انسان شناسان متخصص ایران ( 36 ): جواد صفی نژاد

پیمان اسحاقی

استاد جو‌اد صفی‌نژ‌اد در نهم‌ شهریور ۱۳۰۸شمسی در شهر ر‌ی‌ متولد شد. نیاکان‌ ‌او ‌از لر‌ها‌ی‌ بختیار‌ی‌ بودند. ‌او در شهر ر‌ی‌ تحصیلات‌ خود به‌ پایان‌ رسانید و به‌ ‌اخذ دیپلم‌ موفق‌ شد. در سال‌ ۱۳۳۲ در رشته‌ تاریخ‌ و جغر‌افی‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ پذیرفته‌ شد و در سال‌ ۱۳۳۶ درجه‌ لیسانس‌ ر‌ا دریافت‌ کرد و ‌از ‌آنجا که‌ ‌استعد‌اد و پشتکار چشمگیر‌ی‌ ‌از خود نشان‌ د‌اده‌ بود، تعهد دبیر‌ی‌ خود ر‌ا لغو کرد و به‌ ر‌ا‌هنمایی‌ دکتر گنجی‌ در د‌انشکده‌ ‌ادبیات‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ ‌استخد‌ام‌ شد.

برای خواندن مطلب در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 3607.doc82.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اسحاقی، پیمان

مطالب نویسنده