معرفی واحد درسی تاریخ انسان شناسی

عنوان درس به انگلیسی: Introduction to Antyhopology
تعداد واحد: 2
پیشنیاز: مبانی انسان‏شناسی

شرح درس: این درس دو واحدی درآمدی است برای ورود به بحث نظریه‏های انسان شناسی و پیش‏نیاز آن درس به حساب می آید. تاریخ انسان شناسی، پس از بررسی و تشریح اندیشه‏های انسان شناختی پیش از قرن نوزدهم میلادی، بر چگونگی شکل گیری این علم در نیمه قرن نوزده و تحول آن تا امروز از خلال شاخه‏های تخصصی آن و همچنین از خلال تقسیم بندی‏های ملی آن در کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا ، فرانسه و ... می پردازد. در این درس همچنین تلاش می شود چارچوب های تاریخی نظریات تشریح و تحلیل شوند.
اهداف: هدف اساسی درس تاریخ انسان شناسی، آشنا کردن دانشجویان با تاثیرگذاری عوامل و داده‏های تاریخی بر شکل گیری و تحول نظریه‏ها و اندیشه‏های انسان شناختی است. هر دوران تاریخی به دلایل خاصی به برخی از نظریه‏ها شکل داده و آنها را تقویت کرده و برعکس برخی دیگر را کنار گذاشته است. آشنایی با تاریخچة اندیشمندان و نظریه‏پردازان و بنیانگذاران و دست اندرکارن این علم نیز از اهداف دیگر درس انسان‏شناسی می باشد.

روش: روش مورد استفاده در این واحد، روش اسنادی و کار بر روی منابع مکتوب است. دانشجویان در طول دوره با استفاده از مباحث کلاس به منابع دست اول تاریخی و همچنین تحلیل های گوناگونی که از سیر تاریخچه انسان شناسی داده شده است رجوع می کنند.


کاربرد: کاربرد تاریخ انسان‏شناسی بیش از هر چیز در درک نظریه‏های پیچیدة فرهنگی و ارائة راهکارهای کوتاه و میان مدت و به ویژه راهبردهای درازمدت بدون شناخت تجارب پیشین و پیآمدهایی که داشته‏اند امکان پذیر نیست. از این رو در درس تاریخ انسان شناسی تلاش می شود نه فقط رابطه مکان‏ها و زمان‏های تاریخی با اندیشه‏ها روشن شود بلکه موقعیت‏ها، دستاوردها و پی‏آمدهای این روابط نیز همراه با دلایل آنها تحلیل شده و مورد بحث قرار گیرند.

سرفصل دروس:

1- مباحث مقدماتی، آشنایی با محتوای درس، سرفصل‏ها، اهداف، کاربردها و روش کار
2- اندیشه انسان‏شناختی در دوره باستان(شامل : الف- اندیشة دینی، بودیسم، مزداگرایی، مسیحیت، یهودیت و اسلام؛ و ب- اندیشه فلسفی در یونان و رم باستان)
3- اندیشة انسان‏شناختی در قرون وسطی( الف- قرون وسطای مسیحی)
4- اندیشه انسن شناختی در قرون وسطی( ب- قرون وسطای اسلامی)
5- اندیشة انسان‏شناختی در دوره نوزایی (رنسانس) ( میسیونر‏ها و جهانگردان)
6- اندیشة انسان شناختی در عصر روشنگری(بیگانه‏گرایی، اندیشه انقلاب، و...)
7- آغاز علم انسان‏شناسی و موقعیت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس آن در قرن نوزده
8- تاریخ انسان شناسی در قرن بیستم(الف- پیش از جنگ جهانی دوم)
9- اندیشه انسان شناسی در قرن بیستم(ب- پس از جنگ جهانی دوم)
10- انسان‏شناسی بریتانیا
11- انسان شناسی فرانسه
12- انسان شناسی آلمان و اتریش
13- انسان شناسی آمریکا
14- انسان‏شناسی شوروی سابق و اروپای شرقی
15- انسان شناسی در کشورهای در حال توسعه کنونی
16- چشم‏انداز اینده انسان شناسی
17- جمع بندی و نتیجه گیری
منابع :

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده