اصطلاحات بیگانه در زبان فرانسه(4)

مهسا اکبری

در ادامه بخش های پیشین در این بخش نیز به واژگان لاتینی که در زبان فرانسه وجود دارند، همراه با ترجمه فرانسه و فارسی آنها  ادامه می دهیم.

بخش چهارم 
1.    (لاتین) Abyssus abyssum invocate
(تباهی، تباهی می آورد) l’abîme appelle l’abîme
از عبارات کتاب مقدس


2.    (لاتین) Bella matribus detestata
(مادران از جنگ ها نفرت دارند.) les guerres exécrées par les mères
عبارتی از هراک، شاعر و فیلسوف رومی قرن اول پیش از میلاد.


3.    (لاتین) Consummatum est
(رسالت به انمام رسید و همه چیز پایان یافت) tout est consommé, tout est fini
سخنی که مسیح بر صلیب بیان کرد.


4.    (لاتین) De profundis
( اعماق) des profondeurs
اولین کلمات از مزمور که در مراسم تدفین و خاکسپاری خوانده می شود.


5.    (لاتین) In memoriam
(به یاد...) à la memoire de…

6.    (لاتین) Latet anguis in herba
(ماری در چمن پنهان است) un serpent est caché dans l’herbe
از عبارات ویرژیل


7.    (لاتین) Nil medium est
(میانه ای وجود ندارد) il n’y a pas de milieu.


8.    (لاتین) Oculos habent et non videbunt
(آنها چشم دارند و نمی بینند) ils ont des yeux et ils ne verront pas
از مزامیر .


9.    (لاتین) Qualis pater, talis filius
(از آن پدر  چنین پسری هم انتظار می رود ) tel père, tel fils


10.    (لاتین) Sunt lacrymae rerum
(اشک هایی برای بدبختی ما وجود دارد) il y a des larmes pour nos malheurs
سخن آئناس (قهرمان جنگ تروا) هنگام نگریستن به نقاشی هایی که جنگ تروا را به تصویر کشیده بود.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده