اصطلاحات بیگانه در زبان فرانسه (5)

مهسا اکبری

پنجمین بخش از فهرست  واژگان بیگانه را در زبان فرانسه می خوانیم. عمده این واژگان و اصطلاحات ، لاتین هستند و به همین صورت در برخی از متون کلاسیک و یا حتی امروزی زبان فرانسه به کار می روند.


 (لاتین)Ad vitam aeternam
(برای زندگی ابدی) pour la vie éternelle
برای همیشه


1.    (لاتین) Deus nobis haec otia fecit
(او پروردگاری است که به ما آرامش بخشید ) C’est un dieu qui nous a fait ces loisirs
از عبارات ویرژیل


2.    (آلمانی) Eurêka!
(یافتم!) j’ai trouvé
بانگ ارشمیدوس در حمام زمانی که قانون مربوط به جرم حجمی اجسام را کشف کرد.


3.    (لاتین) In fine
(در پایان) à la fin


4.    (لاتین) Nescio vos
(شما را نمی شناسم) je ne vous connais pas
عبارتی برای ابراز عدم پذیرش


5.    (لاتین) Post mortem nihil est
(پس از مرگ هیچ چیز نیست) après la mort il n’y a rien


6.    (لاتین) Rara avis in terries
(پرنده ای نادر بر روی زمین) rare oiseau sur la terre
عبارتی که برای چیزهای خارق العاده استفاده می شود.


7.    (لاتین) Sol lucet omnibus
(خورشید برای همه می تابد) le soleil luit pour tout le monde


8.    (لاتین) Tulit alter honores
(افتخارات نصیب دیگری شد) un autre a obtenu les honneurs


9.    (لاتین) Vox faucibus haesit
(صدا در حلق خفه شد) la voix s’arrêta dans la gorge
عبارتی که برای شرح بهت و حیرت به کار برده می شود.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده