"کودکی و پست مدرنیسم"

سمیه امیری

پست مدرنیسم پیکر پیچیده و درهم تنیده متنوعی از اندیشه ها،آراء و نظریاتی تعریف شده است که در اواخر دهه 1960 سربرآورد. انسان ها در شرایط مدرن برداشتی عمومی و کلی از مفهوم جهان شمولی و کلیت داشتند در عین آنکه تجربه چندانی نسبت به این مفهوم نداشتند.ضمن آنکه در این میان، جنگ ها، مبادلات سیاسی ،روابط تجاری و بازرگانی،مهاجرت ها و.. سبب بروز شوک های فرهنگی زیادی شدند و اکنون در عصر پست مدرن، خود مفهوم جهان شمولی و کلیت به زعم ساختارشکنان،کاملا مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب شرایط پست مدرن شرایطی است که دنیای واقعیت های متکثر و متنوع است. عصری که غیریت یا " دیگری بودن" بیش از پیش، خود را نمایانده است. چنین گسستی در روابط اجتماعی افراد جامعه و در روابط خانوادگی اعضای جامعه نیز به چشم میخورد.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

امیری، سمیه

مطالب نویسنده