19، 1374. 75ـ نگاهی بر سیاست آسیایی پتر کبیر، تاریخ و فرهنگ معاصر، سال چهارم، شماره 3 و 4، مسلسل 15 و 16، پاییز و زمستان 1374. 76ـ تبیین تاریخی قیام مردم تنگستان، ایران اسلام، شماره 1، 1374. 77ـ فنون، صنایع و آموزش آنها در ایران باستان، فرهنگ (ویژه تاریخ)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، کتاب3، پاییز 1375. 78ـ درآمدی بر موقعیت تاریخی فرهنگی قزوین، نسیم قزوین، دفتر اول، زمستان 1375. 79ـ جاده تاریخی ابرایشم یا راههای گفت و شنود فرهنگها، مجموعه مقالات دومین اجلاس بین‌المللی جاده ابریشم، تهران، 1376. 80ـ رشد هماهنگ و نوسازی در نهادهای سیاسی، فرهنگ (ویژه علوم اجتماعی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب 10، تابستان 1376. 81ـ چشمداشت‌های روسیان به دریای خزر، تاریخ و فرهنگ معاصر، سال ششم، شماره 3 و 4 مسلسل 23 و 24، پاییز و زمستان 1376. 82ـ دیرینه شناسی قومی در پهنة قزوین، نسیم قزوین، دفتر دوم، زمستان 1376 83ـ یونسکو و جادة ابریشم، فصلنامة مطالعات آسیایی، شماره اول و دوم، زمستان 1377. 84ـ نخستین احصائیة اماکن در ایران (تهران)، فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 23و 24 ، بهار و تابستان 1377. 85ـ تشخیص نفوس و اماکن دارالخلافه، فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 29 و 30 ، پاییز 1378. 86ـ معرفی و تحلیل دفتر دلگشا، شیراز، فارس شناخت، سال اول ، شماره 2 و3 ، تابستان و پاییز 1378. 87ـ نگاهی به چگونگی شکل گیری حزبها و سازمانهای سیاسی در ایران، تحزّب و توسعه سیاسی تحزّب در ایران، وزارت کشور، زمستان 1378. 88ـ فرهنگ پژوهی و جایگاه آن در نظام تحقیقات میان رشته‌ای، (سخن) سمت، سال پنجم، اول، بهار 1379. 89ـ دکتر یحیی مهدوی و گسترش فلسفة جدید در ایران، نامة فلسفه، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال سوم، شماره سوم، بهار 1379 90ـ منظومه‌ای ناشناخته دربارة شهر تاریخی مرو، مجله بخارا، شماره 13 و 14، مرداد و آبان 1379 91ـ نگاهی به تحقیقات اجتماعی در ایران، مجله بخارا، سال سوم، شماره دوم، آذر و دی 1379 92ـ عینیت اجتماعی در علم تاریخ و جایگاه آن در پژوهشهای میان رشته‌ای، خودآگاهی و تاریخ پژوهی (یادنامة استاد عبدالهادی حائری)، دانشگاه تهران، پاییز 1380. 93ـ که فرهنگ، آرایش جان بود، پل فیروزه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، سال اول، شماره اول، پاییز 1380 94ـ قرآن در فرهنگ عامة ایران، کتاب ماه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذر و دی 1380. 95ـ نقد و بررسی ایران شناسی در گرجستان، مجموعه مقالات مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، وزارت امور خارجه، 1380. 96ـ شکل گیری نخستین نهاد آموزش خردسالان در ایران عصر اسلامی ، فرهنگ (ویژه تاریخ)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره سوم، کتاب 15، پاییز 1381. 97ـ جهان زیر آهنگ و فرهنگ ماست، پل فیروزه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، سال دوم، شماره سوم، بهار 1381 98ـ طریق الحریر التاریخی، مجموعه سخنرانی‌ها، بیروت، 1380. 99ـ سبل تحقیق حوارالثقافات و الحضارات (طریق‌الحریر التاریخی)، آفاق‌الحضارة الاسلامیة، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره نهم، فروردین 1381 100ـ موازنه در سیاست خارجی امیرکبیر‌(سخنرانی)، اصفهان، کهن روزگار، زمستان 1381 101ـ شروین نریمان دشت آبی قزوین، اشراقینامه (مجموعه مقالات)، 1381 102ـ مقدمه‌ای بر کتاب انقلاب مشروطیت، ترجمه مجموعه مقالات دانشنامه ایرانیکا، ترجمه پیمان متین، امیرکبیر، 1382 103ـ امیرکبیر و سیاست موازنه‌ها در ایران، اباختر، مازندران، سال یکم ، شماره سوم و چهارم، بهار 1382 104ـ نقش تشیع در جنبش‌های سیاسی صوفیان قزلباش، تاریخ اسلام، قم، سال چهارم، شماره 13، بهار 1382 105ـ تحلیل کودتای 28 مرداد 1332، ایران مهر، شماره 2، شهریور 1382 106ـ بازیافت فرهنگی در روند مبارزة ملی، ایران مهر، شماره 3 و 4، مهر و آبان 1382 107ـ مدح و ذم در دیوان خواجوی کرمانی، اباختر، مازندران، سال دوم، شماره 5 و 6، پاییز و زمستان 1382 108ـ استقلال ملی محور اندیشة ایرانیان، ماهنامه حافظ، شماره 2، اردیبهشت 1383 109ـ دانشگاه، سنگر انقلاب و آزادی، ماهنامه حافظ، شماره 1، فروردین 1383 110ـ مدرسه عالیه سیاسی، مجله دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 196، بهار 1383. 111ـ نقش فرهنگ و تمدن ایرانی در اوراسیا، فرهنگ اندیشه، مؤسسه توسعه علوم انسانی، سال سوم، شماره 9، بهار 1383 112ـ اندرزنامه نویسی ایرانی ، ماهنامة حافظ، سال 4 ، شماره 4، تیر 1383 113ـ تأثیرات فرهنگ و تمدن ایرانی در بوسنی و هرز گوین، مجموعه سخنرانیها و مقالات، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شماره 8، 1383 114ـ انقلاب زنده باد، ماهنامه حافظ، شماره 11، بهمن 1383 115ـ ایران و تشیع اشراقی در سروده‌های اقبال لاهوری، ماهنامه حافظ، شماره 10، دی 1383 116ـ دهخدا و نهضت ملی ایران، ماهنامة حافظ، شماره 12، اسفند 1383 117ـ سنت پهلوانی و شناخت احوال پهلوانان، ماهنامه حافظ، شماره 9، آذر 1383 118ـ عوامل تاریخی و عناصر مقوم فرهنگی در تأسیس سلسله صفوی، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش صفویه، دانشگاه تبریز، 1383 119ـ از جنبش عدالت خواهی تا مشروطیت، مجموعه مقالات مشروطه خواهی ایرانیان، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1383 120ـ درآمدی بر چگونگی حیات اجتماعی و فرهنگی ارمنیان قزوین، فصلنامه فرهنگی پیمان، شماره 28، تابستان 1383 121ـ گفتگو با دکترناصر تکمیل همایون، مجله معماری و فرهنگ، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال 6، شماره 18 و 19، 1383 122ـ گفتگو با دکتر ناصر تکمیل همایون درباره ملک‌الشعرای بهار، یادنامه بهار، 1383 123ـ تأملی در روایت خویشاوندی تاریخی قاجاریان و تیموریان، فصلنامة مطالعات تاریخی، شماره‌های 3 و 4 ، بهارـ تابستان 1383 ، دانشگاه مشهد ، 1383 124ـ از جدایی‌ها شکایت می‌کند، فصلنامه پل فیروزه، دفتر پژوهش‌های فرهنگی سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1383. 125ـ ایران بزرگترین مدافع کشورهای نوخاسته خلیج فارس، گزارش گفتگو، سال چهارم، شماره 16، فروردین و اردیبهشت 1384. 126ـ اهداف استیلا گرانه در تغییر نام خلیج فارس و اشاره به پاره‌ای از اقدامات جهانی، همایش بین‌المللی خلیج فارس در گسترة تاریخ، اصفهان، دانشگاه اصفهان، خرداد 1384. 127ـ گفتگو با ناصر تکمیل همایون، «فرهنگ آسیای مرکزی»، ماهنامه ارتباطات فرهنگی (چشم انداز)، شماره 16، خرداد 1384. 128ـ هماهنگی ساکنان خلیج فارس و شیوة نوین تحکیم وحدت فرهنگی، نامه فرهنگ، سال پانزدهم، دوره سوم، شماره 55، بهار 1384. 129ـ قزوین در گذرگاه جاده ابریشم، مجموعه مقالات بزرگداشت استاد بهاء‌الدین خرمشاهی، 1384. 130ـ والیگری دکترمحمد مصدق‌السلطنه در فارس، کنگره جهانی فارس شناسی، بهار 1384. 131ـ طلیعه جنبش محصلان ایرانی در دوره معاصر پیش از پهلوی، مجله حافظ، شماره 22، آذرماه 1384. 132ـ جایگاه فلسفه و علوم انسانی در گندی شاپور، مجموعه مقالات و سخنرانیهای همایش جندی شاپور در گذر تاریخ، به اهتمام هوشنگ جباری، اهواز، دانشگاه شهید چمران، 1384. 133 - تاریخ کاربری نوشت افزار و وسیله های کمک آموزشی در ایران، در برگ بی برگی، یادنامه استاد رضا مایل هروی، به کوشش نجیب مایل هروى، تهران، طرح نو، 1384، : فارسی 134 - گفت وگو با ناصر تکمیل همایون؛ ناسیونالیسم ایرانی، روزنامه اعتماد ملی، شماره 448، 1386، صفحه 9 135ـ احصائیه اماکن و جمعیت در تهران از آغاز تا پایان سلطنت قاجاریه، نامة علوم اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، (زیر چاپ) 136ـ میرزا محمدصادق مروزی در مسند وقایع نگاری، دانشگاه الزهرا، (زیر چاپ) 137ـ وزارت امور خارجه از آغاز تا پیروزی انقلاب مشروطیت، مجله وزارت امور خارجه، (زیر چاپ) 138ـ جزیره لاوان در مسیر تاریخ، دانشگاه تهران، (زیر چاپ) 139ـ جایگاه فرهنگی علوم و فنون و انتقال آن در جامعه‌های ابتدایی، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، (زیر چاپ) 140ـ انسجام فرهنگی در ایران باستان، (یادنامه اشوسپنتمان زرتشت) (زیرچاپ) 141ـ راههای دریایی ابریشم (مجموعه سخنرانیها) ، بوشهر ـ سیراف 142ـ ایران و فرهنگ ایرانی، مجله ایراس، (زیر چاپ) 143 - Un Aperçu historique de La Ville de Téhéran, Forumdes images Paris (portraits de Téhéran), Paris, 2003 144 - Alexander in Iranian literature and Myths, Veria, 1999, Evolution Historique de Téhéran ,Villes En Parallele, 145 - The CULTURAL Relation Between Iran and the China 80 ـ 1979 (مجموعه سخنرانیها) پکن، 146 - The Silk Route in Kushan Era and their Territory, Kabul, 1988. (مجموعه سخنرانیهای سمینار کوشانیان و راه ابریشم، کابل) بخشی از پایان نامه هایی که تحت راهنمایی دکتر تکمیل همایون تهیه شده است : 1 - میترا روشن کیان، شیوه های تبلیغ گروه های سیاسی مخالف دولت در تاریخ معاصر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، 1377 2 - نقش ایل بچاقچی در تحولات سیاسی و اجتماعی کرمان(1337-1316ق/ 1918-1898م) حسن باستانی راد؛ به راهنمایی: ناصر تکمیل همایون؛ استاد مشاور: علی اصغر مصدق. 294صفحه، تصویر، جدول، نقشه، دیسکت ، پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اسحاقی، پیمان

مطالب نویسنده