معرفی کتاب «طرد اجتماعی و فقر ، روش های جدید تحلیل »

لیلا حسین زاده

طرد اجتماعی و فقر ، روش های جدید تحلیل، ویراستاران: جیانی بتی و آشیل لمی، نشر: راتلج ، سال انتشار:، 2014

326 صفحه

Betti, G.; Lemmi, A., 2014, Poverty and Social Exclusion, New Methods  and  Analysis, London & New York: Routledge

 

نشر راتلج در معرفی کتاب چنین می نویسد:« فقر و نابرابری در صدر مباحث اقتصادی روز جهان باقی می ماند، و روش شناسی اندازه گیری  فقر به عنوان بخشی کلیدی در تحقیق ادامه می یابد. این کتاب جدید که حاصل کار گروهی از پژوهشگران بین المللی پیشرو است، پویشی نوآورانه و به روز از روش های جدید تخمین فقر در سطح محلی ارائه می دهد، همچنین جدیدترین روش های چندبعدی مربوط به پویایی های فقر را عرضه می کند».

به طور کلی کتاب، تحقیقات تجربی و روش شناسی هایی را در جهت اندازه گیری فقر و طرح نقشه ی فقر (در سطوح کوچک جغرافیایی) ارائه می دهد و در این مسیر بر مقولاتی چون طرد اجتماعی، تفاوت بین عملکردهای فردی و جمعی فقر و امثالهم درنقاط مختلف جغرافیایی تمرکز می نماید.

کتاب با همکاری 30 پژوهشگر بین المللی( اکثرا اروپایی)  نگاشته شده است که عمدتا متخصص در حوزه های اقتصاد و اقتصاد اجتماعی آمار و آمار بین الملل هستند و همچنین حوزه های مطالعات فقر، سیاست و مدیریت سیاسی و امور بین الملل از دیگر تخصص ها در این گروه پژوهشگران است.

کتاب شامل 3 بخش اصلی است. مقالات  بخش نخست به «فقر چند بعدی» می پردازند،  بخش دوم « فقر مزمن و درازمدت» را مورد بررسی قرار می دهد و موضوع بهش سوم «روش های تخمین کوچک-ناحیه ای[1]» است؛ هر بخش با فصلی آغاز می شود که مروری اجمالی بر موضوع کلی بخش دارد و به دست محققان پیشرو در آن موضوع نوشته شده است.

در مقدمه ی کتاب بزرگترین دلیل گردآوری این مجموعه، مفیدتر بودن سنجش هایی از فقر قلمداد شده است که در واحدهای جغرافیایی کوچک تر مثل شهرها، بخش های شهری وتقسیمات «محلی» تخمین زده می شوند و این کتاب نخستین تلاش برای جمع آوری جدیدترین نتایج تحقیقات دانسته شده که مبتنی بر  تخمین های محلی از فقر چندبعدی هستند.

بعلاوه از مهم ترین نوآوری های این کتاب، تحلیل پویایی های فقر با استفاده از هم رویکردهای سنتی و هم رویکردهای چندبعدی دانسته می شود.

مقالات در بخش های مختلف کتاب عمدتا شامل یکی از ویژگی های زیر می شوند: 1- نوآوری در روش ها و تئوری های مربوط به طرد اجتماعی و فقر، 2- طرح نقشه ی فقر و دلالت های سیاسی آن و 3- کاربردهای تجربی وسیع در تحلیل های اقتصادی به کار رفته است.

در این کتاب تلاش شده است تا میان بخش های تجربی، روش شناختی و نظری، تعادلی مناسب به وجود آید و همچنین در مقدمه تاکید می شود که مطالعات موردی همواره کاربرد تئوری های اقتصادی و برای مخاطبی بین المللی هستند.

برای سنجش فقر در این کتاب، ترکیبی از رویکردهای اقتصادی و آماری مورد استفاده قرار می گیرند؛ بعلاوه از جداول و شکل های بسیاری برای تکمیل مباحث کتاب استفاده می شود.

در ادامه، فهرست محتوای کتاب می آید:

1- مقدمه

بخش 1: فقر چند بعدی

2- اندازه گیری محرومیت چند بعدی با متغیرهای ترتیبی و دوبخشی
3- فقر و ابعاد رفاه
4- درآمد، محرومیت مادی و طرد اجتماعی در اسرائیل
5- اندازه گیری چندبعدی و فازی فقر و نابرابری در سطح ملی و ناحیه ای در موزامبیک

بخش 2: فقر مزمن و درازمدت

6- درباره ی ارزیابی بعد زمانی فقر
7- محرومیت مادی مدت دار[2]
8- اندازه گیری فقر مزمن
9- اندازه گیری فقر مدت دار: گزینه های سیاست برای تحلیل گران فقر
10- اندازه گیری سطوح و روندها  در فقر مطلق در جهان: سوالاتی باز و جایگزین های ممکن

بخش 3: روش های تخمین کوچک-ناحیه ای

11- روش شناسی کوچک-ناحیه ای در طرح نقشه ی فقر: مروری مقدماتی
12- تخمین کوچک-ناحیه ای فقر با استفاده از روش نقشه ی ELL/Pov ، و جایگزین های آن
13- تخمین اندازه گیری های فقر در نواحی کوچک
14- استفاده ی اطلاعات فضایی برای تخمین نشانگرهای فقر در سطح کوچک-ناحیه ای
15- شیوه های کوچک-ناحیه ایِ نیمه- سنجه ایِ قدرتمند منزوی برای تخمین فقر[3]
16- فقر و طرد اجتماعی در تخمین 3 بعدی:چندبعدی، دراز مدت و کوچک ناحیه ای

 

 

[1] Small area

[2] intertemporal

[3] Outlier robust semi-parametric small area for poverty estimation

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

حسین زاده، لیلا

مطالب نویسنده