"فرهنگ، ‌شخصیت و هویت اصفهانی" از مجموعه نشست های "خلقیات و منش ایرانیان

روابط عمومی

برگزاری نشست تخصصی با عنوان "فرهنگ، ‌شخصیت و هویت اصفهانی" از مجموعه نشست های "خلقیات و منش ایرانیان


نشست تخصصی با عنوان "فرهنگ، ‌شخصیت و هویت اصفهانی" از مجموعه نشست های "خلقیات و منش ایرانیان"  توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان و گروه تخصصی فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران، در روز دوشنبه مورخ 3/3/95 از ساعت 8:30 الی 13 در تالار صائب واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار می گردد. برنامه و محورهای ارائه اساتید منتخب این حوزه به شرح زیر می باشد:
1-    سخنرانی دکتر ریاحی با عنوان " نقبی بر فرهنگ تاریخی اصفهان با تاکید بر نهادهای آموزشی"
2-     سخنرانی دکتر قنبری با عنوان "سازگاری خلقیات اجتماعی اصفهان با مبانی فرهنگ توسعه"
3-    سخنرانی دکتر جبار رحمانی با عنوان"الگوی شخصیت پایه اصفهانی"
4-    سخنرانی خانم دکتر درخشانی با عنوان"اصفهان و سنت¬های مردمی در عصر صفویه با تاکید بر فرهنگ شادی"
5-    سخنرانی خانم دکتر پورعصار با عنوان "فرهنگ عامه در جولانگاه ثبت و نگارش"

در این نشست  فیلم مستند تاریخ فرهنگی شهر اصفهان پخش خواهد شد.
دکتر جباررحمانی عضو شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ و معاون آموزشی و پژوهشی آن نیز هست.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی