انسانشناسان متخصص ایران(31): راینهولد لوفلر

سید حسین میررضی

راینهولد لوفلر(Reinhold Loeffler) انسان شناس آمریکایی اتریشی تبار و استاد بازنشسته انسان شناسی در دانشگاه میشیگان غربی و از انسان شناسان متخصص ایران می باشد. وی پژوهش های میدانی خود را ابتدا در سرزمین کشمیر و در میان مردم ساکن دامنه رشته کوه های هندو کش جنوبی و قراقروم آغاز کرد که حاصل این تحقیق موضوع پایان نامه دکترای وی در سال 1963م/1342 ش، از دانشگاه ماینتس/آلمان بود. این پایان نامه با عنوان «لایه بندی اجتماعی در هندوکش جنوبی و کوهستان های قراقروم» در سال 1964م/1343 ش ،در مجموعه نشریات همان دانشگاه چاپ و منتشر شد.

وی به همراه همسرش اریکا فریدل (Erika Friedle) که او نیز از انسان شناسان متخصص ایران است، در سال 1965م/1344ش به ایران آمد و تحقیقاتش را در میان بویراحمدی ها آغاز کرد. او از آن تاریخ تاکنون بارها به همراه همسرش به ایران سفر کرده و در میان عشایر لر در جنوب ایران به خصوص ایل بویر احمد به بررسی و تحقیق پرداخته است . پژوهش های میدانی وی در ایران بیشتر در جامعه ایلی–روستایی بویر احمد و درباره موضوع های گوناگون انسان شناسی ایلات و عشائر بوده است. پیشینه تاریخی ایل بویر احمدی، سازمان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایل، مسایل بنیادی قوم شناختی و جامعه شناختی کوچ نشینی، روند تحول و دگرگونی ایل و نظام های دینی–عقیدتی و شعایر و مناسک مذهبی مردم جامعه و شناخت وضع و موقعیت اجتماعی و فرهنگی، نقش و پایگاه اقتصادی و اعتقادات و باورهای زنان جامعه بویر احمد از عمده ترین مباحث پژوهشی این زوج به شمار می روند که رسالات و مقالاتی چند به زبان های آلمانی و انگلیسی در این رابطه، با مشارکت یکدیگر و یا به تنهایی نوشته و منتشر کرده اند. برجسته ترین اثر لوفلر در این حوزه کتابی است با عنوان « اسلام در عمل : عقاید دینی در یک روستای ایران » که وی آن را در سال1998م به انتشار رساند. این انسان شناس متخصص ایران در سال های اخیر سرپرستی بخش انسان شناسی دانشگاه هایدلبرگ آلمان را نیز عهده دار بوده است. آثار او درباره ایران : کتابها ) اسلام در عمل: عقاید دینی در یک روستای ایران Islam in Practice: Religious Belief in a Persian Village, ‎Albany‬: ‎State University of New York Press(1988) این کتاب در مقاله ای با نام «اسلام در عمل: عقاید دینی در یک روستای ایران» به قلم دکتر علی بلوکباشی در کتاب نقد و نظر: معرفی و نقد آثاری در ادبیات مردم شناسی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1377 مورد بررسی قرار گرفته است. ( با همکاری اری‍ک‍ا ف‍ری‍دل‌) م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ردم‌ن‍گ‍اری‌ ب‍وی‍راح‍م‍دی‌ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ای‍ران‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ق‍ی‌ طاه‍ری، [ت‍ه‍ران‌]، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ روس‍ت‍ائ‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌، ۱۳۶۳. [۲۳۳] ص‌ مقالات) ساختن سندی تاریخی The Making of a Historical Document, Iranian Studies, Volume 37, Number 4, December 2004 , pp. 585-592(8) تغییرات اقتصادی در منطقه ای روستایی [در ایران] از سال 1979 میلادی "Economic Changes in a Rural Area since 1979." in Nikki R. Keddie and Eric Hooglund (eds.), The Iranian Revolution and the Islamic Republic. Syracuse: Syracuse University Press, 1986. انسجام ملی بویر احمدی ها "The National Integration of Boir Ahmad," Iranian Studies, 24, No. 4, 1982, 689-711 تغییرا ت اقتصادی اخیر در بویر احمد: رشد منطقه ای بدون توسعه "Recent economic changes in Boir Ahmad: regional growth without development", Iranian studies, 4 (1976), 266-287 نظم قبیله ای و دولت: سازمان سیاسی بویر احمد "Tribal order and the state: the political organization of Boir Ahmad", in State and society in Iran , ed. A. Bana, Iranian studies, 11 (1978), 145-171 ( همراه با اریکا فریدل) پیمایشی باستان شناختی از بویر احمد (منتشر نشده) (with E. Friedle ), An archaeological survey of Boir Ahmad, south Iran (unpubl.); مجموعه ای مردم نگارانه از بویر احمد، جنوب ایران "Eine Eٍthnographische Sammlung von den Boir Ahmad, Sudiran", Archiv fur Völkerkunde 21 (1967), 95-207; ( همراه با ا. فریدل و ا. یاناتا ) فرهنگ مادی بویر احمد (with E. Friedl, and A. Janata, ) "Die materielle Kultur von Boir Ahmad, Sudiran", Archiv fur Völkerkunde, 28 (1974), 61-142; ت‍ح‍ف‍ه‌ ش‍اه‍ی، ترجمه منصور چ‍ه‍رازی‌، ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ا، شماره‌ ۵۰ ، آذر ۱۳۸۰، ص‌ ۵۷ - ۵۸ ‏در این مقاله ک‍ت‍اب‌ «ت‍ح‍ف‍ه‌ ش‍اه‍ی»‌ از کتابهای تاریخ صفویان مورد بحث قرار گرفته است.

آدرس برای تماس با پروفسور راینهولد لوفلر reinhold.loeffler@smz.magwien.gv.at

کتابهای لوفلر در آمازون

منابع زندگینامه : بلوکباشی، علی،1382، جامعه ایلی در ایران، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی بلوکباشی، علی، «اسلام در عمل: عقاید دینی در یک روستای ایران» در بلوکباشی، علی، 1377، نقد و نظر: معرفی و نقد آثاری در ادبیات مردم شناسی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی