برج در بافتارش:زبرخان، نیشابور، خراسان

عمران گاراژیان

در آمد
آنچه در این مقاله نوشته ام آمیخته ای از خاطره، روایت و پژوهش های میدانی است. عمده منبع این مقاله کاوش و بررسی های باستان شناسی در دشت نیشابور است که طی ده ها سال به انجام رسیده است. به نظرم رسید پیش از تاریخ دشت نیشابور در شرق شمالی  ایران(خراسان) به اندازه دوره های اسلامی و تاریخی آن دارای اهمیت است؛ اما بسیار کم پژوهش شده این مقاله پوششی مقدماتی برای کمبود اطلاعات در مورد پیش از تاریخ شرق شمالی ایران است؛ همچنین ادای دینی به همه کسانی است که در انجام آن پژوهش ها نقش داشته اند. در این "درآمد" کسی را نام نمی برم، تا کسانی را از قلم نیانداخته باشم.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

گاراژیان، عمران

مطالب نویسنده