خروج انگلیس از اتحادیه ی اروپا

رابرت مک کی ( Robert Mc.Key) برگردان عاطفه اولیایی
خروج  انگلیس از اتحادیه ی اروپا / رابرت مک کی ( Robert Mc.Key)  برگردان  عاطفه اولیایی/ با روشن شدن نتیجه ی همه پرسی انگلستان در مورد ترک اتحادیه ی اروپا، سیاستمدار مافوق راستگرا: نیجل فاراژ به حامیان خود که از شادی سر از پا نمی شناختند گفت که حزب استقلال انگلیس که زمانی به حاشیه رانده شده بود، بالاخره به هدف خود رسید.  وی ابراز کزد: «جرأت آرمان پروری  داشته باشید! خورشید  در بریتانیای مستقل طلوع می کند» و افزو: «  پیروزی صداقت و ایمان به ملت بدون شکلیک حتی یک گلوله!»  این حرف برای افرادی که کمپین همه پرسی

با روشن شدن نتیجه ی همه پرسی انگلستان در مورد ترک اتحادیه ی اروپا، سیاستمدار مافوق راستگرا: نیجل فاراژ به حامیان خود که از شادی سر از پا نمی شناختند گفت که حزب استقلال انگلیس که زمانی به حاشیه رانده شده بود، بالاخره به هدف خود رسید.  وی ابراز کزد: «جرأت آرمان پروری  داشته باشید! خورشید  در بریتانیای مستقل طلوع می کند» و افزو: «  پیروزی صداقت و ایمان به ملت بدون شکلیک حتی یک گلوله!»  این حرف برای افرادی که کمپین همه پرسی و شلیک  سه گلوله برای جو کاکس (انترناسیونالیستی طرفدار مجلس اروپا ) را  به خاطر می آورند، چندان خوش آهنگ نبود. قاتل وی در حال شلیک  فریاد زده بود: « بریتانیا قبل ازهر چیز» و « بریتانیای مستقل!»  رهبران ناسیونالیست احزاب مافوق راست هلند و فرانسه،‌ گرین ویلدر و لو پن که برای کشور خود نیر درخواست چنین همه پرسی را تبلیغ می کنند، اولین کسانی بودند که به  فاراژ و همکارانش تبریک گفتند.  در انگستان، سخنان فاراژ‌(مثلا این که شهروندان بریتانیا همه از یک ملت اند)  به گوش مردم برخی نواحی انگلیس اصلا خوش نیامد. اما نتیجه ی همه پرسی نشان داد که چهار ملت بریتانیا به یک شکل رأی ندادند:  انگلیس و ولز رأی به ترک اتحادیه ی اروپا و اسکاتلند و شمال  ایرلند  رأی به ماندن دادند. در نتیجه  تغییر رأی  یکی،  می توانست کل تصویر را به هم بریزد.

اسکاتلند که دو سال پیش استقلال از بریتانیا  را عمدتا  به خاطر ماندن در اتحادیه اروپا رد کرده بود، این بار با اکثریت قاطع  آراء  خواستار ماندن در اتحایه اروپا شد. به این ترتیب  پیش بینی می شود که حزب ملی اسکاتلند که بر حکومت محلی مسلط است،  حالا، رای دومین بار  درخواست رفرندم  برای استقلال از انگلیس را  می کند.  ساعاتی بعد، نیکولا ستروژن،  وزیر اول اسکاتلند به خبرنکاران  گفت که با هر آنچه در توان دارد، کوشش در محترم شمردن آرا ملت خود در ماندن در اتحادیه ی اروپا می کند و اعلامکرد که  « همه پرسی استقلال اسکاتلند از انگلیس نزدیک است.»  وی همچنین ابراز کرد که با رهبر یکی دیگر از احزاب که به نقع ماندن در اتحایه اروپا رأی داده است صحبت کرده است و  تصمیم دارد با صدیق خان، شهردار لندن، در این راه  همکاری نزدیکی داشته باشد.  سحنان ی  لطیفه های بسیاری را در مورد استقلال لندن ورد زیان مردم کرده است، لیکن  اشاراتی  به  همکاری جدی نیرو های خواستار  الحاق مجدد به اتحادیه اروپا نیر می شود. 

گویی این اتش هیزم بیشتری طلب می کرد که دونالد ترامپ صبح جمعه به منظور بازاریابی  برای یکی از زمین های گلفش به اسکاتلند رسید ه بود به حبرنگاران که منتظر ش بودند گفت « جدایی بریتانیا از اروپا امری بسیار خوبست.» ترامپ که مادرش اسکاتلندی است با بی تفاوتی به احساست ملی  اسکاتلندی ها گفت: « با این رأی،   مردم بریتانیا کشورشان را پس گرفتند.»  وی با بی اعتنایی به ترس مردم در باره ی تأثیر سقوط قیمت پوند براقتصاد کشور  ابراز کرد که نتیجه ی همه پرسی برای زمین های گلفش سودمند است.

در عین حال، در شمال ایرلند نیز که رأی به ماندن در اتحادیه اروپا داده است، حزب ملی گرای شین فین در خواست همه پرسی  در اسرع وقت برای  الحاق به جمهوری ایرلند را که در اتحادیه می ماند، کرد.  دکلن کرنی سیاستمدار حزب شین فن  جمعه صبح ایراز کرد: «نتیجه ی  همه پرسی می تواند صحنه ی سیاسی را در شمال ایرلند به شدت تغییر دهد، ما  در فکر برگزاری همه پرسی برای ایرلندی متحد هستیم.» و ادامه داد: « با برگزاری این همه پرسی، حکومت بریتانیا دیگر نماینده ی ایرلند نیست.»

اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند ( زیرا که این همه پرسی از نظر قانونی  فقط جنبه ی مشورتی داشت) ، شمال ایرلند مجبور به برقراری مجدد گمرک و سایر روند های مسافرتی است که در سال های اخیر ملغی شده بودند. 

شین فن یکی از طرف های مذاکره ی آدینه ی نیک سال ۱۹۹۸ بود که با واگذاری قدرت به مجلسی محلی و قبول امکان اتحاد ایرلند دو پاره،   به خشونت پایان داد.  بنا بر قرارداد منتج از آن مذاکره،  برای از میان برداشتن مرز بین دو ایرلند، برگزاری یک  همه پرسی الزامی است . افکار عمومی در حال حاضر به شدت موافق اتحاد ایرلند است. برندن دانلی می گوید « قرارداد مذکور  بر عضویت هر دو، بریتانیا و ایرلند در اتحایده ی اروپا  تأکید دارد.»  آن قرارداد مرز بین دو ایرلند را همچو سرحد بین دو ایالت در ایالات متحده بیرنگ کرده  است.  به گفته ی خبرنگاری از بلفاست،  « استقرار پاسگاه های بازرسی در مرز،  صلحی را که سال ها پیش به سختی عاید شد نادیده گرفته و تأثیر روانی آن بر مردمی که سال ها شاهد خشونت جنگ های ایرلند بودند،  فاجعه بار است.»

 بدیل دیگر  به گفته ی پیتر  گوگینگهاگن، روزنامه نگار ایرلندی، آن است که جزیره ی ایرلند مرزی نداشته ولی مسافرین از شمال ایرلند به بقیه ی بریتانیا از گمرگ  و اداره ی مهاجرت بگذرند.  البته این به معنای اتحاد دو ایرلند نیست اما به حفظ دست آوردهای صلح ۱۹۹۸ کمک می کند.

 

 ******

علیرغم نتیجه ی همه پرسی و اعلام پیروزی ، تا به حال بریتانیا هنوز به طور رسمی جدایی از اتحادیه ی اروپا را اعلام نکرده است.  این اعلام برای شروع مذاکرات روند جدایی الزامی است. دیوید کمرون که در قانع کردن رأی دهندگان برای ماندن در اتحدایه شکست خورد، ابراز داشت که در نظر دارد سه ماه دیگر استففا دهد و انتقال با جانشین وی است. طبق قانون، دولتی که تقاضای جدایی می کند، دو سال  مهلت برای  برای مذاکره در باره ی شرایط خروج  دارد.   نخست وزیر احتمالی آینده، بوریس جانسن نیز چندان به نظر نمی رسد عجله ای به ترک اتحادیه داشته باشد. وی ابراز کرده است: « فعلا چیزی تغییرنمی کند و ابتدا مقدمات این امر باید آماده شوند.»  وزیر امور خارجه ی سوئد، مارل بیلدت اظهار کرد:« حانسن می توانست درخواست تسریع این روند را بکند ولی  خودداری کرد.»  شاید وی در فکر مذاکره ای با اتحادیه است تا هم خواست مردم برآورده شود و هم به نوعی منافع تجار، سرمایه داران و مسافران بریتانیایی حفظ شود.  وی چنین امری را قبلا در فوریه مطرح کرده بود.  با توجه به این که  همه پرسی فقط جنبه ی مشاورتی داشته  است، هیچ نخست وزیری مجبور به پیاده کردن آن نیست و علیرغم هر آنچه گفته شدهاست،  امکان مجبور کردن وی وجود ندارد.  با آن که مخالفت با رأی مردم خودکشی سیاسی است، نخست وزیر بعدی می تواند برای دست یابی به راهی میانه،  با اتحادیه ی اروپا به مذاکره بنشیند.

اکثریت نمایندگان وست مینیستر مخالف ترک اتحدایه هستند. در عین حال علایم بیگانه ستیزی نشأت گرفته از کمپین ترک اتحدایه، در گفتمان ضد مهاجرت  مشهودند. 

به گفته ی بی بی سی، امکان این  که در نهایت قراردادی با اتحایه ی اروپا بسته شود که از نظر بریتانیا با عضویت فرق چندانی نداشته باشد  هست ولی در عین حال اتحادیه  ی اروپا نیز راغب به بستن قراردادی نیست که سایر اعضا را به پیروی از بریتانیا  تشویق کند. 

 

https://theintercept.com/2016/06/24/british-exit-eu-still-not-inevitable-despite-referendum/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********

 


این مطلب بخشی از کتابی است که  به زودی از طرف انتشارات انسان شناسی و فرهنگ منتشر خواهد شد. نقل قول و هر گونه  انتشار این مطلب بدون اجازه  کتبی و رسمی موسسه انسان شسی و فرهنگ ممنوع و قابل پیگرد قانونی است. متن منتشر شده برای جلوگیری از تقلب های احتمالی فاقد  منابع
درونی بوده و بخش هایی از متن اصلی در آن خذف شده است یا بدون آنکه به اثر خدشه ای وارد شود تغییر کرده اند. متن نهایی و کامل در  شکل  کتاب منتشر خواهد شد.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اولیایی، عاطفه

مطالب نویسنده