ردّ توافق مبادله آزاد

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعی

در فرانسه، تظاهر کنندگان گردهم آمده در جنبش «خيزش شبانه» اميدوارند که «همگرايي مبارزه» به آنها امکان دهد که مخاطبان خود را تا حد جوان ترها و افراد با تحصيلات کمتر گسترش داده و به تحرکي بين المللي وصل شوند.  يکي از رويکردهاي انتخاب آنان مي تواند به سود اين هدف دوگانه باشد: ردّ توافق مبادله آزاد (١).

پيچيدگي  و پيچ و خم هاي توافق هاي بازرگاني غالبا مانع از بسيج نيروها مي شود، زيرا درک اين که چه مرحله اي بايد ازنزديک بررسي شود و چه اقدامات به ظاهر فني پنهان کننده يک بمب اجتماعي است، دشوار است.  با اين حال، به رغم تبليغات محافل مديريتي، کارفرمايي و رسانه اي به سود اين توافق ها، مخالفت با آنها گسترش مي يابد.  بسيج عليه بازاربزرگ دوسوي اتلانتيک (GMT يا به انگليسي Tafta) در آلمان و بلژيک نيرومند است (٢).  در ايالات متحده، همه نامزدهاي اصلي رياست جمهوري پيش از اين عليه [توافق نامه] مشارکت دوسوي اقيانوس آرام (PTP يا به انگليسي TPP) موضع گرفته اند.  با اين حال، از پايان جنگ جهاني دوم، امپراتوري آمريکا نقش موتور پيش برنده آزادسازي مبادلات را بازي مي کند.  در اين مورد توافق ديدگاه ميان همه مستاجران کاخ سفيد، اعم از دموکرات يا جمهوري خواه تقريبا يگانه  بوده و از جان کندي تا رونالد ريگان، از جرج دبليو بوش تا باراک اوباما دراين مورد اتفاق نظر داشته اند.  به ناگاه اين موتور از حرکت بازمي ايستد.

 

اين ادعاي آقاي اوباما که «موسساتي که درپي نيروي کار ارزان هستند، پيشتر کشور را ترک کرده اند»، نتوانسته اعتماد چنداني  جلب کند زيرا جابجايي ها ادامه دارد و توافق هاي بازرگاني پيشين نيزمدعي تامين شغل هايي با حقوق خوب بودند... ازاين رو، تعجب برانگيز نيست که افرادي چنان متفاوت چون آقايان دونالد ترامپ و برني ساندرز بخواهند با اعلام ازبين بردن اين توافق ها به کسب راي بپردازند.  اين امر موجب شد که خانم هيلاري کلينتون منکر آن شود که درزماني که عهده دار وزارت امور خارجه آقاي اوباما بوده، از توافق نامه مشارکت دوسوي اقيانوس آرام (PTP) حمايت مي کرده است.  آقاي فرانسوا اولاند نيز درحال تغيير نظردادن درمورد توافق نامه مبادله آزاد دوسوي اتلانتيک است.  دوسال پيش، او مي خواست «به سرعت پيش رود».  اکنون، چندان عجله اي درکار نيست.

 

کارگراني که دستمزدشان با تهديد به بيکاري و جابجايي کاهش يافته نيز هنگامي که مبادله آزاد را رد مي کنند ديگر منزوي نيستند.  هواداران محيط زيست، کشاورزان و مصرف کنندگان نيز به آنها پيوسته اند و کارکنان بخش عمومي، تا حد آتش نشان ها نيز به نوبه خود بسيج مي شوند.  تا جايي که يکي از مديران کارفرمايي آمريکا با تعجب مي گويد  : «هيچ يک از آنها با رقابت واردات روبرو نشده، اما سنديکايشان با ديگران همبستگي نشان مي دهد (٣)».  سنديکاي کارکنان بخش عمومي دريافت که نمي تواند، درصورتي که کاهش دستمزد کارگران ديگر بخش ها   تداوم داشته باشد، به مدت طولاني در حفظ حقوق و مزاياي دوميليون عضو خود توفيق يابد.  و آتش نشانان مي دانند که جابجايي موسساتي که تغيير محل مي دهند و متروک شدن ساختمان هايشان بودجه شهرداري ها را کاهش مي دهد و اين امر تهديدي براي شمار ايستگاه هاي آتش نشاني است.  کوتاه سخن، دراين مورد همگرايي مبارزات وجود دارد و هم اکنون به نخستين موفقيت هاي خود دست يافته است.

 

١- مقاله «قدرتمندان جهان نقشه جهان را از نو رسم مي کنند»، لوموند ديپلماتيک ژوئن ٢٠١٤

http://ir.mondediplo.com/article2156.html

 

٢-

Amélie Canonne et Johan Tyszler, « Ces Européens qui défient le libre-échange », Le Monde diplomatique, octobre 2015.

 

٣-

Noam Scheiber, « Labor’s might seen in failure of trade deal as unions allied to thwart it », The New York Times, 14 juin 2015.

 

لوموند دیپلماتیک، مه  2016

انسان شناسی و فرهنگ ناشر رسمی نسخه  فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است.

صفحه لوموند دیپلماتیک در  انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/566

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی