انسان شناسان متخصص ایران : برایان اسپونر

پیمان اسحاقی

برایان اسپونر( Brian Spooner )، استاد انسان شناسی دانشگاه فیلادلفیا دارای سوابقی در پژوهشهای مردم شناختی و تاریخنگارانه است و درباره بوم شناسی، توسعه اقتصادی، فن آوری، سازمان اجتماعی، دین، زبان و فرهنگ،‌ فرهنگ و شخصیت با ارجاع ویژه به ایران، افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و شمال غربی چین به مطالعه پرداخته است. توضیح: یکی از مطالبی که تلاش خواهیم کرد به طور سیستماتیک در بخش تاریخ انسان شناسی قرار بدهیم، زندگینامه و آشنایی با پیشکسوتان و بزرگان این علم، چه ایرانی و چه غیر ایرانی است که به تدریج انجام خواهد شد. باید تذکر داد که در تقدم و تاخر معرفی افراد هیچ معنایی نهفته نیست. جز آنکه کدام مطالب زودتر آماده شوند و مورد تایید آن بزرگواران نیر باشند. متن زیر که به درخواست ما به وسیله آقای دکتر نیک گهر در اختیار پایگاه قرار گرفته است، ابتدا در روزنامه ایران چاپ شده که در اینجا تجدید انتشار می یابد. در آینده در این بخش و بخش تاریخ علوم اجتماعی با متفکران بیشتری آشنا خواهیم شد. برایان اسپونر( Brian Spooner )، استاد انسان شناسی دانشگاه فیلادلفیا دارای سوابقی در پژوهشهای مردم شناختی و تاریخنگارانه است و درباره بوم شناسی، توسعه اقتصادی، فن آوری، سازمان اجتماعی، دین، زبان و فرهنگ،‌ فرهنگ و شخصیت با ارجاع ویژه به ایران، افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و شمال غربی چین به مطالعه پرداخته است. وی عضو مراکز مطالعاتی بسیاری درباره خاورمیانه، جنوب آسیا و پژوهشهای دینی است. وی همچنین موزه دار موزه قوم شناسی باختر نزدیک (Near Eastern Ethnology) در موزه دانشگاه فیلادلفیا می باشد. پژوهشهای او در ایران بیشتر پیرامون قوم بلوچ،‌ دین و جامعه، زیست روستایی و بیابانی صورت گرفته است. وی همچنین برخی از متون ادبی فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. برگزیده ای از آثار پروفسور برایان اسپونر درباره ایران به شرح زیر می باشد :

مقالات : نکاتی درباره زبان بلوچی مورد استفاده در بلوچستان ایران، 1967 Notes on the Baluchi spoken in Persian Baluchistan. 1967و Iran, 5:51-72.

عملکرد دین در جامعه ایران، ژورنال موسسه بریتانیایی برای مطالعات ایرانی، 1963 The function of religion in Persian society. Iran, The Journal of the British Institute of Persian Studies, 1963, 1:83-96

خویشاوندی و ازدواج در شرق ایران، مجله سوشیولوگوس، 1965 Kinship and marriage in eastern Persia. Sociologus,15:22-31

خویشاوندی و ازدواج ایرانی، 1966 Iranian kinship and marriage. 1966 , Iran, 4:51-60

مسوده جهت بررسی جمعی از کویر و بیابانهای فلات ایران در یادنامه ایرانی مینورسکی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1969، صص 1-13 Musavvada jihat-i bar-rasi-i jami` az kavir-ha va biyaban- ha-i vasat-i filat-i Iran . In Yadnama-i Irani-i Minorski. Tehran: University of Tehran Press, 1969, pp. 1-13.

انسان شناسی فرهنگی در ایران : سرآغازها و چشم اندازها، 1971 Cultural anthropology in Iran: Beginnings and prospects. Expedition, 1971, 13:66-71.

تداوم تغییر در نواحی روستایی ایران : صحراهای شرقی، 1971 Continuity and change in rural Iran: the eastern deserts. In Iran: Continuity and Variety, Fourth Annual New York University Near Eastern Round Table 1970-1971, edited by Peter J.Chelkowski. New York: New York University Press. 1971, pp. 1-20.

کوچگری دربلوچستان، در لشنیک و سونتیمر( ویرایش علمی ) 1974، شبانان و کوچگران در آسیای جنوبی، ویسبادن، هاروسویتز، صص 171- 182 Nomadism in Baluchistan. In Pastoralists and Nomads in South Asia, edited by L.S.Leshnik and G.D.Sontheimer. Wiesbaden:Harrassowitz. 1974, pp.171-182.

آبیاری و جامعه : دو نمونه در فلات ایران، در دووینگ و گیبسون، 1974،‌ تاثیر آبیاری بر جامعه، تاکسون، انتشارات دانشگاه آریزونا،‌ صص 43 – 57 Irrigation and society: two cases from the Iranian Plateau. In Irrigation's Impact on Society, edited by T.E.Downing and McGuire Gibson. Tucson: University of Arizona Press. 1974, pp. 43-57.

شهر و رودخانه در ایران : شهری شدن و آبیاری در فلات ایران،‌مجله مطالعات ایرانی، 1974 City and river in Iran: urbanisation and irrigation on the Iranian Plateau. Iranian Studies, 1974, 7:681-713. ------------------------------------------

آدرس صفحه شخصی پروفسور برایان اسپونر : http://www.sas.upenn.edu/anthro/faculty/profiles/spooner.html

آدرس برای تماس با پروفسور بریان اسپونر : Office : University Museum 507 Phone (215) 898 5207 Mail Department of Anthropology 325 University Museum University of Pennsylvania Philadelphia PA 19104-6398 Fax (215) 898 7462

spooner@pardis.sas.upenn.edu

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اسحاقی، پیمان

مطالب نویسنده